Dokument & lagar (299 träffar)

Interpellation 2008/09:244 av Stenberg, Hans (s)

den 12 januari Interpellation 2008/09:244 Skatten på syntetisk diesel av Hans Stenberg s till finansminister Anders Borg m Koldioxidutsläppen i världen är förmodligen vårt allvarligaste miljöproblem som kommer att få stor inverkan på kommande generationers levnadsbetingelser. Den enda sektor som i dag ökar sina

Inlämnad: 2009-01-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skatten på syntetisk diesel

Interpellation 2008/09:237 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 22 december Interpellation 2008/09:237 Regeringens utnämningspolitik av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd Den borgerliga regeringen har vid upprepade tillfällen sagt att utnämningspolitiken ska vara transparent och öppen. Statsrådet Mats Odell gjorde följande uttalande 27 april 2008: Vi gör

Inlämnad: 2008-12-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utnämningspolitik

Interpellation 2008/09:234 av Green, Monica (s)

den 22 december Interpellation 2008/09:234 Ekonomisk trygghet av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Regeringen har kraftigt försämrat arbetslöshetsförsäkringen. Det gjorde regeringen med motiveringen att det skulle ge mer jobb. Nu visar fakta att arbetslösheten ökar kraftigt under de kommande två

Inlämnad: 2008-12-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:230 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 december Interpellation 2008/09:230 Minskade skatteintäkter för kommuner och landsting av Eva-Lena Jansson s till finansminister Anders Borg m Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, redovisar i en prognos för 2009 och 2010 att skatteintäkterna minskar. De minskade skatteintäkterna är 3 miljarder kronor lägre

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Minskade skatteintäkter för kommuner och landsting

Interpellation 2008/09:228 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 december Interpellation 2008/09:228 A-kassans förändring av Eva-Lena Jansson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetslöshetsförsäkringen, oftast omnämnd som a-kassan, har varit en viktig del i den svenska arbetsmarknadsmodellen. I en rapport från TCO beskrivs numera a-kassan som en försäkring

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:226 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 18 december Interpellation 2008/09:226 Styrelsearvoden för ordförande och ledamöter i SBAB av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd Under två års tid har ordförande och övriga ledamöter i SBAB fått ett fördubblat arvode i enlighet med regeringens direktiv. Motivet för detta är enligt regeringen

Inlämnad: 2008-12-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Styrelsearvoden för ordförande och ledamöter i SBAB

Interpellation 2008/09:224 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 18 december Interpellation 2008/09:224 Tvångsförvaltning av hyresfastighet och hyresgästs rättigheter av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Mats Odell kd I Markaryds kommun bor just nu ett antal hyresgäster i en fastighet som behöver tvångsförvaltas då ägaren inte sköter sina åtaganden som fastighetsägare

Inlämnad: 2008-12-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tvångsförvaltning av hyresfastighet och hyresgästs rättigheter

Interpellation 2008/09:223 av Johansson, Lars (s)

den 18 december Interpellation 2008/09:223 Skatter, avdrag och inkomstskillnader av Lars Johansson s till finansminister Anders Borg m Statistiska centralbyrån publicerade i december fakta om vidgade klyftor och växande ojämlikhet i Sverige. Bakom detta ligger givetvis en medveten politik från den borgerliga regeringens

Inlämnad: 2008-12-18 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skatter, avdrag och inkomstskillnader

Interpellation 2008/09:211 av Green, Monica (s)

den 12 december Interpellation 2008/09:211 Inkomstskillnader i Sverige av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Aldrig förr har det varit så stora skillnader mellan fattig och rik som i dagens Sverige. Det visar nya siffror över inkomstskillnader från SCB, Statistiska centralbyrån. Personer som saknar

Inlämnad: 2008-12-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Inkomstskillnader i Sverige

Interpellation 2008/09:209 av Valtersson, Mikaela (mp)

den 12 december Interpellation 2008/09:209 Begreppet utanförskap av Mikaela Valtersson mp till finansminister Anders Borg m Miljöpartiet har ett flertal gånger framfört kritik mot regeringens sysselsättningspolitik och i synnerhet regeringens användning av begreppet utanförskap och den politik som minskningen av

Inlämnad: 2008-12-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Begreppet utanförskap

Interpellation 2008/09:204 av Björck, Patrik (s)

den 10 december Interpellation 2008/09:204 Arbetslöshetsförsäkringen av Patrik Björck s till finansminister Anders Borg m När regeringen tillträdde hösten 2006 drev man igenom en kraftig försämring av arbetslöshetsförsäkringen. Man gjorde det i ett forcerat tempo utan en normal beredning och under stark kritik

Inlämnad: 2008-12-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsförsäkringen

Interpellation 2008/09:198 av Green, Monica (s)

den 8 december Interpellation 2008/09:198 ROT-avdraget samt allmännyttan och andra byggnader än privatägda av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Till slut kom då det krispaket som alla utom regeringen ansett vara nödvändigt för att stimulera ekonomin och rädda kvar jobben. Tyvärr är satsningen för

Inlämnad: 2008-12-08 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: ROT-avdraget samt allmännyttan och andra byggnader än privatägda

Interpellation 2008/09:186 av Hultqvist, Peter (s)

den 3 december Interpellation 2008/09:186 Möjlighet att ta ut marknadshyra av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen har nyligen lagt fram propositionen Kommunala kompetensfrågor m.m. I den finns skrivningar om krav på affärsmässig grund och vinstsyfte i kommunal näringsverksamhet som är svårtolkade.

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Möjlighet att ta ut marknadshyra

Interpellation 2008/09:172 av Ringholm, Bosse (s)

den 1 december Interpellation 2008/09:172 Villkoren för företag och privatpersoner i det så kallade stabiliseringsprogrammet för banker och finansinstitut av Bosse Ringholm s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen har ännu inte förmått banker och kreditinstitut att ställa upp bakom det program för stabilisering

Inlämnad: 2008-12-01 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Villkoren för företag och privatpersoner i det så kallade stabiliseringsprogrammet för banker och finansinstitut

Interpellation 2008/09:171 av Östros, Thomas (s)

den 28 november Interpellation 2008/09:171 Stabilitetsprogram för banksektorn av Thomas Östros s till statsrådet Mats Odell kd För en månad sedan snabbehandlade riksdagen ett svenskt stabilitetsprogram för banksektorn. Programmet initierades av EU. Det tog tre dagar för riksdagen att få detta program på plats Till

Inlämnad: 2008-11-28 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stabilitetsprogram för banksektorn

Interpellation 2008/09:160 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:160 Åtgärder mot arbetslösheten inom byggbranschen av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Byggbranschen är i kris. Nybyggnationer väntas sjunka med 40 procent under nästa år om man jämför med år 2006, och byggnationen av hyreslägenheter har i det närmaste halverats.

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:159 av Moberg, Carina (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:159 Investeringsstöd och renoveringssatsningar av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Under de senaste veckorna har varslen inom byggbranschen ökat. Peab varslade för några veckor sedan 195 anställda i Stockholm. Skanska aviserar varsel på ca 2 000 anställda i hela

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:158 av Lindgren, Sylvia (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:158 Färre hyresrätter och förvärrad bostadssituation av Sylvia Lindgren s till statsrådet Mats Odell kd Den moderatledda regeringens bostadspolitik har resulterat i att bostadsbristen i Stockholmsregionen snabbt förvärras. Från ett läge 2006 där Stockholmsregionen äntligen

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Färre hyresrätter och förvärrad bostadssituation

Interpellation 2008/09:157 av Vestlund, Börje (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:157 Initiativ för ökat bostadsbyggande av Börje Vestlund s till statsrådet Mats Odell kd Bostadsbyggandet i landet har minskat under 2007, med 46 procent i storstadsregionerna jämfört med samma period 2006. I hela landet är minskningen 29 procent. Förklaringen är regeringens

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:156 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 26 november Interpellation 2008/09:156 Bostadsbrist bland unga av Maryam Yazdanfar s till statsrådet Mats Odell kd Enligt SCB kommer över en miljon unga att flytta hemifrån under de närmaste tio åren. Det motsvarar ca 12 procent av befolkningen. De flesta av dem kommer att bosätta sig i storstäderna och i Stockholmsregionen

Inlämnad: 2008-11-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbrist bland unga