Dokument & lagar (193 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:1178 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2020/21:1178 Möjliggörande av infrastrukturutbyggnad för tunga fordon av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S I omställningen till mer elektrifiering av transportsektorn har en fantastisk utveckling skett på personbilssidan. Det finns nu en uppsjö av olika alternativ, och utbyggnaden av laddinfrastruktur

Inlämnad: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1178 av Rickard Nordin (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1083 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2020/21:1083 Samhällsekonomisk analys vid tillståndsgivning för elkraftledning av Anders Åkesson C till Statsrådet Anders Ygeman S Staten investerar årligen cirka 24 miljarder kronor i ny samhällsinfrastruktur inom vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Den bärande principen vid beslut om dessa är att

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1083 av Anders Åkesson (C) (pdf, 108 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1003 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2020/21:1003 Åtgärder för elkapacitet på kort sikt av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Kapaciteten i de svenska elnäten, inte minst stamnätet, är helt avgörande för att klara av överföringen från norr till söder och klara av den klimatomställning vi ser framför oss. Svenska kraftnät har en historia

Inlämnad: 2020-12-14 Svarsdatum: 2020-12-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1003 av Rickard Nordin (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1001 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2020/21:1001 Samrådsprocesserna under covid-19-pandemin av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Vid planeringen av en ny elförbindelse är myndighetsdialogen och samrådsprocessen centrala inslag. Denna dialog med berörda parter gällande en planerad utbyggnad av transmissionsnätet skapar ett bra beslutsunderlag

Inlämnad: 2020-12-14 Svarsdatum: 2020-12-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1001 av Rickard Nordin (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:791 av Alireza Akhondi (C)

Fråga 2020/21:791 Svenska kraftnäts ansökan om koncession för luftledning av Alireza Akhondi C till Statsrådet Anders Ygeman S I mitten av 2017 lämnade Svenska kraftnät in ansökan om koncession att få bygga en luftledning på sträckorna EkhyddanNybro och NybroHemsjö till Energimarknadsinspektionen EILedningen berör kommunerna

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:791 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:424 av Niels Paarup-Petersen (C)

Fråga 2020/21:424 E-handelsdirektivet av Niels Paarup-Petersen C till Statsrådet Anders Ygeman S EU-kommissionens arbete med Digital Services Act, DSA, fortskrider. Kommissionens samråd avslutades för några månader sedan, och nu har regeringen tagit fram ett positionspapper inför att förslaget senare presenteras. En förändring

Inlämnad: 2020-11-11 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:424 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:394 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:394 Ersättningsmodell för digital post av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Digitaliseringen går snabbt framåt, och mycket har också påskyndats av covid-19. Antal fysiska brev som skickas i Sverige har minskat kraftigt sedan år 2000, och fler och fler väljer att ta emot sin post via digitala

Inlämnad: 2020-11-09 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:394 av Mikael Larsson (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:391 av Martina Johansson (C)

Fråga 2020/21:391 Utredning av fiberinstallatörer och deras regelefterlevnad av Martina Johansson C till Statsrådet Anders Ygeman S Jag har tidigare frågat statsrådet Anders Ygeman om han med den kunskap vi har i dag om att regelverk inte alltid följs när fiber grävs ned, och att det även sker när det är statliga bidrag

Inlämnad: 2020-11-09 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:391 av Martina Johansson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:301 av Martina Johansson (C)

Fråga 2020/21:301 Efterlevnad av regelverk vid fiberinstallationer av Martina Johansson C till Statsrådet Anders Ygeman S Framtidens kommunikation sker genom bredband. Utbyggnaden har gått mycket fortare de senaste åren, och pandemin som just nu pågår gör att efterfrågan kommer öka ytterligare för att klara studier och

Inlämnad: 2020-10-27 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:301 av Martina Johansson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:185 av Niels Paarup-Petersen (C)

Fråga 2020/21:185 Coronareglerna för arenor och events av Niels Paarup-Petersen C till Statsrådet Mikael Damberg S På grund av covid-19 har en lång rad nödvändiga restriktioner för Sveriges invånare och företagare införts. Ska restriktionerna ha effekt och följas måste de dock vara logiska och rimliga. Så är inte alltid

Inlämnad: 2020-10-09 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:185 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:128 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2020/21:128 Avbrott i markförlagda it- och telekomnät av Anders Åkesson C till Statsrådet Anders Ygeman S I snitt sker det fem avbrott i markförlagda it- och telekomnät fibernätofta på grund av grävarbeten, varje dag året om i vårt land. De tjänster och funktioner som distribueras i dessa fibernät är viktiga och

Inlämnad: 2020-09-28 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:128 av Anders Åkesson (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:87 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:87 Elledningar och virkesupplag av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Att elledningar grävs ned runt om i landet är mycket värdefullt för att kunna garantera ett minskat antal störningar och strömavbrott. Dock har det på många håll uppstått bekymmer när elledningarna grävs ned. Problemet gäller det

Inlämnad: 2020-09-22 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:87 av Mikael Larsson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:77 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:77 Kostnader för nya kraftledningar i stamnätet av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Investeringar i ett robust och säkert elnät är oerhört viktigt. I dag sker planering av nya kraftledningar i stamnätet på en del håll i landet. Till stor del handlar det om att öka överföringskapaciteten i

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:77 av Mikael Larsson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:76 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:76 Samförläggning av infrastruktur och elledningar av Mikael Larsson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Behovet av att utveckla infrastrukturen med vägar och järnvägar men också med exempelvis elledningar finns över hela landet. En bra infrastruktur är viktig för hela landet och inte minst för

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:76 av Mikael Larsson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:68 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:68 Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S I september 2019 ställde jag en fråga om följande till statsrådet Anders Ygeman: År 2017 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att utreda behovet av att fristående aktörer

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:68 av Mikael Larsson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:67 av Martina Johansson (C)

Fråga 2020/21:67 Digital signering hos statliga myndigheter av Martina Johansson C till Statsrådet Lena Micko S Att gifta sig är en viktig stund både känslomässigt för brudparet och för juridiken framledes. För att få gifta sig krävs det att Skatteverket sänder olika intyg till brudparet, bland annat bevis om hindersprövning.

Inlämnad: 2020-09-16 Svarsdatum: 2020-09-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:67 av Martina Johansson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2018 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2019/20:2018 Skogsbilvägar och virkesupplag av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Svenska kraftnät planerar för tillfället nya ledningar genom västra och östra Sverige. Där ledningarna går i dag har man som skogsägare kunnat lägga upp virkesupplag när man ska göra en avverkning. Svenska kraftnät har

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2018 av Mikael Larsson (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1880 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2019/20:1880 Postlagen och utdelning av post och tidningar av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt postlagen ska 95 procent av brev och det som skickas komma fram inom två dagar, och brev och tidningar delas ut fem dagar i veckan. Post- och telestyrelsen PTS har godkänt att Postnord ska få genomföra

Inlämnad: 2020-07-29 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1880 av Mikael Larsson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1671 av Helena Lindahl (C)

Fråga 2019/20:1671 Nöjesparker av Helena Lindahl C till Statsrådet Mikael Damberg S Nyligen meddelade regeringen, via statsrådet Mikael Damberg, att inga undantag kommer att göras för nöjesparker gällande den fastslagna begränsningen på maximalt 50 personer vid allmänna sammankomster. Detta trots att branschen och nöjesparkerna

Inlämnad: 2020-06-23 Svarsdatum: 2020-08-12 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1671 av Helena Lindahl (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1459 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2019/20:1459 Samråd vid nya kraftledningar av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S För en tid sedan ställde jag en fråga till statsrådet Anders Ygeman S om samråd vid byggnation av nya kraftledningar. Jag får tacka för svaret. Dock föranleder statsrådets svar att frågan ändå ställs på nytt. Frågan gäller

Inlämnad: 2020-05-29 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1459 av Mikael Larsson (C) (pdf, 88 kB)