Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2016/17:595 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:595 Arvoden i bolagsstyrelser av Hans Rothenberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 20 juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att styrelsearvode inte får ersättas mot faktura utan ska betalas ut som lön. Skatteverket kommenterade den 29 juni att man hädanefter

Inlämnad: 2017-08-16 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:595 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arvoden i bolagsstyrelser

Interpellation 2016/17:513 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:513 Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin av Erik Ottoson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under senare år har tekniken kring obemannade luftfartyg drönare utvecklats fort. Den civila delen av drönarindustrin är nu en alltmer växande och högteknisk verksamhet

Inlämnad: 2017-05-10 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:513 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin

Interpellation 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:451 SAS flytt av verksamhet utomlands av Jörgen Warborn M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I början av februari månad kom beskedet att SAS flyttar delar av sin verksamhet utomlands. Ett luftfartstillstånd etableras på Irland, och operativa baser i Spanien och London skapas.

Inlämnad: 2017-04-10 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SAS flytt av verksamhet utomlands

Interpellation 2016/17:419 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:419 Regelkrångel för företag av Sofia Fölster M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Fyra av fem jobb skapas i dag i små och medelstora företag. Om fler ska få ett jobb att gå till är det därför angeläget att det blir enklare att starta och driva företag i Sverige. Trots detta

Inlämnad: 2017-04-03 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:419 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regelkrångel för företag

Interpellation 2016/17:372 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:372 Cementtillverkningens framtid av Jesper Skalberg Karlsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen skulle utlysa 15 nya Natura 2000-områden på norra Gotland, samtidigt som regeringen beslutade att

Inlämnad: 2017-03-15 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:372 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Cementtillverkningens framtid

Interpellation 2016/17:329 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2016/17:329 Teslas etablering i Europa av Rickard Nordin C till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det har under relativt lång tid förekommit uppgifter i medierna att Tesla planerar att etablera sig i Europa. Det handlar dels om en batterifabrik, dels om biltillverkning. Ett av länderna som

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:329 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Teslas etablering i Europa

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:327 Jobben i Sverige av Anette Åkesson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Tack vare högkonjunktur och alliansreformer går Sverige för närvarande riktigt bra. Men signalerna inför framtiden oroar: Jobb flyttar ut som vi kan följa bland annat i det delvis statligt ägda SAS men

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobben i Sverige

Interpellation 2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2016/17:306 Statens ägande av Telia av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inkom den 30 januari med svar på min skriftliga fråga om regeringen har för avsikt att minska det statliga ägarintresset i Telia,

Inlämnad: 2017-02-07 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ägande av Telia

Interpellation 2016/17:294 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:294 Statliga bolag av Edward Riedl M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I en granskning gjord av Riksrevisionen konstateras att det i dag inte finns tillräckligt starka skäl enligt de kriterier uppsatta av riksdagen för ett fortsatt ägande av ett flertal av de statliga bolagen.

Inlämnad: 2017-02-06 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:294 av Edward Riedl (M) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga bolag

Interpellation 2016/17:254 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:254 Kvinnors företagande av Helena Bouveng M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regeringen kallar sig feministisk och lyfter i olika sammanhang gärna fram hur bra det går för Sverige i olika rankningar. Med detta som bakgrundsfond borde ju den entreprenöriella aktiviteten för

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:254 av Helena Bouveng (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors företagande

Interpellation 2016/17:226 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:226 Enkla jobb av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Områdena där är möjligt att använda RUT-avdraget har breddats under det senaste året. Det är nu möjligt att göra avdrag för bland annat flyttjänster och vissa it-tjänster. En del av breddningen är en del i den så kallade

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:226 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Enkla jobb

Interpellation 2016/17:189 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:189 Konsekvensutredningar av Jörgen Warborn M till Finansminister Magdalena Andersson S Regelförenklingar är angelägna för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig förutsättning för att

Inlämnad: 2016-12-07 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:189 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvensutredningar

Interpellation 2016/17:131 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:131 Konsekvensutredningar av Jörgen Warborn M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regelförenklingar är angeläget för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig förutsättning

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:131 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvensutredningar

Interpellation 2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:121 Kvotering till bolagsstyrelser av Jessica Rosencrantz M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Fredagen den 9 september lät närings- och innovationsminister Mikael Damberg meddela att regeringen ämnar lägga fram ett förslag om kvotering till börsbolagens styrelser. Ministern

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvotering till bolagsstyrelser

Interpellation 2016/17:46 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:46 Lag om kvotering av Isabella Hökmark M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regeringen skickade den 8 september en promemoria med lagförslag som avser könsfördelning i börsbolag och statliga bolag. Enligt förslaget ska minst 40 procent av styrelseledamöterna vara av vartdera

Inlämnad: 2016-10-12 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:46 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lag om kvotering

Interpellation 2016/17:10 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:10 Regeringens satsning på enkla jobb av Christian Holm Barenfeld M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sverige har ett underskott på enkla jobb utan krav på särskild yrkesutbildning. Även regeringen har påtalat detta. Behovet förstärks när många som har en kort utbildning kommer

Inlämnad: 2016-09-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:10 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens satsning på enkla jobb