Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2007/08:725 av Wigström i Göteborg, Cecilia (fp)

den 13 maj Interpellation 2007/08:725 Organiserad brottslighet i byggbranschen av Cecilia Wigström i Göteborg fp till finansminister Anders Borg m Den organiserade brottslighetens utbredning utmanar vår rättsstat och behöver bekämpas med kraft. Rapport 2007:27 Organiserat svartarbete i byggbranschen från Brottsförebyggande

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Organiserad brottslighet i byggbranschen

Skriftlig fråga 2006/07:1144 av Wigström, Cecilia i Göteborg (fp)

den 10 maj Fråga 2006/07:1144 Folkomröstning om svenskt euromedlemskap av Cecilia Wigström i Göteborg fp till statsminister Fredrik Reinfeldt m När det är Europadagen finns det anledning att uppmärksamma att EU-samarbetet har lyckats bryta den cirkel av krig som historiskt har präglat vår kontinent. Mot den bakgrunden

Inlämnad: 2007-05-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:576 av Wigström, Cecilia i Göteborg (fp)

den 30 januari Fråga 2006/07:576 Representation i statliga styrelser av Cecilia Wigström i Göteborg fp till statsrådet Mats Odell kd Det är viktigt att styrelser för statliga verk och myndigheter har människor som har erfarenhet av olika delar av landet. Tyvärr visar en rapport från Västsvenska Handelskammaren

Inlämnad: 2007-01-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2005/06:351 av Wigström, Cecilia (fp)

den 12 april Interpellation 2005/06:351 av Cecilia Wigström fp till utrikesminister Carin Jämtin s Vitryssland Situationen i Vitryssland Som många befarade blev parlamentsvalet i Vitryssland den 19 mars varken fritt eller rättvist. Det har OSSE:s övervakningsmission där jag själv deltog konstaterat. De demonstrationer

Inlämnad: 2006-04-12 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vitryssland

Skriftlig fråga 2005/06:1322 av Wigström, Cecilia (fp)

den 29 mars Fråga 2005/06:1322 av Cecilia Wigström fp till utrikesminister Carin Jämtin s Biståndet till Aceh Aceh har fått ett betydande bistånd för återuppbyggnadsarbetet efter den förödande tsunamin den 26 december 2004. Frågan är emellertid om biståndet används på effektivast möjliga sätt. Professor Olle Törnquist

Inlämnad: 2006-03-29 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2004/05:348 av Wigström, Cecilia (fp)

den 2 februari Interpellation 2004/05:348 av Cecilia Wigström fp till statsrådet Ulrica Messing om Göteborg och det nya Biståndsinstitutet I förra veckan presenterade socialdemokraten Jan Bergqvist utredningen Omlokalisering av statlig verksamhet N 2004:15 med anledning av de omfattande försvarsnedläggningarna. Utredningens

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:506 av Wigström, Cecilia (fp)

den 3 december Fråga 2004/05:506 av Cecilia Wigström fp till statsrådet Carin Jämtin om placering av institutet för utvärdering av bistånd Riksdagen har tagit beslut om att inrätta institutet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet. En utredning i somras föreslog att institutet lokaliseras

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:175 av Wigström, Cecilia (fp)

den 2 december Interpellation 2003/04:175 av Cecilia Wigström fp till statsrådet Carin Jämtin om situationen i Vitryssland Vitryssland är den enda kvarvarande diktaturen i Europa. Sedan våren 2003 har den vitryska regimen ytterligare stärkt det politiska greppet om samhället. Detta har bland annat tagit sig uttryck

Inlämnad: 2003-12-02 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1092 av Wigström, Cecilia (fp)

den 20 april Fråga 2003/04:1092 av Cecilia Wigström fp till statsrådet Carin Jämtin om sänkt egenavgift för demokratiutveckling Det är av stor vikt att förbättra situationen i Vitryssland, den enda kvarvarande diktaturen i Europa. Det är angeläget att utöka samarbetet och skapa ytterligare kontakter mellan föreningslivet

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Carin Jämtin (S)