Dokument & lagar (91 träffar)

Interpellation 2000/01:434 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:434 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationens verksamhet Det kan uppstå extrema lägen där kommunen riskerar att hamna i en särskilt svår ekonomisk situation på grund av sina åtaganden för boendet, och där kommunens ansvar att ensam fullgöra

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsdelegationens verksamhet

Interpellation 2000/01:392 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 april Interpellation 2000/01:392 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om länsstyrelsernas roll i boendeplaneringen Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. plan-

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:379 av Attefall, Stefan (kd)

den 10 april Interpellation 2000/01:379 av Stefan Attefall kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hyresrätten Regeringen säger sig värna om hyresrätten, men för i praktiken en politik som missgynnar denna boendeform. I stället förs en politik som gynnar byggande av bostadsrätter och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:375 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 6 april Interpellation 2000/01:375 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbyggandet Problemen på bostadsmarknaden beskrivs väl i en ny bostadsenkät som Länsstyrelsen i Skåne och Boverket arbetar med. Där framgår att hälften av Skåne läns kommuner förväntar sig en brist på hyresrätter under

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:362 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 april Interpellation 2000/01:362 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om samråd före vräkning Avhysning vräkning regleras i jordabalken 12 kap. 4244 Det finns inte någon lagstiftning om att kommunen ska erbjuda samråd tillsammans med den som hotas av vräkning och fastighetsägaren. I vissa

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: samråd före vräkning

Interpellation 2000/01:351 av Feltzing, Barbro (mp)

den 2 april Interpellation 2000/01:351 av Barbro Feltzing mp till statsrådet Britta Lejon om meddelande- och yttrandefriheten Privatanställdas yttrandefrihet behöver stärkas. Arbetstagare vågar inte framföra kritik och synpunkter om förhållanden på arbetsplatsen. Kritik som tystas ned tenderar att dyka upp på annat

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: meddelande- och yttrandefriheten

Interpellation 2000/01:327 av Kvist, Kenneth (v)

den 16 mars Interpellation 2000/01:327 av Kenneth Kvist v till statsrådet Britta Lejon om kommunala förtroendeuppdrag Enligt kommunallagen har alla rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med kommunala förtroendeuppdrag. Så är emellertid inte fallet. Svenska Kommunförbundet har valt att tolka lagen

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kommunala förtroendeuppdrag

Interpellation 2000/01:319 av Gylling, Johnny (kd)

den 13 mars Interpellation 2000/01:319 av Johnny Gylling kd till statsrådet Britta Lejon om filterprogram för Internet Internet ger oss människor många fördelar. Vi når information från hela världen, demokratin kan förbättras med hjälp av Internet och tekniken kan användas för att föra människor närmare varandra. Detta

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:318 av Berggren, Inga (m)

den 13 mars Interpellation 2000/01:318 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Öresundsregionen Bostadsmarknadens roll är framför allt att göra det möjligt för arbetstagarna att bosätta sig nära framtidens arbetsplatser.Så lyder ett utdrag ur rapporten Bygg- och bostadspolitisk handlingsplan

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:317 av Andersson, Sten (m)

den 13 mars Interpellation 2000/01:317 av Sten Andersson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggande av bostäder i Stockholmsregionen Finansminister Bosse Ringholm och biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén, ansvarig för bostadsfrågor i regeringen, har i riksdagen ofta hävdat att det byggs för lite i Stockholmsområdet,

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: byggande av bostäder i Stockholmsregionen

Interpellation 2000/01:315 av Gennser, Margit (m)

den 12 mars Interpellation 2000/01:315 av Margit Gennser m till justitieminister Thomas Bodström om yttrandefriheten i EU Offentlighetsprincipen var en för Sverige stor fråga vid anslutningsförhandlingarna till EU. Frågan har ännu inte fått en tillfredsställande lösning. Inget tyder i dag på att motståndet mot medborgarnas

Inlämnad: 2001-03-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:294 av Nordlund, Harald (fp)

den 2 mars Interpellation 2000/01:294 av Harald Nordlund fp till statsrådet Britta Lejon om världens barn FN har utlyst ett Årtionde för en freds- och ickevåldskultur för världens barn 20012010. FN:s förklaring om och åtgärdsprogram för årtiondet innehåller ett stort antal förslag till initiativ och insatser som bör

Inlämnad: 2001-03-02 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:287 av Attefall, Stefan (kd)

den 26 februari Interpellation 2000/01:287 av Stefan Attefall kd till statsrådet Britta Lejon om den kommunala självstyrelsen Ett av den lokala självstyrelsens mest centrala delar är den kommunala självstyrelsen. Den har en framträdande roll i vårt statsskick eftersom den nämns i regeringsformens första paragraf tillsammans

Inlämnad: 2001-02-28 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:269 av Lundberg, Inger (s)

den 20 februari Interpellation 2000/01:269 av Inger Lundberg s till statsrådet Britta Lejon om managementfrågor i den gemensamma sektorn Professor Lars Engwall vid Uppsala universitet och en forskargrupp knuten till honom har gjort en djupdykning i de principer som vägleder utbildning och utveckling inom mangementområdet

Inlämnad: 2001-02-20 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:256 av Molén, Per-Richard (m)

den 15 februari Interpellation 2000/01:256 av Per-Richard Molén m till statsrådet Britta Lejon om demokratiska principer Landstingsstyrelsens i Västernorrlands län majoritet bestämde den 31 januari 2001 att tillstyrka nya stadgar för Region Y ideell föreningFöreningen ska ha en regionfullmäktigeförsamling som utses

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: demokratiska principer

Interpellation 2000/01:232 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 1 februari Interpellation 2000/01:232 av Carl-Erik Skårman m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om lägenhetsöverskottet Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation, SABO, redovisade för en tid sedan att det förväntade överskottet av lägenheter i 145 SABO-företag skulle vara kring 42 500 lägenheter år 2010.

Inlämnad: 2001-02-01 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:184 av Odenberg, Mikael (m)

den 12 december Interpellation 2000/01:184 av Mikael Odenberg m till statsrådet Mona Sahlin om byggandet i storstäderna Växande storstäder är en förutsättning för fortsatt utveckling. I storstäder kan specialisering inom smala utvecklingsområden utvecklas. Experimentlusta och kunskapskapital kan därmed bättre tas till

Inlämnad: 2000-12-12 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:183 av Narti, Ana Maria (fp)

den 12 december Interpellation 2000/01:183 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Ulrica Messing om skydd och stöd för ekonomiskt svaga konsumenter Alla sociala och ekonomiska rapporter visar de senaste åren att avståndet mellan grupper med olika ställning på ekonomins skala har ökat i Sverige. Samtidigt som många har

Inlämnad: 2000-12-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:178 av Cederfelt, Margareta (m)

den 8 december Interpellation 2000/01:178 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om beskattningen av kommunerna Det inomkommunala utjämningssystemet drabbar samtliga landets kommuner. Detta eftersom det tagit bort alla incitament för kommunerna att själva påverka sin inkomstsituation genom en förhöjd

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:169 av Andersson, Sten (m)

den 5 december Interpellation 2000/01:169 av Sten Andersson m till justitieminister Thomas Bodström om politiska partier och möteslokaler Länsrätten i Stockholms läns beslut att det var rätt av Stockholms stad att neka ett i allmänna och fria val invalt parti, Sverigedemokraterna, att hyra möteslokal, innebär att åsikts-

Inlämnad: 2000-12-06 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)