Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1306 av Johansson, Kenneth (c)

den 24 mars Fråga 2005/06:1306 av Kenneth Johansson c till näringsminister Thomas Östros s Prissättning på läkemedel inom EU I maj 2001 förbjöd kommissionen läkemedelsbolaget Glaxo Wellcome i dag GlaxoSmithKline GSK att använda så kallad dualprissättning av läkemedel i Spanien, det vill säga ett pris om läkemedlet

Inlämnad: 2006-03-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:574 av Johansson, Kenneth (c)

den 8 december Fråga 2005/06:574 av Kenneth Johansson c till näringsminister Thomas Östros s Scaniajobben i Falun I samband med beslut i riksdagen 1982 om nytt flygplanssystem krävde dåvarande industriminister Nils G Åsling att näringslivet och i första hand Wallenbergsfären skulle bjuda till att dels flytta hem

Inlämnad: 2005-12-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1449 av Johansson, Kenneth (c)

den 19 april Fråga 2004/05:1449 av Kenneth Johansson c till näringsminister Thomas Östros om parallellimport av läkemedel Parallellimport av läkemedel innebär lägre kostnader för patienter och samhället. Det är därför viktigt att parallellimportörerna kan fortsätta med sin verksamhet i lika stor utsträckning som i

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:159 av Johansson, Kenneth (c)

den 29 oktober Fråga 2003/04:159 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om finansiering av cancerforskning Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och ge stöd till verksamhet som på olika sätt kan bidra till

Inlämnad: 2003-10-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:134 av Johansson, Kenneth (c)

den 21 januari Interpellation 2002/03:134 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om ohälsan bland elever I dag handlar debatten om skolan nästan uteslutande om elevernas bristande kunskaper. Jag anser att debatten även måste fokusera på elevernas hälsa eftersom den har en direkt avgörande betydelse

Inlämnad: 2003-01-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1195 av Johansson, Kenneth (c)

den 21 maj Fråga 2001/02:1195 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om rabattsystem för studenter SAS och SJ har uttalat att de vill försämra studenternas rabattsystem för resor. Som student måste man vara inskriven i en studentkår. Medlemskapet i studentkåren berättigar sedan till bl.a. rabatt

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:530 av Johansson, Kenneth (c)

den 9 februari Fråga 1999/2000:530 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om forskarkarriär och familjebildning Många doktorander finansierar i dag sin forskning med hjälp av skattefria stipendier. Vid barnafödande är reglerna sådana att dessa forskare endast har rätt till garantinivån i föräldrapenningen,

Inlämnad: 2000-02-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)