Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2008/09:598 av Rådström, Britta (s)

den 28 augusti Interpellation 2008/09:598 Medborgarna, skulderna och Kronofogdemyndigheten av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m I våras interpellerade jag statsrådet om hur medborgarna drabbades av Kronofogdemyndighetens besvärliga situation med minskad personal och växande arbetsvolym. Under

Inlämnad: 2009-08-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Medborgarna, skulderna och Kronofogdemyndigheten

Interpellation 2008/09:514 av Rådström, Britta (s)

den 13 maj Interpellation 2008/09:514 Kronofogdemyndigheten av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Kronofogdemyndigheten befinner sig i ett svårt arbetsmässigt och personalmässigt läge. Ärendeinflödet ökar i jobbkrisens spår men har ännu inte fått fullt genomslag i verksamheten. Under 2008 sades

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kronofogdemyndigheten

Interpellation 2008/09:119 av Rådström, Britta (s)

den 14 november Interpellation 2008/09:119 Kronofogdemyndigheten av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Vid årsskiftet 2007/2008 blev Kronofogdemyndigheten en helt fristående myndighet efter att tidigare ha varit sammankopplad med Skatteverket. Vid frikopplandet från Skatteverket uppstod kostnader

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kronofogdemyndigheten

Skriftlig fråga 2008/09:757 av Rådström, Britta (s)

den 18 mars Fråga 2008/09:757 Ekonomiskt stöd till kommuner och landsting av Britta Rådström s till statsrådet Mats Odell kd I en skriftlig fråga, 2008/09:541, den 29 januari frågade jag statsrådet om ekonomiskt stöd till den vacklande kommunsektorn. I svaret den 4 februari menade sig statsrådet inte vilja föregripa

Inlämnad: 2009-03-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:701 av Rådström, Britta (s)

den 6 mars Fråga 2008/09:701 Kronofogdemyndighetens verksamhetsuppdrag och personalsituation av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Den 12 februari ställde jag en fråga om Kronofogdemyndighetens resurser 2008/09:613Statsrådets svar var att ärendet hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen

Inlämnad: 2009-03-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:699 av Rådström, Britta (s)

den 6 mars Fråga 2008/09:699 Resurser för att delta i regionala underrättelsecentrum av Britta Rådström s till justitieminister Beatrice Ask m Statsrådet har begärt ett särskilt fokus på bekämpningen av den organiserade brottsligheten. En inriktning är att samverkan mellan de brottsbekämpande myndigheterna ska

Inlämnad: 2009-03-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:613 av Rådström, Britta (s)

den 12 februari Fråga 2008/09:613 Kronofogdemyndighetens resurser av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m I oktober ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet med anledning av Kronofogdemyndighetens ekonomiska situation. Rikskronofogden beskrev läget som att 150 av de totalt 2 500 anställda måste

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:541 av Rådström, Britta (s)

den 29 januari Fråga 2008/09:541 Den ekonomiska situationen i kommunerna av Britta Rådström s till statsrådet Mats Odell kd Medierna rapporterade i förra veckan att en kommun i grannlänet, Kalix kommun, kommit i ekonomisk kris. Under december 2008 var läget så akut att Kalix kommun tvingades använda en så kallad

Inlämnad: 2009-01-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:157 av Rådström, Britta (s)

den 27 oktober Fråga 2008/09:157 Folkbokföringen av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Folkbokföringen ska enligt uppgift koncentreras till 19 orter i landet 2009, personalen på nedläggningshotade orter har att följa med eller att bli uppsagd. För många kan det betyda ett långt pendlingsavstånd.

Inlämnad: 2008-10-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:56 av Rådström, Britta (s)

den 3 oktober Fråga 2008/09:56 Krisen inom Kronofogdemyndigheten av Britta Rådström s till finansminister Anders Borg m Prognoserna pekar på att Kronofogdemyndigheten kommer att överskrida sina 1,6 miljarder kronor i budget för i år med ca 60 miljoner kronor. Kronofogdemyndigheten har dessutom, under tiden som

Inlämnad: 2008-10-03 Besvarare: Anders Borg (M)