Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2003/04:246 av Larsen, Sofia (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:246 av Sofia Larsen c till utbildningsminister Thomas Östros om åtgärder inom skolan för att förebygga brott och förstärkning av samhällets värdegrund Den senaste tiden har en mängd förfärliga brott fäst vår uppmärksamhet på problemen för det svenska samhället att förebygga och

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:115 av Larsen, Sofia (c)

den 20 december Interpellation 2002/03:115 av Sofia Larsen c till statsrådet Lena Hallengren om vuxenutbildning Kraven på en hög utbildningsnivå, hos både individer och befolkningen i sin helhet, är större i dag än någonsin tidigare. Både den nationella och internationella utvecklingen visar att arbetskraft med låg

Inlämnad: 2002-12-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:365 av Larsen, Sofia (c)

den 27 december Fråga 2002/03:365 av Sofia Larsen c till utbildningsminister Thomas Östros om handledare inom VFU En viktig del i den nya lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen VFUDenna del innebär att studenterna i lärarutbildningen inte, som tidigare, enbart är ute på skolor för att praktisera

Inlämnad: 2002-12-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:273 av Jonsson, Sofia (c)

den 21 februari Interpellation 2001/02:273 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om kunskapsmålen i grundskolan I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 har vi satt upp mål och riktlinjer för grundskolan. Det är mål att sträva mot som anger inriktningen på skolans arbete samt önskad

Inlämnad: 2002-02-21 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1490 av Jonsson, Sofia (c)

den 4 juli Fråga 2000/01:1490 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om hyra vid högskolor En 120-poängsutbildning startar till hösten som ett led i omställningsarbetet. Utbildningen är inom systemvetenskap IT och har fått 440 sökande till 40 platser. Platserna utökades till 45 eftersom intresset

Inlämnad: 2001-07-04 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2000/01:337 av Jonsson, Sofia (c)

den 1 december Fråga 2000/01:337 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om att stärka servicen till studenterna Centrala studiestödsnämnden CSN har under lång tid fått kritik. Många studenter har knappt nått fram till serviceenheten, och om de gjort det har det hänt att deras utredning tagit flera

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:132 av Jonsson, Sofia (c)

den 6 december Interpellation 1999/2000:132 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om studenternas studiesociala situation Alla människor ska ges lika rätt och möjligheter till högre utbildning. Den enskilde ska inte behöva avstå från högre studier av ekonomiska eller sociala skäl. Goda sociala och

Inlämnad: 1999-12-06 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:307 av Jonsson, Sofia (c)

den 30 november Fråga 1999/2000:307 av Sofia Jonsson c till utbildningsminister Thomas Östros om kompetenta högskolelärare Den stora expansionen av antalet utbildningsplatser har inneburit ett kvantitativt språng på väg mot kunskapssamhället. Det är nu viktigt att ta tag i de delar som också ökar kvaliteten på våra

Inlämnad: 1999-11-30 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1998/99:77 av Jonsson, Sofia (c)

Fråga 1998/99:77 av Sofia Jonsson c till utbildningsministern om studiemedelssystemet den 18 november Sverige behöver investera i kunskap. Den stora expansionen av antalet utbildningsplatser har inneburit ett kvantitativt språng på väg mot kunskapssamhället. Kvaliteten kan dock riskeras om inte flera insatser görs.

Inlämnad: 1998-11-18 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)