Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1027 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 17 september Fråga 2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning av Lennart Sacrédeus kd till finansminister Anders Borg m Tullverkets verksamhet har i allt större utsträckning kommit att handla om att hindra narkotika från att komma in över Sveriges gränser. Tullens roll som brotts- och

Inlämnad: 2010-09-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:829 av Gustafsson, Holger (kd)

den 21 maj Fråga 2009/10:829 Beskattning av stiftelser av Holger Gustafsson kd till finansminister Anders Borg m Som skattereglerna ser ut i dag är en stiftelse som bedriver religiös verksamhet inte skattebefriad. Detta gäller även om den är bildad för och har till ändamål att stödja verksamhet som bedrivs av ett

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2002/03:415 av Forssmed, Jakob (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:415 av Jakob Forssmed kd till statsrådet Berit Andnor om ungt föräldraskap I flera debatter och motioner har riksdagen behandlat den särskilda situation unga föräldrar befinner sig i. Trots att vissa trevande steg har tagits i riktning mot att uppnå förbättringar vad gäller exempelvis

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:397 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:397 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Berit Andnor om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS reglerar samhällets skyldigheter att ge olika former av stöd till psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Denna

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:373 av Attefall, Stefan (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:373 av Stefan Attefall kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om skatteutjämningen i Stockholm Sverige ska självklart ha ett skatteutjämningssystem som ger alla kommuner och landsting likvärdiga förutsättningar att ge sina medborgare en god kommunal servic. Frågan är hur ett sådant system

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2002/03:257 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 27 mars Interpellation 2002/03:257 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Berit Andnor om bilstödet Bilstödet är ett bidrag till funktionshindrade personer för köp och anpassning av motorfordon. Bilstödet bidrar till en avsevärt bättre livskvalitet för många funktionshindrade. Anslaget till bilstöd har dock under

Inlämnad: 2003-03-27 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:110 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2002/03:110 av Yvonne Andersson kd till socialminister Lars Engqvist om bidrag till handikapporganisationer Handikapporganisationer kan få statsbidrag via Socialstyrelsen om de uppfyller de kriterier som anges i förordningen 2000:7 om statsbidrag till handikapporganisationer. Enligt förordningen

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:74 av Larsson, Maria (kd)

den 2 december Interpellation 2002/03:74 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om utjämning av LSS-kostnader En parlamentarisk kommitté dir. 2000:99 med uppgift att utreda hur utjämning ska ske för kostnadsskillnader mellan kommuner vad gäller lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade

Inlämnad: 2002-12-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2002/03:69 av Gustafsson, Lars (kd)

den 29 november Interpellation 2002/03:69 av Lars Gustafsson kd till finansminister Bosse Ringholm om kommunernas försörjning och självbestämmande Med jämna mellanrum kan man läsa rubriker i medierna som Miljonregn över Halland och PerssonpengarBegrepp som Wärnerssonpengarna blir vedertagna. Att det i själva verket

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2002/03:52 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 november Interpellation 2002/03:52 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om studenters studiesociala situation Dagens studenter är en heterogen grupp. Forna schablonbilder av studentkollektivet och studentlivet gäller inte längre. Alltfler studenter är äldre och alltfler har barn. Det innebär

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: studenters studiesociala situation

Skriftlig fråga 2002/03:1174 av Hägglund, Göran (kd)

den 25 juni Fråga 2002/03:1174 av Göran Hägglund kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om investeringsstimulans till medelstora hyresbostäder Riksdagen beslutade under våren om en lag om kreditering på skattekonto vid byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder, liksom om en tillfällig investeringsstimulans

Inlämnad: 2003-06-25 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1122 av Forssmed, Jakob (kd)

den 13 juni Fråga 2002/03:1122 av Jakob Forssmed kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om replokalsituationen Bostadsbristen ägnas en hel del uppmärksamhet, med all rätt, men en lokalbristfråga som inte får samma beskärda del av intresset är replokalfrågan. Replokaler är så mycket mer än bara lokaler där människor träffas

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1001 av Lantz, Kenneth (kd)

den 23 maj Fråga 2002/03:1001 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Berit Andnor om resurser till försäkringskassan Försäkringskassan har bland annat uppdrag att kontrollera och undanröja missbruk av förmånerna i socialförsäkringssystemet. I Skåne, såväl som i övriga landet, har på sistone uppdagats, milt uttryckt, ett

Inlämnad: 2003-05-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:990 av Runegrund, Rosita (kd)

den 23 maj Fråga 2002/03:990 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Berit Andnor om kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige När regeringen offentliggjorde sin första nationella handlingsplan mot kommersiell sexuell exploatering av barn 1998, ansåg regeringen att Sverige är ett land där kommersiell sexuell

Inlämnad: 2003-05-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:914 av Larsson, Maria (kd)

den 12 maj Fråga 2002/03:914 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om finansiering av LSS-kostnader Betänkandet Utjämning av LSS-kostnader SOU 2002:103 har remissbehandlats. Kommittén föreslog ett långtgående utjämningssystem för LSS-kostnaderna mellan kommunerna i syfte att skapa mer likvärdiga ekonomiska

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:735 av Hägglund, Göran (kd)

den 28 mars Fråga 2002/03:735 av Göran Hägglund kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om billiga hyresrätter i Stockholm Det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder har nyligen presenterat en undersökning som visar stockholmarnas betalningsvilja för hyresrätter. För innerstadsläge finns beredskap att betala 1 750

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2002/03:713 av Lindström, Torsten (kd)

den 24 mars Fråga 2002/03:713 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om bostadstillägg Enligt reglerna om bostadstillägg i lagen om bostadstillägg för pensionärer kan tillägg endast utgå för permanentbostad. En person som bor i särskild boendeform kan få bostadstillägg för boende i en- eller tvåbäddsrum.

Inlämnad: 2003-03-24 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:668 av Gustafsson, Lars (kd)

den 14 mars Fråga 2002/03:668 av Lars Gustafsson kd till statsrådet Berit Andnor om pensionsutbetalningar vid långhelger Av förordning SFS 1980:624 om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring m.m. framgår hur utbetalning av pensioner sker. I samband med långhelger kan utbetalningen

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2002/03:317 av larsson, Maria (kd)

den 16 december Fråga 2002/03:317 av Maria Larsson kd till statsrådet Berit Andnor om fetalt alkoholsyndrom och LSS Enligt uppgift föds det varje år mellan 100 och 200 barn med skador orsakade av moderns alkoholmissbruk under graviditeten. Ett mindre antal av dessa får diagnosen FAS, fetalt alkoholsyndrom, som innebär

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Berit Andnor (S)