Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:826 av Jacobsson, Magnus (kd)

Fråga 1998/99:826 av Magnus Jacobsson kd till statsrådet Britta Lejon om länsbyte för Heby kommun den 3 augusti Det har nu gått snart ett år sedan Heby kommun genomförde en folkomröstning, där man med mycket stor majoritet röstat för ett länsbyte. Frågan har nu utretts en längre tid och hebyborna svävar fortfarande

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:810 av Kihlström, Dan (kd)

Fråga 1998/99:810 av Dan Kihlström kd till statsrådet Britta Lejon om åtgärder mot det låga valdeltagandet den 22 juli Återigen har debatten om det låga valdeltagandet blossat upp. Denna gång genom att demokratiministern i SVT:s Rapport avslöjat att allmän röstplikt är en tänkbar åtgärd för att förbättra valdeltagandet

Inlämnad: 1999-07-22 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:753 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

Fråga 1998/99:753 av Ingemar Vänerlöv kd till justitieministern om tryckfrihetsförordningen den 21 juni För en månad sedan frikände Högsta domstolen nazisterna som tog hotbilder utanför hemmen hos en känd programledare och en polischef i Stockholm. Frikännandet upplevs stötande, även om Högsta domstolens domslut utifrån

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:696 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:696 av Berit Jóhannesson v till finansministern om köp av konsulttjänster Enligt tidningen Statstjänstemannen köpte statliga myndigheter år 1997 tjänster från utomstående konsulter för drygt 27 miljarder kronor. Beloppet kan jämföras med lönesumman för statens anställda som samma år var 50 miljarder kronor.

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:631 av Arvidsson, Eva (s)

Fråga 1998/99:631 av Eva Arvidsson s till justitieministern om små myndigheters öppethållande den 18 maj Genom regeringens proposition 1998/99:52 om myndigheters öppethållande föreslås att det i förvaltningslagen införs en bestämmelse om att en myndighet i vissa avseenden skall ha öppet under minst två timmar varje

Inlämnad: 1999-05-18 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:587 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1998/99:587 av Susanne Eberstein s till statsrådet Britta Lejon om elektroniska uppgifter i offentliga databaser den 28 april En parlamentarisk kommitté skall enligt regeringsdirektiv den 16 april 1998 dir. 1998:32 se över bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i syfte att vidga offentlighetsprincipens

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:555 av Ygeman, Anders (s)

Fråga 1998/99:555 av Anders Ygeman s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ädelträ den 21 april Naturskyddsföreningen har i dagarna kartlagt den svenska marknaden för trädgårdsmöbler. Trädgårdsmöbler i ädelträ är i år populärare än på länge och importen av exempelvis teak har ökat kraftigt. Skälet till ökningen beror

Inlämnad: 1999-04-21 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:517 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:517 av Sten Tolgfors m till statsrådet Britta Lejon om FUNKIS-utredningen den 6 april FUNKIS-utredningen, som presenterades förra våren, har så allvarliga brister att arbetet borde göras om. Enligt min källa förelåg vid utredningens justeringssammanträde visserligen en text, men det gjordes så många ändringar

Inlämnad: 1999-04-06 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:475 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:475 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om jämställdhet och kostnadsutjämning den 19 mars För två månader sedan ställde jag en fråga till statsrådet huruvida statsrådet har för avsikt att följa jämställdhetsdirektivet vad gäller utformningen av propositionen om det kommunala utjämningsbidraget.

Inlämnad: 1999-03-19 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:448 av Odenberg, Mikael (m)

Fråga 1998/99:448 av Mikael Odenberg m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala skattehöjningar den 15 mars Stockholms läns landsting och huvudstadsregionens sjukvård kommer att drabbas hårt av regeringens förslag till skatteutjämning. Nyheterna TV 4 intervjuade därför den 12 mars det ansvarige statsrådet, Lars-Erik

Inlämnad: 1999-03-15 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:441 av Olsson, Lena (v)

Fråga 1998/99:441 av Lena Olsson v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om skattestoppet i kommuner och landsting den 11 mars Många kommuner och landsting har underskott i sin budget. Regeringen kräver att man år 2000 skall ha balans i ekonomin. I några av dessa kommuner och landsting är läget så akut att man som sista

Inlämnad: 1999-03-11 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:430 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1998/99:430 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om skatteutjämningen och svaga grupper den 8 mars Enligt frivilligorganisationerna samt Stockholms stads FoU-enhet har hemlösheten ökat. Nya grupper såsom ungdomar, kvinnor och psykiskt handikappade har tillkommit. Vad vi också vet är att hemlöshet inte

Inlämnad: 1999-03-08 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:369 av Johansson, Anita (s)

Fråga 1998/99:369 av Anita Johansson s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om social bostadspolitik den 17 februari Borgerligt styrda kommuner har inlett en omfattande utförsäljning av kommunal verksamhet. Det gäller bl.a. bostäder i allmännyttan. Utförsäljningen framställs som bra både för kommunen och för hyresgästerna.

Inlämnad: 1999-02-17 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:357 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:357 av Carina Hägg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om konsumentskydd på Internet den 11 februari Tillgången till Internet förutsätter ett Internetabonnemang. Abonnemanget omfattar en e-postadress och rätten att söka på nätet. Ofta ingår ett utrymme för en egen hemsida. Om så inte är fallet kan ett

Inlämnad: 1999-02-11 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:335 av Arvidsson, Eva (s)

Fråga 1998/99:335 av Eva Arvidsson s till justitieministern om homosexuella par den 5 februari Homosexuella par med registrerat partnerskap i Sverige räknas inte som familj inom administrationen i Bryssel. De är därmed inte berättigade till familjebidrag. En ansökan från en svensk översättare i EU:s ministerråd avslogs

Inlämnad: 1999-02-05 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:325 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:325 av Barbro Westerholm fp till justitieministern om homosexuella partners rättigheter vid EU-anställning den 4 februari I lagutskottets betänkande 1993/94:LU28 om Registrerat partnerskap m.m. framhölls att särskilda svårigheter kan tänkas uppkomma när en lagstiftning om registrerat partnerskap skall

Inlämnad: 1999-02-04 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:310 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:310 av Kenneth Johansson c till statsrådet Britta Lejon om funktionshindrades deltagande i det demokratiska arbetet den 3 februari Människor med funktionshinder måste kunna verka i samhället som aktiva medborgare med samma möjligheter till arbete, utbildning och varierande rik fritid som alla andra. Att

Inlämnad: 1999-02-03 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1998/99:272 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:272 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om det kommunala utjämningssystemet och stödet till kvinnor den 21 januari I betänkandet Kostnadsutjämning för kommuner och landsting SOU 1998:151 redovisas förslag om hur vi med stöd av olika faktorer skall kunna utjämna skillnader i förutsättningar

Inlämnad: 1999-01-21 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:271 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:271 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om det kommunala utjämningssystemet och äldreomsorgen den 21 januari I betänkandet Kostnadsutjämning för kommuner och landsting SOU 1998:151 redovisas förslag om hur vi, med stöd av olika faktorer, skall kunna utjämna skillnader i förutsättningar

Inlämnad: 1999-01-21 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 1998/99:254 av Jonsson, Elver (fp)

Fråga 1998/99:254 av Elver Jonsson fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om momsinbetalningssystemet för kommunerna den 15 januari Kommuner runt om i landet drabbas av olika pålagor som kan uppfattas som orättvisa. Det som är mest känt och som diskuteras livligast är det kommunala skatteutjämningssystemet. Men det finns

Inlämnad: 1999-01-15 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Paginering