Dokument & lagar (72 träffar)

Interpellation 1999/2000:399 av Ygeman, Anders (s)

den 27 april Interpellation 1999/2000:399 av Anders Ygeman s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om missbruk av blockuthyrning Den senaste tiden har det åtskilliga gånger uppmärksammats missbruk av blockuthyrning av hyreslägenheter. Fastighetsägare har i komplicerade transaktioner dragit undan hyreslägenheter från den

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:383 av Hedquist, Lennart (m)

den 27 april Interpellation 1999/2000:383 av Lennart Hedquist m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om det inomkommunala utjämningssystemet Det inomkommunala utjämningssystemet har varit i kraft i nästan fyra år. De negativa effekterna av systemets grundkonstruktion visar sig alltmer. En allvarlig aspekt är självfallet

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:371 av Anderberg, Christel (m)

den 25 april Interpellation 1999/2000:371 av Christel Anderberg m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunal derivathandel I förarbetena till 1991 års kommunallag framhålls att det är särskilt viktigt att den kommunala medelsförvaltningen motsvarar högt ställda krav på sundhet och säkerhet. I 2 kommunallagen finns

Inlämnad: 2000-04-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:356 av Ygeman, Anders (s)

den 14 april Interpellation 1999/2000:356 av Anders Ygeman s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadssituationen i tillväxtområden Det är på gång mycket inom det bostadspolitiska området På en mängd områden förbereds förslag för att utveckla allmännyttan, stärka hyresgästinflytandet och för att få en lagstiftning

Inlämnad: 2000-04-14 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:342 av Viklund, Margareta (kd)

den 6 april Interpellation 1999/2000:342 av Margareta Viklund kd till statsrådet Britta Lejon om folkomröstningsinstitutet Enligt regeringsformen kan det i Sverige anordnas både rådgivande och beslutande folkomröstningar. Möjligheten att anordna rådgivande folkomröstning har funnits sedan 1922 RF 8:4Sedan 1980 finns

Inlämnad: 2000-04-07 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 1999/2000:340 av Daléus, Lennart (c)

den 5 april Interpellation 1999/2000:340 av Lennart Daléus c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om en stad med mänskliga värden Storstädernas snabba tillväxt leder till bostadsbrist, trafikträngsel och miljöproblem. Den snabba omfördelningen av befolkningen från landsorten till Stockholm som pågår är på många sätt olycklig.

Inlämnad: 2000-04-06 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:331 av Ygeman, Anders (s)

den 31 mars Interpellation 1999/2000:331 av Anders Ygeman s till justitieminister Laila Freivalds om åtgärder mot falska bostadsrättsföreningar Överhettningen på bostadsmarknaden i storstäderna har öppnat fältet för fastighetsägare som genom kortsiktig spekulation vill tjäna snabba pengar på hyresgästernas bekostnad.

Inlämnad: 2000-04-04 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:312 av Cederfelt, Margareta (m)

den 22 mars Interpellation 1999/2000:312 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om Stockholmsregionens straffbeskattning Systemet med statlig utjämning missgynnar Stockholmsregionen. Systemet bygger på att kommuner och landsting med en beskattningsbar inkomst över riksgenomsnittet betalar en avgift.

Inlämnad: 2000-03-22 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:310 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 22 mars Interpellation 1999/2000:310 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen Bostadsbrist hotar inte bara tillväxten i Stockholm utan i hela landet. I Stockholms region skapas i dag merparten av alla nya arbetstillfällen. Arbetstillfällen som ger spridningseffekter i hela riket.

Inlämnad: 2000-03-22 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:273 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 mars Interpellation 1999/2000:273 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostäders utformning Hushållens möjligheter att välja den bostad som passar bäst är begränsade. En bostad förutsätts vanligen bebos av en rad olika hushåll med skilda krav. Det är inte bara hushållsstorlek och utrymmesstandard

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:248 av Larsson, Maria (kd)

den 21 februari Interpellation 1999/2000:248 av Maria Larsson kd till socialminister Lars Engqvist om utjämning av kostnader för LSS-verksamheten Ds 1999:72 om Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamheten har varit ute på remiss hos Sveriges kommuner. Promemorian innehåller förslag om

Inlämnad: 2000-02-21 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:183 av Andersson, Marianne (c)

den 23 december Interpellation 1999/2000:183 av Marianne Andersson c till statsrådet Ulrica Messing om etnisk och kulturell mångfald Delaktigheten och inflytande i samhället speglas i valdeltagandet. Bland invandrade svenskar och i synnerhet bland personer som enbart har rösträtt i kommunalvalet är valdeltagandet mycket

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 1999/2000:179 av Stenmark, Rigmor (c)

den 23 december Interpellation 1999/2000:179 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadssociala frågor En god bostad är en del av välfärden. Alla ska ha del av denna välfärd. Därför behövs en bostadspolitik som kan tillfredsställa människors varierande behov och önskemål. Ett grundläggande behov

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:178 av Torstensson, Åsa (c)

den 23 december Interpellation 1999/2000:178 av Åsa Torstensson c till statsrådet Britta Lejon om lokal demokrati för ökad trygghet Trygghet är ett svårfångat begrepp, som kan omfatta många olika faktorer. Bortsett från uppenbara trygghetsfrågor, som ett socialt skyddsnät och fungerande polisväsende, finns andra, mer

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 1999/2000:176 av Jonsson, Sofia (c)

den 23 december Interpellation 1999/2000:176 av Sofia Jonsson c till statsrådet Britta Lejon om ungdomsfrid Att unga människor särbehandlas på grund av sin ungdom är i dag snarare regel än undantag. Ibland går det så långt att man kan tala om diskriminering på grund av ålder I Luleå och Torsås blir ungdomar hindrade

Inlämnad: 1999-12-23 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 1999/2000:112 av Landgren, Per (kd)

den 23 november Interpellation 1999/2000:112 av Per Landgren kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om det kommunala utjämningssystemet Den 23 juni i år beslöt regeringen att tillsätta en delegation och en expertgrupp för att på nytt utreda det omdebatterade kommunala utjämningssystemet. Uppgiften för delegationen är

Inlämnad: 1999-11-23 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:101 av Cederfelt, Margareta (m)

den 19 november Interpellation 1999/2000:101 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat tandvård I dag råder bristande konkurrensneutralitet mellan privat tandvård och Folktandvården, landstingen är huvudman. Tandvården är en icke momsbelagd nyttighet,

Inlämnad: 1999-11-19 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:69 av Olsson, Lena (v)

den 5 november Interpellation 1999/2000:69 av Lena Olsson v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om landstingens och kommunernas ekonomi I en enkät som tidningen Landstingsvärlden gjort, där den intervjuat ekonomicheferna i landsting och regioner, visar det sig att underskottet för år 1999 kommer att bli 6,1 miljarder

Inlämnad: 1999-11-05 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:40 av Berggren, Inga (m)

den 22 oktober Interpellation 1999/2000:40 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om boendesituationen och hyreslagstiftningen Fler än 56 000 lägenheter står tomma i landet. Samtidigt råder det bostadsbrist i storstadsregionerna. De lediga bostäderna finns inte där de behövs, och rörligheten på bostadsmarknaden

Inlämnad: 1999-10-22 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 1999/2000:32 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 oktober Interpellation 1999/2000:32 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadslösa studenter Bostadssituationen för ungdomar och studenter fortsätter att försämras. Studentbostäder finns endast för en fjärdedel av heltidsstudenterna. Enbart i Stockholm står 14 000 studenter i bostadskö.

Inlämnad: 1999-10-19 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Paginering