Dokument & lagar (20 träffar)

Interpellation 2018/19:319 av Christer Nylander (L)

Interpellation 2018/19:319 Statens stöd till trossamfund av Christer Nylander L till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP En viktig del av regeringens politik för civilsamhället är ett ekonomiskt stöd. Det ges i olika former och på olika grunder. För idrottsrörelsen, folkbildningen, friluftsfrämjandet etcetera

Inlämnad: 2019-09-09 Svarsdatum: 2019-09-20 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Interpellation 2018/19:319 av Christer Nylander (L) (pdf, 117 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statens stöd till trossamfund

Skriftlig fråga 2017/18:573 av Christer Nylander (L)

Fråga 2017/18:573 Censur och självcensur av Christer Nylander L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Frågan om censur och självcensur är viktig för kulturpolitiken. Konst måste vara fri, och konstnärer måste få känna sig fria. Man måste inte utmana och vara kontroversiell men man måste känna att man

Inlämnad: 2018-01-11 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:573 av Christer Nylander (L) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:698 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:698 Byggande på fornlämningar i Falsterbo av Christer Nylander L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den så kallade Skånemarknaden var under lång tid en viktig ekonomiskt nav för Östersjöregionen. Området kring nuvarande Falsterbo var särskilt viktigt för sillhandeln. Fornlämningarna i

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:698 av Christer Nylander (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:91 av Christer Nylander (L)

Fråga 2016/17:91 Regelverket för Lärarlyftet II av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Regeringens satsning på Lärarlyftet II innebär att lärare kan vidareutbilda sig samtidigt som de arbetar kvar som lärare. När Lärarlyftet II nu ska genomföras har det visat sig att regelverket är alltför

Inlämnad: 2016-10-11 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:91 av Christer Nylander (L) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L)

Fråga 2015/16:1579 Återinförande av elevstyrda skolor av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Mellan 1997 och 2007 genomförde Socialdemokraterna och Miljöpartiet en försöksverksamhet som gav landets gymnasier rätt att tillsätta lokala styrelser med elevmajoritet. Själva tanken att eleverna vet

Inlämnad: 2016-09-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:417 av Christer Nylander (L)

Fråga 2015/16:417 Färre pensionerade lärare i skolan på grund av höjd löneskatt för äldre av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola har stora utmaningar på både kort och lång sikt. I det långa perspektivet handlar det om att Sverige återigen ska bli en framgångsrik kunskapsnation

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:417 av Christer Nylander (L) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:138 av Christer Nylander (FP)

Interpellation 2014/15:138 Skolinspektionens årsrapport av Christer Nylander FP till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Skolinspektionen presenterade i förra veckan sin årsrapport till regeringen. Skolinspektionen har efter fem års tillsyn, med bland annat 1 000 kommuntillsyner, 13 000 inkomna anmälningar och 48 000

Inlämnad: 2014-11-17 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:138 av Christer Nylander (FP) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolinspektionens årsrapport

Skriftlig fråga 2014/15:255 av Christer Nylander (FP)

Fråga 2014/15:255 Ökat våld i skolan av Christer Nylander FP till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Varje dag. Varje dag, alltså, varje gång jag går ut i korridoren på rasten eller så ser jag någon som blir sparkad eller så. Det händer varje dag så man blir van vid det, säger hon.Orden kommer från Persia som är elevskyddsombud

Inlämnad: 2015-02-23 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:255 av Christer Nylander (FP) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:84 av Christer Nylander (FP)

Fråga 2014/15:84 Skolk i terminsbetyg av Christer Nylander FP till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Enligt skolförordningen, SFS 2011:185, ska terminsbetyget i förekommande fall innehålla uppgift om omfattningen av den frånvaro som eleven har haft utan giltigt skäl under terminenDe senaste åren har ett mycket aktivt

Inlämnad: 2014-11-19 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:84 av Christer Nylander (FP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2007/08:1171 av Nylander, Christer (fp)

den 6 maj Fråga 2007/08:1171 Åtgärder för att öka det privata aktieägandet av Christer Nylander fp till statsrådet Mats Odell kd Antalet aktieägare sjunker i Sverige. Förra året minskade antalet svenskar med aktieinnehav enligt statistik från VPC som Dagens Nyheter presenterat. Antalet aktieägare är nu det lägsta

Inlämnad: 2008-05-06 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2004/05:2055 av Nylander, Christer (fp)

den 21 juli Fråga 2004/05:2055 av Christer Nylander fp till statsrådet Jens Orback om valkretsindelningen i Skåne De senaste decennierna har Skåne enats alltmer. De två landstingen och sjukvården i Malmö kommun har samlats i ett försök med ökat regionalt ansvar och Malmöhus län och Kristianstads län har samlats i det

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:285 av Nylander, Christer (fp)

den 6 februari Interpellation 2003/04:285 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om statsfinanserna Statsbudgeten för 2003 visade ett underskott på 46 miljarder kronor. Enligt Ekonomistyrningsverket ESV blir årets budgetunderskott 70 miljarder kronor. År 2005 väntas ett underskott på 40 miljarder,

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1321 av Nylander, Christer (fp)

den 9 juni Fråga 2003/04:1321 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om skatten på rulltobak Den höga tobaksskatten motiveras av syftet att reducera konsumtionen av tobaksprodukter, då dessa produkter medför allvarliga hälsorisker. Det är emellertid så att skatten på rulltobak i Sverige är betydligt

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:882 av Nylander, Christer (fp)

den 10 mars Fråga 2003/04:882 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om offentligt sparande EU:s statistikmyndighet Eurostat fattade den 3 februari 2004 beslut 30/2004 om nya riktlinjer för klassificering av vissa pensionssystem vid fastställande av medlemsstaternas offentliga finanser. För Sveriges

Inlämnad: 2004-03-10 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:454 av Nylander, Christer (fp)

den 11 december Fråga 2003/04:454 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om skattereglerna för avskrivning av datorer Reglerna för den skattemässiga avskrivningen av datorer innebär att ett företag kan skriva av maskiner och inventarier skattemässigt på fem år, med 20 per år, alternativt med 30 på

Inlämnad: 2003-12-11 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:414 av Nylander, Christer (fp)

den 8 december Fråga 2003/04:414 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om överträdelse av budgetlagen Den 18 december avser riksdagen slutligt fastställa detaljerna i statsbudgeten för 2004. Redan den 19 november fastställde riksdagen ramarna för utgifterna. Statsbudgeten för 2004 innehåller mycket

Inlämnad: 2003-12-08 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:199 av Nylander, Christer (fp)

den 5 november Fråga 2003/04:199 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om skatteavtalet mellan Sverige och Danmark Skatteproblematiken för Öresundspendlare har varit en fråga för segslitna och utdragna förhandlingar mellan den svenska och den danska regeringen. Skattefrågan har länge överskuggat

Inlämnad: 2003-11-05 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:742 av Nylander, Christer (fp)

den 31 mars Fråga 2002/03:742 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om minskat intresse för högre studier Intresset för högskolestudier fortsätter att minska. Mindre än hälften av eleverna i gymnasiets avgångsklasser planerar att påbörja högskolestudier inom de närmaste tre åren. Enligt en färsk

Inlämnad: 2003-03-31 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:580 av Nylander, Christer (fp)

den 24 februari Fråga 2002/03:580 av Christer Nylander fp till statsminister Göran Persson om information om försämrade statsfinanser Vid riksdagens frågestund den 20 februari hänvisade statsministern till ett hastigt försämrat läge i statsfinanserna som skäl till att skjuta på vallöftet om höjda tak i föräldra- och

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:254 av Nylander, Christer (fp)

den 6 december Fråga 2002/03:254 av Christer Nylander fp till finansminister Bosse Ringholm om budgeteringsmarginalen för år 2003 Den 4 december 2002 deltog finansministern i riksdagens debatt om utgiftsramar för 2003. Efter debatten antogs budgetramarna av riksdagens majoritet. År 2003 är, vad gäller konjunkturutvecklingen,

Inlämnad: 2002-12-06 Besvarare: Bosse Ringholm (S)