Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:437 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 19 december Fråga 2008/09:437 Syntetisk diesel av andre vice talman Birgitta Sellén c till finansminister Anders Borg m Företaget Framtidsbränslen i Sundsvall tillverkar sedan 2002 en syntetisk diesel av naturgas som successivt utvecklats till att innehålla en allt högre grad av förnybara komponenter. En viktig

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:225 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 november Fråga 2006/07:225 Transportbidraget av andre vice talman Birgitta Sellén c till statsrådet Åsa Torstensson c Transportbidraget bör ses över så att kommuner som ligger långt från kusten inte automatiskt räknas som kustnära för att de ligger i ett landskap där andra kommuner ligger kustnära. Ånge

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2005/06:2014 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2005/06:2014 av Birgitta Sellén c till näringsminister Thomas Östros s Krångliga företagsregler Begreppet Krångel-Sverige myntades redan 1948 och sedan dess har det inte blivit enklare regler för företagarna i Sverige. Trots regeringens löfte om mindre byråkrati ökar antalet regler. Enligt

Inlämnad: 2006-08-15 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:156 av Sellén, Birgitta (c)

den 26 november Interpellation 2003/04:156 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om flexibel skolstart I Sverige har vi skolplikt från höstterminen det kalender år då barnet fyller sju år. Grundskoleförordningen säger också att läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Om vi menar allvar med

Inlämnad: 2003-11-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1234 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 maj Fråga 2003/04:1234 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om ny enhet för enskilda ärenden En ny enhet inom Myndigheten för skolutveckling ska starta hösten 2004. I en platsannons kan man läsa följande: Organisation Avdelningen för utbildningsinspektion består av ett avdelningskansli

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1188 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 juni Fråga 2002/03:1188 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om obetalda studieskulder Obetalda studieskulder har blivit ett stort problem i landet. I dag är det ca 850 miljoner kronor i studieskulder som inte återbetalas till staten. Siffran har ökat på ett par år från 450 miljoner. Varje

Inlämnad: 2003-06-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:463 av Sellén, Birgitta (c)

den 26 april Interpellation 2001/02:463 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om folkbildningens roll i det livslånga lärandet I år är studiecirkeln 100 år. Den moderna folkbildningen och studiecirklarna uppstod ur 1800-talets omvälvande förändringar då samhället förvandlades från agrar- till

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:287 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 november Fråga 2001/02:287 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleverksamhetens lokaler Riksdagen har via olika beslut lagt fast en inriktning för att utveckla de små och medelstora högskolorna så att de ska bli tillgängliga för fler studenter. Örnsköldsvik har under en relativt

Inlämnad: 2001-11-27 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)