Dokument & lagar (35 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1027 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 17 september Fråga 2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning av Lennart Sacrédeus kd till finansminister Anders Borg m Tullverkets verksamhet har i allt större utsträckning kommit att handla om att hindra narkotika från att komma in över Sveriges gränser. Tullens roll som brotts- och

Inlämnad: 2010-09-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:829 av Gustafsson, Holger (kd)

den 21 maj Fråga 2009/10:829 Beskattning av stiftelser av Holger Gustafsson kd till finansminister Anders Borg m Som skattereglerna ser ut i dag är en stiftelse som bedriver religiös verksamhet inte skattebefriad. Detta gäller även om den är bildad för och har till ändamål att stödja verksamhet som bedrivs av ett

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2002/03:415 av Forssmed, Jakob (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:415 av Jakob Forssmed kd till statsrådet Berit Andnor om ungt föräldraskap I flera debatter och motioner har riksdagen behandlat den särskilda situation unga föräldrar befinner sig i. Trots att vissa trevande steg har tagits i riktning mot att uppnå förbättringar vad gäller exempelvis

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:397 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:397 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Berit Andnor om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS reglerar samhällets skyldigheter att ge olika former av stöd till psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Denna

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:382 av Lindström , Torsten (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:382 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing om nationell vägplan I arbetet med att implementera riksdagens infrastrukturbeslut har Vägverket tagit fram förslag till nationell plan för vägtransportsystemet 20042015. Även om riksdagsbeslutet i sig var otillräckligt eftersom

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: nationell vägplan

Interpellation 2002/03:357 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 9 maj Interpellation 2002/03:357 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Ulrica Messing om Riksväg 50 Med förslaget till planeringsram för regional infrastruktur för de närmaste tolv åren, på 367 miljoner kronor, har Dalarna tilldelats näst minst resurser. Endast Gotland får mindre, trots Dalarnas stora yta och stora

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Riksväg 50

Interpellation 2002/03:275 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 3 april Interpellation 2002/03:275 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om lag om cykelhjälm Varje år omkommer mellan 40 och 50 cyklister i trafiken och mellan 30 000 och 40 000 cyklister skadas. Det är ungefär hälften av alla som skadas i trafiken. Av de cyklister som omkommer och saknar cykelhjälm

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lag om cykelhjälm

Interpellation 2002/03:258 av Gylling, Johnny (kd)

den 28 mars Interpellation 2002/03:258 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om privatimport av bilar och motorcyklar Vägverket föreslog nyligen att dispenserna för privatimport av bilar och motorcyklar från tredjeland ska dras in. Förslaget gällde även flyttgods och arvegods. Innebörden var att varje

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:257 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 27 mars Interpellation 2002/03:257 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Berit Andnor om bilstödet Bilstödet är ett bidrag till funktionshindrade personer för köp och anpassning av motorfordon. Bilstödet bidrar till en avsevärt bättre livskvalitet för många funktionshindrade. Anslaget till bilstöd har dock under

Inlämnad: 2003-03-27 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:142 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 28 januari Interpellation 2002/03:142 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing om Gävle hamn I en interpellationsdebatt med Ulrica Messing den 15 oktober diskuterades framtiden för Gävle hamn. Då fanns optimism över att Gävle kommun samma dag tecknat kontrakt med PMS och Cliffstone. Hela affären har

Inlämnad: 2003-01-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gävle hamn

Interpellation 2002/03:111 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2002/03:111 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om Telia som inkassoföretag En ung man boende hemma hos sina föräldrar får ett meddelande på mejlen. Han öppnar och erbjuds titta på några utvalda bilder. Han svarar ja och får upp en bild där han ska trycka på safety

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:110 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2002/03:110 av Yvonne Andersson kd till socialminister Lars Engqvist om bidrag till handikapporganisationer Handikapporganisationer kan få statsbidrag via Socialstyrelsen om de uppfyller de kriterier som anges i förordningen 2000:7 om statsbidrag till handikapporganisationer. Enligt förordningen

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2002/03:52 av Lindström, Torsten (kd)

den 22 november Interpellation 2002/03:52 av Torsten Lindström kd till statsrådet Berit Andnor om studenters studiesociala situation Dagens studenter är en heterogen grupp. Forna schablonbilder av studentkollektivet och studentlivet gäller inte längre. Alltfler studenter är äldre och alltfler har barn. Det innebär

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: studenters studiesociala situation

Interpellation 2002/03:50 av Enochson, Annelie (kd)

den 22 november Interpellation 2002/03:50 av Annelie Enochson kd till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av 3 G-nätet Det har nu gått 23 månader sedan regeringen gav fyra operatörer tillåtelse att bygga tredje generationens mobiltelefoninät. Tillstånden var gratis men krävde i gengäld att operatörerna garanterade

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2002/03:1 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 3 oktober Interpellation 2002/03:1 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing om uppsägningar inom Ericsson Gävle har stora problem på arbetsmarknaden. 9 av Gävleborna är arbetslösa eller satta i program för att komma ut på arbetsmarknaden. Ericsson har inklusive varslet i dag minskat sin personal med

Inlämnad: 2002-10-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1372 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 10 september Fråga 2002/03:1372 av Ingemar Vänerlöv kd till statsrådet Ulrica Messing om försämrad infrastruktur i Dalsland Dalsland är en utsatt del av Sverige och består till stor del av glesbygd. I en följd av år har landskapet haft minskande arbetstillfällen och befolkningsminskning. För att trenden ska vändas

Inlämnad: 2003-09-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1181 av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 25 juni Fråga 2002/03:1181 av Sven Gunnar Persson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om omställningsstöd med anledning av försvarsbesparingar Statskontoret har presenterat en rapport om hur det har gått med regeringens stöd till omställning i de orter som särskilt drabbades av försvarsbesparingarna senast.

Inlämnad: 2003-06-25 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1080 av Wälivaara, Erling (kd)

den 6 juni Fråga 2002/03:1080 av Erling Wälivaara kd till statsrådet Ulrica Messing om Norrlands inland Utvecklingen i Norrlands inland är oroande. Det senaste decenniet har inlandet tappat ytterligare 10 av sin befolkning samtidigt som storstadsregionerna ökat med över 10 Problemet förvärras av långa avstånd, små

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1078 av Wälivaara, Erling (kd)

den 6 juni Fråga 2002/03:1078 av Erling Wälivaara kd till statsrådet Ulrica Messing om refilltelefon Kvinnojourer i landet har uppmärksammat mig på ett problem för kvinnor som är i konflikt med tidigare äkta män eller partners. I ökande utsträckning får denna grupp av kvinnor hotfulla och kränkande samtal från mobiltelefoner

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1030 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 30 maj Fråga 2002/03:1030 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing om utvecklingen på arbetsmarknaden i Gävleborg Läget på den svenska arbetsmarknaden blir allt kärvare. Det har lett till mycket stora sysselsättningsproblem i Gävleborgs län. Den öppna arbetslösheten är 6,8 i Gävleborgs län, jämfört

Inlämnad: 2003-05-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Paginering