Dokument & lagar (205 träffar)

Interpellation 2020/21:561 av Kerstin Lundgren (C)

Interpellation 2020/21:561 Områdespoliser i alla kommuner av Kerstin Lundgren C till Statsrådet Mikael Damberg S Polismyndigheten har de senaste åren, bland annat genom budgetsamverkan mellan C, L och regeringen fått stora resursförstärkningar. Målet är att Sverige 2024 ska ha 10 000 fler poliser. Trots det har Polismyndigheten

Inlämnad: 2021-03-12 Svarsdatum: 2021-04-20 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:561 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Områdespoliser i alla kommuner

Skriftlig fråga 2020/21:2702 av Linda Modig (C)

Fråga 2020/21:2702 Norrbottens bristande tillgång till mobiltelefoni av Linda Modig C till Statsrådet Anders Ygeman S Post- och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 visar att Norrbottens yttäckning för mobiltelefoni lämnar en hel del i övrigt att önska. Det förekommer återkommande rapportering

Inlämnad: 2021-04-28 Svarsdatum: 2021-05-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2702 av Linda Modig (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2493 av Niels Paarup-Petersen (C)

Fråga 2020/21:2493 Den svenska gränsstängningen och Bornholm av Niels Paarup-Petersen C till Statsrådet Mikael Damberg S 97 procent av all persontransport mellan det danska fastlandet och Bornholm går via färjeförbindelsen Ystad-Rönne. Två dagar innan julafton 2020 stängde Sverige gränsen mot Danmark. Stängningen skedde

Inlämnad: 2021-04-09 Svarsdatum: 2021-04-21 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2493 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2408 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:2408 Postservicen på landsbygden av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen vill sänka kravet på hur snabbt inrikes brev ska komma fram, enligt promemorian Befordringskravet i postförordningen. Id ag gäller att minst 95 procent av de inrikes breven ska ha delats ut inom två arbetsdagar,

Inlämnad: 2021-03-31 Svarsdatum: 2021-04-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2408 av Mikael Larsson (C) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2149 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:2149 En postmarknad i förändring av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Det skickas allt färre fysiska brev i Sverige. Brevvolymerna har minskat med nästan 50 procent de senaste 20 åren. Samtidigt ser vi att antalet paket ökar, och svenskarna handlar i allt större utsträckning via e-handel.

Inlämnad: 2021-03-10 Svarsdatum: 2021-03-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2149 av Mikael Larsson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2081 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:2081 Energimarknadsinspektionens sekretessprövning av handlingar av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Svenska kraftnät står inför att bygga nya ledningar i Sverige. Just nu planeras för en ledning mellan Trollhättan i Västra Götaland och Sege i Skåne. Många markägare är berörda av intrång

Inlämnad: 2021-03-04 Svarsdatum: 2021-03-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2081 av Mikael Larsson (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1981 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2020/21:1981 Gemensamma energieffektiva lösningar av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är en nettoexportnation när det kommer till el. Men Sverige har både lokala och regionala utmaningar när det gäller att upprätthålla effekten i kraftnätet. Energieffektivisering och minskad resursanvändning

Inlämnad: 2021-02-25 Svarsdatum: 2021-03-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1981 av Rickard Nordin (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1831 av Niels Paarup-Petersen (C)

Fråga 2020/21:1831 Krisinformation.se av Niels Paarup-Petersen C till Statsrådet Mikael Damberg S Krisinformation.se är Sveriges viktigaste digitala kanal vid kriser. Det är här medborgarna ska få information om det aktuella krisläget och hur de ska agera. Men det är en kanal som inte är säker. Kommunikation via webbsidor

Inlämnad: 2021-02-15 Svarsdatum: 2021-02-24 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1831 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1710 av Per Lodenius (C)

Fråga 2020/21:1710 Krav på covid-19-test för resande från Åland av Per Lodenius C till Statsrådet Mikael Damberg S Åland är ett självstyrt och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter. År 1921 beslöt Nationernas Förbund NF att Finland skulle

Inlämnad: 2021-02-09 Svarsdatum: 2021-02-17 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1710 av Per Lodenius (C) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1656 av Daniel Bäckström (C)

Fråga 2020/21:1656 Gränsbevakning med hjälp av flera myndigheter av Daniel Bäckström C till Statsrådet Mikael Damberg S Jag har tidigare frågat statsrådet om han tycker att beredskapspolisen kan spela en viktig roll för gränsövervakning och inresekontroll vid fredstida extraordinära händelser såsom en pandemi och under

Inlämnad: 2021-02-04 Svarsdatum: 2021-02-17 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1656 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1596 av Anne-Li Sjölund (C)

Fråga 2020/21:1596 En säker strömförsörjning till hushållen av Anne-Li Sjölund C till Statsrådet Anders Ygeman S Tusentals hushåll och ett stort antal företag och offentliga verksamheter i Västernorrland har redan under årets första månad drabbats av omfattande strömavbrott, några upp till tre gånger. Ibland har avbrotten

Inlämnad: 2021-02-02 Svarsdatum: 2021-02-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1596 av Anne-Li Sjölund (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1485 av Daniel Bäckström (C)

Fråga 2020/21:1485 Behovet av beredskapspolis för gränskontroll och gränsövervakning av Daniel Bäckström C till Statsrådet Mikael Damberg S Natten till den 25 januari 2021 införde regeringen inreseförbud från Norge. Det är en exceptionell åtgärd och inte alls lika lätt att upprätthålla som ett inreseförbud från Storbritannien

Inlämnad: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-02-03 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1485 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1178 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2020/21:1178 Möjliggörande av infrastrukturutbyggnad för tunga fordon av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S I omställningen till mer elektrifiering av transportsektorn har en fantastisk utveckling skett på personbilssidan. Det finns nu en uppsjö av olika alternativ, och utbyggnaden av laddinfrastruktur

Inlämnad: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1178 av Rickard Nordin (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1083 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2020/21:1083 Samhällsekonomisk analys vid tillståndsgivning för elkraftledning av Anders Åkesson C till Statsrådet Anders Ygeman S Staten investerar årligen cirka 24 miljarder kronor i ny samhällsinfrastruktur inom vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Den bärande principen vid beslut om dessa är att

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1083 av Anders Åkesson (C) (pdf, 108 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1003 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2020/21:1003 Åtgärder för elkapacitet på kort sikt av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Kapaciteten i de svenska elnäten, inte minst stamnätet, är helt avgörande för att klara av överföringen från norr till söder och klara av den klimatomställning vi ser framför oss. Svenska kraftnät har en historia

Inlämnad: 2020-12-14 Svarsdatum: 2020-12-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1003 av Rickard Nordin (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1001 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2020/21:1001 Samrådsprocesserna under covid-19-pandemin av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Vid planeringen av en ny elförbindelse är myndighetsdialogen och samrådsprocessen centrala inslag. Denna dialog med berörda parter gällande en planerad utbyggnad av transmissionsnätet skapar ett bra beslutsunderlag

Inlämnad: 2020-12-14 Svarsdatum: 2020-12-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1001 av Rickard Nordin (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:791 av Alireza Akhondi (C)

Fråga 2020/21:791 Svenska kraftnäts ansökan om koncession för luftledning av Alireza Akhondi C till Statsrådet Anders Ygeman S I mitten av 2017 lämnade Svenska kraftnät in ansökan om koncession att få bygga en luftledning på sträckorna EkhyddanNybro och NybroHemsjö till Energimarknadsinspektionen EILedningen berör kommunerna

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:791 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:424 av Niels Paarup-Petersen (C)

Fråga 2020/21:424 E-handelsdirektivet av Niels Paarup-Petersen C till Statsrådet Anders Ygeman S EU-kommissionens arbete med Digital Services Act, DSA, fortskrider. Kommissionens samråd avslutades för några månader sedan, och nu har regeringen tagit fram ett positionspapper inför att förslaget senare presenteras. En förändring

Inlämnad: 2020-11-11 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:424 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:394 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:394 Ersättningsmodell för digital post av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Digitaliseringen går snabbt framåt, och mycket har också påskyndats av covid-19. Antal fysiska brev som skickas i Sverige har minskat kraftigt sedan år 2000, och fler och fler väljer att ta emot sin post via digitala

Inlämnad: 2020-11-09 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:394 av Mikael Larsson (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:391 av Martina Johansson (C)

Fråga 2020/21:391 Utredning av fiberinstallatörer och deras regelefterlevnad av Martina Johansson C till Statsrådet Anders Ygeman S Jag har tidigare frågat statsrådet Anders Ygeman om han med den kunskap vi har i dag om att regelverk inte alltid följs när fiber grävs ned, och att det även sker när det är statliga bidrag

Inlämnad: 2020-11-09 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:391 av Martina Johansson (C) (pdf, 86 kB)