Dokument & lagar (21 träffar)

Interpellation 2016/17:595 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:595 Arvoden i bolagsstyrelser av Hans Rothenberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 20 juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att styrelsearvode inte får ersättas mot faktura utan ska betalas ut som lön. Skatteverket kommenterade den 29 juni att man hädanefter

Inlämnad: 2017-08-16 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:595 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arvoden i bolagsstyrelser

Interpellation 2016/17:513 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:513 Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin av Erik Ottoson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under senare år har tekniken kring obemannade luftfartyg drönare utvecklats fort. Den civila delen av drönarindustrin är nu en alltmer växande och högteknisk verksamhet

Inlämnad: 2017-05-10 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:513 av Erik Ottoson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin

Interpellation 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:451 SAS flytt av verksamhet utomlands av Jörgen Warborn M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I början av februari månad kom beskedet att SAS flyttar delar av sin verksamhet utomlands. Ett luftfartstillstånd etableras på Irland, och operativa baser i Spanien och London skapas.

Inlämnad: 2017-04-10 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: SAS flytt av verksamhet utomlands

Interpellation 2016/17:419 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2016/17:419 Regelkrångel för företag av Sofia Fölster M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Fyra av fem jobb skapas i dag i små och medelstora företag. Om fler ska få ett jobb att gå till är det därför angeläget att det blir enklare att starta och driva företag i Sverige. Trots detta

Inlämnad: 2017-04-03 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:419 av Sofia Fölster (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regelkrångel för företag

Interpellation 2016/17:372 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:372 Cementtillverkningens framtid av Jesper Skalberg Karlsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen skulle utlysa 15 nya Natura 2000-områden på norra Gotland, samtidigt som regeringen beslutade att

Inlämnad: 2017-03-15 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:372 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Cementtillverkningens framtid

Interpellation 2016/17:333 av Sofia Modigh (KD)

Interpellation 2016/17:333 Arbetsintegrerande sociala företag av Sofia Modigh KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S De arbetsintegrerande sociala företagen ASF gör en viktig insats för att få människor som har stora svårigheter att få ett arbete in i arbetsliv och samhälle. En kvinna från Hushållsfixarna

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:333 av Sofia Modigh (KD) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsintegrerande sociala företag

Interpellation 2016/17:329 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2016/17:329 Teslas etablering i Europa av Rickard Nordin C till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det har under relativt lång tid förekommit uppgifter i medierna att Tesla planerar att etablera sig i Europa. Det handlar dels om en batterifabrik, dels om biltillverkning. Ett av länderna som

Inlämnad: 2017-02-23 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:329 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Teslas etablering i Europa

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2016/17:327 Jobben i Sverige av Anette Åkesson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Tack vare högkonjunktur och alliansreformer går Sverige för närvarande riktigt bra. Men signalerna inför framtiden oroar: Jobb flyttar ut som vi kan följa bland annat i det delvis statligt ägda SAS men

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:327 av Anette Åkesson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobben i Sverige

Interpellation 2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2016/17:306 Statens ägande av Telia av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inkom den 30 januari med svar på min skriftliga fråga om regeringen har för avsikt att minska det statliga ägarintresset i Telia,

Inlämnad: 2017-02-07 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ägande av Telia

Interpellation 2016/17:302 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2016/17:302 Arbetsgivaravgifter av Larry Söder KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sverige är beroende av att företag startar, växer och stannar i Sverige. De behövs för att skapa värde som i sin tur genererar jobb och stärker välfärden. Vi behöver därför från politiskt håll göra allt

Inlämnad: 2017-02-06 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:302 av Larry Söder (KD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsgivaravgifter

Interpellation 2016/17:294 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:294 Statliga bolag av Edward Riedl M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I en granskning gjord av Riksrevisionen konstateras att det i dag inte finns tillräckligt starka skäl enligt de kriterier uppsatta av riksdagen för ett fortsatt ägande av ett flertal av de statliga bolagen.

Inlämnad: 2017-02-06 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:294 av Edward Riedl (M) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga bolag

Interpellation 2016/17:281 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2016/17:281 Lernia och den nya rikssvenskan av Mattias Bäckström Johansson SD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Nyligen tog det statligt ägda bolaget Lernia fram en egen rikssvenska och riktade en uppmaning till företag, organisationer med flera att i stället för dagens rikssvenska

Inlämnad: 2017-02-02 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:281 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lernia och den nya rikssvenskan

Interpellation 2016/17:280 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2016/17:280 Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle av Mattias Bäckström Johansson SD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under slutet av föregående år ingick det statligt ägda bolaget Vattenfall AB ett långvarigt kontrakt med Tvel Fuel Company, som ägs av det av ryska staten ägda Rosatom,

Inlämnad: 2017-02-02 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:280 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle

Interpellation 2016/17:254 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:254 Kvinnors företagande av Helena Bouveng M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regeringen kallar sig feministisk och lyfter i olika sammanhang gärna fram hur bra det går för Sverige i olika rankningar. Med detta som bakgrundsfond borde ju den entreprenöriella aktiviteten för

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:254 av Helena Bouveng (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvinnors företagande

Interpellation 2016/17:233 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2016/17:233 Postnord av Ali Esbati V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Transportsektorn är vid sidan av byggbranschen troligen den del av svensk arbetsmarknad som är hårdast drabbad av social dumpning och förekomsten av skumraskbolag som opererar nära eller utanför lagar och avtal.

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:233 av Ali Esbati (V) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Postnord

Interpellation 2016/17:226 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2016/17:226 Enkla jobb av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Områdena där är möjligt att använda RUT-avdraget har breddats under det senaste året. Det är nu möjligt att göra avdrag för bland annat flyttjänster och vissa it-tjänster. En del av breddningen är en del i den så kallade

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:226 av Helena Bouveng (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Enkla jobb

Interpellation 2016/17:189 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:189 Konsekvensutredningar av Jörgen Warborn M till Finansminister Magdalena Andersson S Regelförenklingar är angelägna för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig förutsättning för att

Inlämnad: 2016-12-07 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:189 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvensutredningar

Interpellation 2016/17:131 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2016/17:131 Konsekvensutredningar av Jörgen Warborn M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regelförenklingar är angeläget för att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig förutsättning

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:131 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Konsekvensutredningar

Interpellation 2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2016/17:121 Kvotering till bolagsstyrelser av Jessica Rosencrantz M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Fredagen den 9 september lät närings- och innovationsminister Mikael Damberg meddela att regeringen ämnar lägga fram ett förslag om kvotering till börsbolagens styrelser. Ministern

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:121 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 73 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kvotering till bolagsstyrelser

Interpellation 2016/17:46 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:46 Lag om kvotering av Isabella Hökmark M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regeringen skickade den 8 september en promemoria med lagförslag som avser könsfördelning i börsbolag och statliga bolag. Enligt förslaget ska minst 40 procent av styrelseledamöterna vara av vartdera

Inlämnad: 2016-10-12 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:46 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lag om kvotering
Paginering