Dokument & lagar (148 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:832 av Johansson, Jörgen (c)

den 20 januari Fråga 2005/06:832 av Jörgen Johansson c till näringsminister Thomas Östros s Haverikommission för läkemedels- och medicintekniska industrin Svensk läkemedelsindustri är något av svenskt näringslivs flaggskepp. När den högteknologiska sektorn aviserar flytt från landet är situationen alarmerande. En

Inlämnad: 2006-01-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:574 av Johansson, Kenneth (c)

den 8 december Fråga 2005/06:574 av Kenneth Johansson c till näringsminister Thomas Östros s Scaniajobben i Falun I samband med beslut i riksdagen 1982 om nytt flygplanssystem krävde dåvarande industriminister Nils G Åsling att näringslivet och i första hand Wallenbergsfären skulle bjuda till att dels flytta hem

Inlämnad: 2005-12-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:299 av Torstensson, Åsa (c)

den 4 november Fråga 2005/06:299 av Åsa Torstensson c till näringsminister Thomas Östros s Näringspolitik för tjänstesektorn Sedan början av 90-talet har den privata tjänstesektorns andel av svensk ekonomi ökat från ca 30 till över 40 och andelen fortsätter att växa. Det är tydligt att framtidens jobb i första hand

Inlämnad: 2005-11-04 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:200 av Larsson, Anders (c)

den 21 oktober Fråga 2005/06:200 av Anders Larsson c till justitieminister Thomas Bodström s Bolagsverkets kontrollrutiner I fristående granskning och uppföljning av Bolagsverkets hantering vid adressändring och ändring av bolagets styrelse har återigen konstaterats att allvarliga brister synes föreligga i verkets

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:199 av Larsson, Anders (c)

den 21 oktober Fråga 2005/06:199 av Anders Larsson c till näringsminister Thomas Östros s Bolagsverkets kontrollrutiner I fristående granskning och uppföljning av Bolagsverkets hantering vid adressändring och ändring av bolagets styrelse har återigen konstaterats att allvarliga brister synes föreligga i verkets

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:108 av Tiefensee, Roger (c)

den 12 oktober Fråga 2005/06:108 av Roger Tiefensee c till näringsminister Thomas Östros s Försäljning av statliga företag Både näringsministern och statsministern uttrycker i medierna skepsis mot att sälja statliga företag. Detta med anledning av förslag från partierna i Allians för Sverige. Näringsministern säger

Inlämnad: 2005-10-12 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:338 av Qarlsson, Annika (c)

den 28 januari Interpellation 2004/05:338 av Annika Qarlsson c till näringsminister Thomas Östros om företagsklimatet i bland annat Dalsland År 1999 Lear Corporation lägger ned tillverkningen i Bengtsfors. 860 jobb försvinner. 1999 Vanern Timber begärs i konkurs och ett hundratal jobb försvinner. 2002 Omninova läggs

Inlämnad: 2005-01-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:266 av Lundgren, Kerstin (c)

den 15 december Interpellation 2004/05:266 av Kerstin Lundgren c till näringsminister Thomas Östros om fortsatt satsning på utvecklings- och etableringsprojekt inom IUC-nätverket Industriella Utvecklingscentra IUC finns etablerade i nära 20 regioner i Sverige. Deras ägande är reglerat i uppdragsavtal med staten. Företagen

Inlämnad: 2004-12-15 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1620 av Johansson, Jörgen (c)

den 16 maj Fråga 2004/05:1620 av Jörgen Johansson c till näringsminister Thomas Östros om ett bättre företagsklimat Utvecklingen av små och medelstora företag med djup förankring i den svenska myllan har setts som lösningen i jakten efter nya jobb. Undersökningar visar att just dessa företagare planerar att minska

Inlämnad: 2005-05-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1449 av Johansson, Kenneth (c)

den 19 april Fråga 2004/05:1449 av Kenneth Johansson c till näringsminister Thomas Östros om parallellimport av läkemedel Parallellimport av läkemedel innebär lägre kostnader för patienter och samhället. Det är därför viktigt att parallellimportörerna kan fortsätta med sin verksamhet i lika stor utsträckning som i

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1327 av Qarlsson, Annika (c)

den 29 mars Fråga 2004/05:1327 av Annika Qarlsson c till näringsminister Thomas Östros om ägaransvar i statliga bolag Den svenska porrbranschen omsatte 334 miljoner kronor år 2003 och gick med 3,6 miljoner kronor i vinst. Det är bara kaffepengar jämfört med vad statliga Telia tjänar på att människor använder deras

Inlämnad: 2005-03-29 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1175 av Torstensson, Åsa (c)

den 8 mars Fråga 2004/05:1175 av Åsa Torstensson c till näringsminister Thomas Östros om Saabfabriken i Trollhättan Den sex månader långa tävlingen mellan Trollhättan och Rüsselsheim om den kommande mellanbilstillverkningen förlorades av Trollhättan. Regeringens fem-i-tolv-paket räckte inte. Många anställda på Saab

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:789 av Bergström, Sven (c)

den 26 januari Fråga 2004/05:789 av Sven Bergström c till utrikesminister Laila Freivalds om arbetsförhållanden i Kina De världshandelsregler som förändrades vid årsskiftet har beskrivits som en öppning för att göra Kina till världens fabrikMen samtidigt kommer olika rapporter som tyder på oacceptabelt utnyttjande

Inlämnad: 2005-01-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:523 av Johansson, Jörgen (c)

den 3 december Fråga 2004/05:523 av Jörgen Johansson c till näringsminister Thomas Östros om tjänstehandel för tillväxt Den fria rörligheten för tjänster är en av grundstenarna inom EU. Det är dessutom en av de viktiga komponenterna i arbetet med Lissabonstrategin. Lissabonstrategin har målet att göra Europa till den

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:510 av Västerteg, Claes (c)

den 3 december Fråga 2004/05:510 av Claes Västerteg c till näringsminister Thomas Östros om Vattenfalls miljöansvar Vattenfall AB är ett helägt statligt bolag. Vattenfall har under de senaste åren expanderat rejält, bland annat har expansionen inneburit att bolaget har satsat stora resurser på kolkraftverk i Tyskland.

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:163 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 oktober Fråga 2004/05:163 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om bokstavsbetygen I en doktorsavhandling vid högskolan i Kristianstad konstateras att bokstavsbetygen är ett hot mot elevernas rättssäkerhet och är dessutom oanvändbara som urvalsintrument i grundskolan. Under försommaren

Inlämnad: 2004-10-20 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:113 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 14 oktober Fråga 2004/05:113 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning och legitimering av fotterapeuter Mellan år 2000 och år 2002 har 473 människor med diabetes i Skåne län tvingats amputera ett ben eller en fot. Hundratals av de 1 400 amputationer som årligen görs i Sverige

Inlämnad: 2004-10-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:509 av Ericson, Lars-ivar (c)

den 19 maj Interpellation 2003/04:509 av Lars-Ivar Ericson c till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning för hantverksyrken Många hantverksyrken är i dag bristyrken. Situationen kan förvärras ytterligare och det finns beräkningar som anger att inom de närmaste åren så kommer Sverige att behöva 100 000 nya

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:246 av Larsen, Sofia (c)

den 26 januari Interpellation 2003/04:246 av Sofia Larsen c till utbildningsminister Thomas Östros om åtgärder inom skolan för att förebygga brott och förstärkning av samhällets värdegrund Den senaste tiden har en mängd förfärliga brott fäst vår uppmärksamhet på problemen för det svenska samhället att förebygga och

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:156 av Sellén, Birgitta (c)

den 26 november Interpellation 2003/04:156 av Birgitta Sellén c till utbildningsminister Thomas Östros om flexibel skolstart I Sverige har vi skolplikt från höstterminen det kalender år då barnet fyller sju år. Grundskoleförordningen säger också att läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Om vi menar allvar med

Inlämnad: 2003-11-26 Besvarare: Thomas Östros (S)