Dokument & lagar (264 träffar)

Interpellation 2009/10:75 av Lindestam, Åsa (s)

den 28 oktober Interpellation 2009/10:75 Pensionärernas högre skatt och Gävleborgs utveckling av Åsa Lindestam s till finansminister Anders Borg m Åldersstrukturen i Gävleborgs län är problematisk, många kommuner har ett problem i en allt högre andel invånare som är pensionärer samtidigt som antalet barn och unga

Inlämnad: 2009-10-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:74 av Hagberg, Christin (s)

den 28 oktober Interpellation 2009/10:74 Pensionärsskatten i Skåne av Christin Hagberg s till finansminister Anders Borg m Skåne har ca 220 000 ålderspensionärer på en befolkning av 1,2 miljoner, det vill säga 18 procent av befolkningen. Siffran överensstämmer med riksgenomsnittet. Antalet ålderspensionärer i Skåne

Inlämnad: 2009-10-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:73 av Axelsson, Christina (s)

den 28 oktober Interpellation 2009/10:73 Pensionärsskatten i Stockholmsregionen av Christina Axelsson s till finansminister Anders Borg m En femtedel av rikets befolkning bor i Stockholmsregionen och ca 300 000 av dessa är seniorer som är 65 år eller äldre. De flesta av dessa äldre stockholmare är friska och aktiva

Inlämnad: 2009-10-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:71 av Andersson, Phia (s)

den 28 oktober Interpellation 2009/10:71 Växande skuldsättning och pensionärsskatten av Phia Andersson s till finansminister Anders Borg m Under 2008 passerade antalet ansökningar om betalningsföreläggande till kronofogden miljonstrecket för första gången någonsin. Under första halvåret 2009 har ökningen fortsatt,

Inlämnad: 2009-10-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:70 av Axelsson, Lennart (s)

den 27 oktober Interpellation 2009/10:70 Pensionärerna och skatten av Lennart Axelsson s till finansminister Anders Borg m Örebro län har en åldrande befolkning. Andelen över 50 år är högre i länet jämfört med riket detta gäller kvinnor respektive män. Andelen under 50 år är lägre jämfört med riket. Andelen invånare

Inlämnad: 2009-10-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:69 av Granberg, Lars U (s)

den 27 oktober Interpellation 2009/10:69 Pensionärsskatten av Lars U Granberg s till finansminister Anders Borg m Bara i Norrbotten finns det drygt 50 000 ålderspensionärer och över 17 000 personer med sjukersättning. Alla dessa personer betalar mer i skatt än en arbetstagare med motsvarande inkomst, eftersom de

Inlämnad: 2009-10-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:66 av Johansson, Lars (s)

den 26 oktober Interpellation 2009/10:66 Skillnad i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande av Lars Johansson s till finansminister Anders Borg m Statsrådet ärvde ett överskott i de offentliga finanserna om 70 miljarder kronor. Detta överskott har förbytts i ett underskott om 70 miljarder kronor. Nästa

Inlämnad: 2009-10-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:65 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 26 oktober Interpellation 2009/10:65 Pensionärsuppgörelsen, pensionärsskatten och Göteborg av Siw Wittgren-Ahl s till finansminister Anders Borg m I den så kallade princippropositionen prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet var utgångspunkten att pensionärer skulle betala samma skatt

Inlämnad: 2009-10-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:64 av Strand, Thomas (s)

den 26 oktober Interpellation 2009/10:64 Pensionärsskatten av Thomas Strand s till finansminister Anders Borg m Pensionärsskatten utgör en social orättvisa. Den som arbetat hårt och gjort rätt för sig är väl värd goda ekonomiska villkor som pensionär. För de flesta synes det då märkligt att skatten ska vara högre

Inlämnad: 2009-10-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:63 av Bjurling, Laila (s)

den 26 oktober Interpellation 2009/10:63 Pensionärsskatten och jämställdheten av Laila Bjurling s till finansminister Anders Borg m Före 2010 års budget visade beräkningar att 57 procent av regeringens samlade skattesänkningar gått till män och 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som

Inlämnad: 2009-10-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Pensionärsskatten och jämställdheten

Interpellation 2009/10:39 av Pärssinen, Raimo (s)

den 21 oktober Interpellation 2009/10:39 Skattefusk och svartjobb inom taxinäringen av Raimo Pärssinen s till finansminister Anders Borg m Den 27 april ställde jag en interpellation till statsrådet om skattefusk och svartjobb inom taxinäringen. Taxibranschen har länge haft stora problem med detta samt har själv

Inlämnad: 2009-10-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skattefusk och svartjobb inom taxinäringen

Interpellation 2009/10:37 av Olsson, Hans (s)

den 20 oktober Interpellation 2009/10:37 Förmögenhetsskatten och kapitalinflödet av Hans Olsson s till finansminister Anders Borg m Enligt Skattestatistisk årsbok 2007 förfogade år 2005 de 1 procent mest förmögna individerna i Sverige över en fjärdedel av den sammanlagda förmögenhetsmassan. De 10 procent rikaste

Inlämnad: 2009-10-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:36 av Green, Monica (s)

den 20 oktober Interpellation 2009/10:36 Ekonomisk trygghet och antalet personer som har jobb av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Under hela mandatperioden har regeringen sänkt skatten i syfte att det ska skapa fler jobb och att färre ska få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller Försäkringskassan

Inlämnad: 2009-10-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2009/10:33 av Green, Monica (s)

den 16 oktober Interpellation 2009/10:33 Uteblivna effekter av jobbskatteavdraget av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Regeringen har under hela sin regeringsperiod sänkt skatterna, mest till dem som tjänar mest. Anledningen har påståtts vara att det ska ge fler jobb. Skatterna ska framför allt sänkas

Inlämnad: 2009-10-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uteblivna effekter av jobbskatteavdraget

Interpellation 2009/10:23 av Frid, Egon (v)

den 8 oktober Interpellation 2009/10:23 Byggande av studentbostäder och billiga hyresrätter av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Bostadsbyggandet måste lyftas till betydligt högre höjder Det är dags att montera upp lyftkranarna och snabbt bygga studentbostäder och mindre, billiga hyresrätter till alla

Inlämnad: 2009-10-08 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Byggande av studentbostäder och billiga hyresrätter

Interpellation 2009/10:18 av Damberg, Mikael (s)

den 28 september Interpellation 2009/10:18 Beskattning av studentrum av Mikael Damberg s till statsrådet Mats Odell kd Förändringen av fastighetsskatten till en kommunal avgift slår orimligt hårt mot landets studenter. Enligt den nya lagen ska varje enskild bostad belastas med en avgift på upp till 1 200 kronor

Inlämnad: 2009-09-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beskattning av studentrum

Interpellation 2009/10:16 av Pärssinen, Raimo (s)

den 23 september Interpellation 2009/10:16 Effekter av regeringens skattesänkningar av Raimo Pärssinen s till finansminister Anders Borg m Statsministern sade i regeringsförklaringen att regeringen inte vill se växande klyftor mellan dem som har jobb och dem som står utanför arbetsmarknaden. Om vi granskar den

Inlämnad: 2009-09-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av regeringens skattesänkningar

Interpellation 2009/10:14 av Hultqvist, Peter (s)

den 23 september Interpellation 2009/10:14 Effekter av avskaffad förmögenhetsskatt av Peter Hultqvist s till finansminister Anders Borg m Sedan den 1 januari 2007 är förmögenhetsskatten i Sverige avskaffad. Skatten var 1,5 procent på förmögenheter som översteg 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 3 miljoner

Inlämnad: 2009-09-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av avskaffad förmögenhetsskatt

Interpellation 2009/10:4 av Pärssinen, Raimo (s)

den 16 september Interpellation 2009/10:4 Skatt på råtallolja av Raimo Pärssinen s till finansminister Anders Borg m Råtallolja är en biprodukt vid tillverkning av pappersmassa enligt sulfatprocessen. Den kan användas som bränsle och största tillverkaren i Sverige är Arizona Chemical AB före detta Bergvik Kemi

Inlämnad: 2009-09-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1035 av Lindblad, Göran (m)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1035 Byråkrati och fri rörlighet av Göran Lindblad m till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström m Den fria rörligheten inom EU har stor betydelse för välståndsutvecklingen i medlemsländerna. Det är emellertid oroande att det svenska regelsystemet krånglats till. När

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Anders Borg (M)