Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2004/05:53 av Attefall, Stefan (kd)

den 11 oktober Interpellation 2004/05:53 av Stefan Attefall kd till justitieminister Thomas Bodström om parabolantenner Den 30 september 2004 hade Hyresnämnden i Stockholm huvudförhandling gällande en fastighetsägare i Rinkeby som vill säga upp en del av sina hyresgäster, alla med invandrarbakgrund, eftersom dessa

Inlämnad: 2004-10-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2004/05:51 av Axén, Gunnar (m)

den 11 oktober Interpellation 2004/05:51 av Gunnar Axén m till finansminister Bosse Ringholm om Stockholms läns landsting och omstruktureringsstödet Den 6 maj 2004 beviljade regeringen Stockholms läns landsting 400 miljoner kronor i omstruktureringsstöd. Bidraget betalas ut med 200 miljoner kronor i början av 2005

Inlämnad: 2004-10-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2004/05:13 av Andersson, Yvonne (kd)

den 17 september Interpellation 2004/05:13 av Yvonne Andersson kd till justitieminister Thomas Bodström om landshövdingars förordnandetid En landshövding har i dag ett förordnande under sex år. Tiden kan förlängas som mest under ytterligare tre år. I det enskilda fallet kan tidsbegränsningen på nio år vara olämplig.

Inlämnad: 2004-09-17 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2004/05:2 av Westerberg, Per (m)

den 15 september Interpellation 2004/05:2 av Per Westerberg m till socialminister Berit Andnor om kostnadsansvaret för stöd och service till funktionshindrade Den 1 mars 2004 infördes ett nytt kostnadssystem för insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade. Systemet innebär att kommunen, där

Inlämnad: 2004-09-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2004/05:27 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 20 september Fråga 2004/05:27 av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunal upphandling Försökslagen om dispens för kommunal upphandling utanför kommungränsen upphör att gälla 2005. Inför beslutet att förlänga lagen till år 2005 gjordes en utredning om hur lagen använts av de kommunala bolagen.

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2004/05:21 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 20 september Fråga 2004/05:21 av Mikael Oscarsson kd till statsminister Göran Persson om Heby Det är nu sex år sedan folket i Heby, med klar majoritet röstade för att Heby ska tillhöra Uppsala län. Regeringen avslog denna begäran våren 2001, trots att Kammarkollegiet, regeringens eget ämbetsverk tillstyrkte länsbytet.

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)