Dokument & lagar (90 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:750 av Eriksson, Birgitta (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:750 Skatteundandragande vid auktioner av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Skattekontoret i Simrishamn genomförde 2005 en landsomfattande kontroll av auktionsvinster. Resultatet blev sammanlagt ca 22 miljoner kronor i skatt. Nu drar Skatteverket i gång en ny kontroll

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:635 av Eriksson, Birgitta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:635 Jämställdheten i insynsråden av Birgitta Eriksson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Eftersom det i Tullverkets insynsråd har utsetts två riksdagsledamöter som är män Ulf Sjösten, m, och Jörgen Johansson, c så undrar jag över hur jämställdhetsfrågan

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:634 av Eriksson, Birgitta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:634 Jämställdhet och blockbalans i Tullverkets insynsråd av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Från socialdemokratiskt håll hade vi nominerat en kvinna och en man till Tullverkets insynsråd. Rådet fick nu två ledamöter från riksdagen. Generaldirektören är före detta

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:533 av Eriksson, Birgitta (s)

den 21 december Fråga 2007/08:533 Vräkningar av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten så gjordes det 9 234 ansökningar om vräkning 2006 varav ca 35 procent verkställdes. Antalet ansökningar om vräkning har legat högre under de tre första kvartalen 2007 jämfört

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:529 av Eriksson, Birgitta (s)

den 21 december Fråga 2007/08:529 Vårdnadsbidrag, köp av hushållstjänster och subventionering av tjänstesektorn av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Regeringen har planer på ett skattefritt kommunalt vårdnadsbidrag på 36 000 kronor per år från och med den 1 januari 2008. Frågan är hur detta

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:499 av Eriksson, Birgitta (s)

den 14 december Fråga 2007/08:499 Brister i insyn och kontrollsystem i näringslivet av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Var fjärde av börsbolagens högsta förtroendevalda är kriminellt belastad, enligt en undersökning på 3 500 personer som tidningen Affärsvärlden gjort. Brottsligheten avvek

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:498 av Eriksson, Birgitta (s)

den 14 december Fråga 2007/08:498 Förändrade budgetpropositioner och Riksrevisionen av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Riksrevisionen har i sin rapport 2007:26, Regeringens redovisning av budgeteffekter riktat kritik mot statsrådets utformning av budgetpropositionen. Statsrådets redovisning

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:350 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 november Fråga 2007/08:350 Kommunala skattesänkningar av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Det samlade ekonomiska överskottet i kommunerna blir i år 8 miljarder kronor och i landstingen 5 miljarder kronor, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Endast åtta kommuner och tre landsting

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:349 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 november Fråga 2007/08:349 Skattekontroll och hushållsavdrag av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Sista dag för att ansöka om avdrag för hushållstjänster för 2007 är den 1 februari 2008. De flesta av de ca 600 ansökningar som lär ha inkommit handlar om flyttstädning. Redan nu visar det

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:344 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 november Fråga 2007/08:344 Åtgärd mot skattefusk av Birgitta Eriksson s till justitieminister Beatrice Ask m Regeringskansliets högsta politiska tjänstemän är statssekreterarna, det finns 33. Alla svarade på TT:s fråga om de någon gång använt svart arbetskraft. 17 av dem, över hälften, säger sig ha gjort

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:287 av Eriksson, Birgitta (s)

den 16 november Fråga 2007/08:287 Kreditgarantier även för kooperativ hyresrätt av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Regeringen bemyndigas, enligt budgetpropositionen, att under 2008 ställa ut kreditgarantier till kreditinstitutet som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad. Upplåtelseformerna

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:279 av Eriksson, Birgitta (s)

den 16 november Fråga 2007/08:279 Kooperativ hyresrätt och skattemässig neutralitet av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den kooperativa hyresrätten är en nygammal kooperativ idé i växande, en idé som kan fylla ett utrymme mellan de mer etablerade upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt.

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:200 av Eriksson, Birgitta (s)

den 1 november Fråga 2007/08:200 Skattefel och mikroföretag av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den av Skatteverket framtagna skattefelskartan visar på att skatteinbetalningarna från mikroföretagen fungerade mindre väl än för andra skattebetalarkategorier under åren 20012005. Mikroföretagen

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:199 av Eriksson, Birgitta (s)

den 1 november Fråga 2007/08:199 Skattefel och moms av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den av Skatteverket framtagna skattefelskartan visar att skatteinbetalningarna i fråga om skatteslagen moms och inkomstskatt på näringsverksamhet är de som brustit mest 20012005. Tillsammans står de för

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:122 av Eriksson, Birgitta (s)

den 19 oktober Fråga 2007/08:122 Jobbskatteavdraget och pensionssparande av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Jobbskatteavdraget gör pensionssparande till en förlustaffär rapporterar tidningen Riksdag Departement efter kontakter med Skatteverket. Först vid inkomster över 328 600 kronor per år

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:100 av Eriksson, Birgitta (s)

den 17 oktober Fråga 2007/08:100 Värnskatten av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m År 2005 var det 1,8 procent av kvinnorna och 7,6 procent av männen som betalade värnskatt I Dagens Nyheter den 7 oktober säger statsrådet i en intervju att värnskatten inte ska avskaffas under mandatperioden.

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:551 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 maj Interpellation 2006/07:551 Ungas möjlighet till bostad av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Statsrådets bostadspolitik försvårar för unga människor att få en bostad. Den första bostaden är oftast en hyresrätt och inte minst därför är det viktigt med nyproduktion av hyresrätter för att

Inlämnad: 2007-05-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:531 av Moberg, Carina (s)

den 14 maj Interpellation 2006/07:531 Hyresrätten och neutraliteten av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd Sedan lång tid har vi i Sverige varit överens om några fundamentala utgångspunkter inom ramen för bostadspolitiken. Vi har varit överens om att genom olika åtgärder se till att uppnå neutralitet

Inlämnad: 2007-05-14 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hyresrätten och neutraliteten

Interpellation 2006/07:136 av Eriksson, Birgitta (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:136 Ensamstående kvinnor med barn och skattesänkningarna av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Enligt budgetpropositionen är bakgrunden till jobbskatteavdraget med flera skatteförändringar deras sysselsättningsskapande effekter. Frågan är dock vilka fördelningspolitiska

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ensamstående kvinnor med barn och skattesänkningarna

Skriftlig fråga 2006/07:1643 av Eriksson, Birgitta (s)

den 14 september Fråga 2006/07:1643 Hyrbilar, taxi, trängselskatt och konkurrens av Birgitta Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Enligt tidningsuppgifter så höjde de tre största taxibolagen i Stockholm sina priser i samband med att trängselskatten trädde i kraft. Även den höjda avgiften för trafikförsäkringen

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Anders Borg (M)