Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:881 av Bager, Erling (fp)

Fråga 1997/98:881 av Erling Bager fp till utbildningsministern om högskoleforskning Kunskap är framtidens största konkurrensfaktor. Förutsättningen att skapa ett kunskapsintensivt samhälle är en forskning som håller hög kvalitet. Ett mycket viktigt inslag i forskningen är utbytet och samarbetet mellan forskare från

Inlämnad: 1998-06-17 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:833 av Edgren, Margitta (fp)

Fråga 1997/98:833 av Margitta Edgren fp till utbildningsministern om arkitekt- och designutbildningarna Enligt proposition 1997/98:117 skulle arkitekt/designutbildningarna utvärderas. Utvärderingen skulle genomföras av Högskoleverket vars kompetens bl.a. är utvärderingar. Regeringen fattade beslut i mars månad om uppdraget.

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:770 av Edgren, Margitta (fp)

Fråga 1997/98:770 av Margitta Edgren fp till utbildningsministern om jämställdhetsarbetet i den högre utbildningen Högskoleverket har inbjudit till en konferens i Luleå i juni om kvalitet och förbättringsarbete vid universitet och högskolor. Programmet innehåller rubriker som: Ledarskapets roll, TQM i högre utbildning,

Inlämnad: 1998-05-19 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:648 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:648 av Barbro Westerholm fp till utbildningsministern om återbetalning av studielån Studielånet skall enligt huvudregeln betalas tillbaka med ett årsbelopp som motsvarar 4 av den sammanräknade inkomsten enligt den senaste taxeringen. För personer som är bosatta utomlands skall i stället en tjugondel av

Inlämnad: 1998-04-15 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:606 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:606 av Barbro Westerholm fp till utbildningsministern om näringslivets forskningsbehov Av NUTEK:s rapport Företagsledares syn på näringsklimatet i Sverige B 1998:3 framgår att var femte tillfrågad företagsledare tror att huvudkontoret kommer att ligga utomlands om fem år. Denna uppfattning bygger på

Inlämnad: 1998-03-26 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:597 av Edgren, Margitta (fp)

Fråga 1997/98:597 av Margitta Edgren fp till utbildningsministern om högskolan och kvinnofrid Kvinnofrid kan underlättas på många olika sätt beroende på kvinnornas livssituation. Ett viktigt sätt är att ge rätt till identitetsbyte för de kvinnor, med eller utan barn, som förföljs av män. De lever under stor press genom

Inlämnad: 1998-03-20 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:589 av Ström, Ola (fp)

Fråga 1997/98:589 av Ola Ström fp till utbildningsministern om förbättrad service av CSN Centrala studiestödsnämnden har under de senaste två åren fått en ökad ärendemängd. CSN har i och med detta inte lyckats upprätthålla den servicenivå kunderna har rätt att förvänta sig. Regeringens utredare Britt-Marie Bystedt föreslår

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:563 av Halvarsson, Isa (fp)

Fråga 1997/98:563 av Isa Halvarsson fp till utbildningsministern om sexuella trakasserier och högskolor Regeringsförklaringen anger att Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politik.Det är väl känt att kvinnliga studenter vid högskolor och universitet av och till drabbas av sexuella trakasserier

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:558 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:558 av Barbro Westerholm fp till utbildningsminister Carl Tham om tjänster med inriktning mot genusforskning Regeringen anvisade 5 595 000 kr i juni 1997, avseende budgetåret 1997 för inrättande av professurer, forskarassistenttjänster och doktorandtjänster med inriktning mot genusforskning inom flera

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:528 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:528 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om barntillägg Regeringsförklaringen anger att Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politikRegeringen har drivit igenom att barntillägget i svux och svuxa har tagits bort. Med anledning av detta vill jag fråga

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:515 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:515 av Ann-Kristin Føsker fp till statsrådet Pierre Schori om iranskt medborgarskap Enligt många utländska medborgarskapslagar medför en medborgares naturalisation i annan stat automatiskt förlust av det tidigare medborgarskapet. Men i vissa länder däribland Iran måste en begäran om befrielse från sitt

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:369 av Halvarsson, Isa (fp)

Fråga 1997/98:369 av Isa Halvarsson fp till socialministern om Edbergstiftelsen Edbergseminariet arrangeras för att ge kunskap om och väcka debatt om miljö- och utvecklingsfrågor. Edbergseminarierna tjänar som mötesplatser där forskare, praktiker och miljöaktörer träffas över traditionella akademiska och yrkesmässiga

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:317 av Bager, Erling (fp)

Fråga 1997/98:317 av Erling Bager fp till inrikesministern om den svenska byggforskningen I början av december 1997 överlämnade utredningen SOU 1997:182 En ny plan-bygg- och bostadsforskning till regeringen. I utredningen föreslås bl.a. att det statliga anslaget till byggforskning minskas med 85 till 100 miljoner

Inlämnad: 1998-01-14 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:316 av Edgren, Margitta (fp)

Fråga 1997/98:316 av Margitta Edgren fp till utbildningsministern om studerande på naprapatutbildningen Utbildning av naprapater bedrivs på Naprapathögskolan i Stockholm. Det är en heltidsutbildning som pågår i fyra år. Efter ett kompletterande praktikår inom vårdsektorn berättigar utbildningen till legitimation från

Inlämnad: 1998-01-14 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:287 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1997/98:287 av Barbro Westerholm fp till inrikesministern om hivpreventivt arbete Fortfarande har vi inget effektivt botemedel för hiv. Därför är det hivpreventiva arbetet mycket viktigt med tanke på att det rör sig om en dödlig sjukdom som sprids dels genom sexuellt umgänge, dels genom blodsmitta. Sedan drygt

Inlämnad: 1997-12-22 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:237 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:237 av Karin Pilsäter fp till inrikesministern om Nykvarn som egen kommun Folkpartiet i Södertälje har varit drivande för att Nykvarn skall bli en egen kommun. I våras genomfördes en folkomröstning i Nykvarn i Södertälje. Valdeltagandet var nära 70 av de röstberättigade invånarna. Av dessa röstade 80 ja

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:187 av Jonsson, Elver (fp)

Fråga 1997/98:187 av Elver Jonsson fp till inrikesministern om Västra Götalands län Västra Götalands län blir Sveriges viktigaste industrilän, starkt exportinriktat med Nordens största hamn, Sveriges andra flygplats och blir befolkningsmässigt ett nytt storlän. Göteborg anses som navet men hela hjulskivan måste vara

Inlämnad: 1997-11-26 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:168 av Edgren, Margitta (fp)

Fråga 1997/98:168 av Margitta Edgren fp till utbildningsministern om jämställdhetslagens tillämplighet vid universitet och högskolor När en kursansvarig som urvalskriterier till en regissörsutbildning under Dramatiska Institutet enligt uppgift i en Skånetidning säger att vi vill ha unga disponibla människor, inte sådana

Inlämnad: 1997-11-21 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:124 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:124 av Karin Pilsäter fp till utbildningsministern om utlandsstudier Till min glädje har det framgått att socialdemokraterna i utbildningsutskottet backat när det gäller besparingen på utlandsstudenter. Det är mycket bra att problemet för 1998 blivit löst genom att utskottet tillskjuter de medel som behövs

Inlämnad: 1997-11-10 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:56 av Skårvik, Kenth (fp)

Fråga 1997/98:56 av Kenth Skårvik fp till inrikesministern om Uddevalla kommun Regeringen har nyligen beslutat att en utredning av en eventuell delning av Uddevalla kommun inte skall göras. Det gäller en delning där Ljungskile skulle bli huvudort i den nya kommunen. Det finns en klar lokal opinion för en delning av

Inlämnad: 1997-10-14 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Paginering