Dokument & lagar (43 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1807 av Sidén, Anita (m)

den 13 juni Fråga 2005/06:1807 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström s Brister i rättssäkerheten I maj 2004 startade justitiekanslern Göran Lambertz ett tillsynsprojekt om rättssäkerheten i brottmål. Bakgrunden var att ta reda på om rättssäkerheten är tillräcklig hos polis, åklagare och domstol.

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:773 av Sidén, Anita (m)

den 12 januari Fråga 2005/06:773 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström s Förtroendet för polisen Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att kommuner köper in tjänster från väktarbolag för att bevaka gator och torg. Att stå för trygghet mot brottslighet är en uppgift som egentligen tillhör

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:640 av Sidén, Anita (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:640 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om unga som offer för brott Många unga lever i dag med våldet som en del av sin vardag. Trots detta är beredskapen för att stödja och hjälpa unga som blivit utsatta för brott dålig. Brottsoffren får ärr som de tvingas bära

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:607 av Sidén, Anita (m)

den 19 maj Interpellation 2004/05:607 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barn som bevittnar misshandel Varje år misshandlas tiotusenstals kvinnor i Sverige av en anhörig i hemmet, det är en fruktansvärt hög siffra. Vad som är lika illa är att mer än 100 000 barn varje år tvingas bevittna hur

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:557 av Sidén, Anita (m)

den 27 april Interpellation 2004/05:557 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barn som bevittnar misshandel Varje år misshandlas tiotusentals kvinnor i Sverige av en anhörig i hemmet, det är en fruktansvärt hög siffra. Vad som är lika illa är att mer än 100 000 barn varje år tvingas bevittna hur

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1494 av Sidén, Anita (m)

den 25 april Fråga 2004/05:1494 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om minderåriga flickors besök på slutna anstalter Minderåriga flickor, som vill besöka pojkvänner på kriminalvårdsanstalt, ska enligt Kriminalvårdens bestämmelser ha medgivande från sina vårdnadshavare. I praktiken är detta medgivande

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:936 av Sidén, Anita (m)

den 11 februari Fråga 2004/05:936 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om stöd till vittnen Alltfler ungdomar utsätts för hot när de ska vittna i rättegångar. Hot har blivit en naturlig del av vardagen för många ungdomarkonstaterar stödpersonen Aksana i Uppsala. Brottsofferjourer runtom i landet har

Inlämnad: 2005-02-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:671 av Sidén, Anita (m)

den 22 december Fråga 2004/05:671 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om våldsbrott På lucidagen i år presenterades regeringens egen utredning om mäns våld mot kvinnor. I utredningen riktas hård kritik mot regeringens nuvarande politik bland annat på grund av att misshandel av kvinnor är ett lågprioriterat

Inlämnad: 2004-12-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:580 av Sidén, Anita (m)

den 10 december Fråga 2004/05:580 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om Justitiekanslerns dubbla roller JO, Justitieombudsmannaämbetet, tillkom för att se till att det som riksdagen beslutat verkligen efterlevdes av domare och ämbetsmän. Därmed är JO riksdagens och ytterst folkets ombudsman. Till

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:345 av Sidén, Anita (m)

den 12 november Fråga 2004/05:345 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om prekusorer En accepterande attityd till droger har smugit sig in hos ungdomar. Många vågar sig på att testa de nya så kallade designade drogerna. Det här är en allvarlig utveckling så samhället måste stå starkt i kampen mot

Inlämnad: 2004-11-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:50 av Sidén, Anita (m)

den 24 september Fråga 2004/05:50 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om brottsoffrens självklara rättigheter Det är stora skillnader i polisdistriktens sätt att informera brottsoffer, vilket gör att många går miste om personligt stöd och ibland även ekonomisk ersättning. Detta visar en enkät som

Inlämnad: 2004-09-24 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1035 av Sidén, Anita (m)

den 2 april Fråga 2003/04:1035 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om överfulla häkten Kronobergshäktet, med 321 häktesplatser, hade vid arbetsmiljöinspektionen i början av mars, en överbeläggning med 29 personer. Intagna förvarades i kontorsrum utan inspektionsluckor. Även toaletter, förhörsrum

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1034 av Sidén, Anita (m)

den 2 april Fråga 2003/04:1034 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om hot och våld mot vittnen Hot och våld mot de personer som ska vittna i vårt lands domstolar blir allt vanligare. Under de senaste 20 åren har antalet övergrepp i rättssak lagförda personer nästan fyrdubblats, vilket Brottsförebyggande

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:906 av Sidén, Anita (m)

den 12 mars Fråga 2003/04:906 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om lagföring av våldtäktsbrott Enligt professor Christian Diesen har situationen för våldtagna kvinnor i Sverige aldrig varit så dålig som i dag. Huruvida det blir utredning och åtal beror nästan helt på slumpen.En ny undersökning

Inlämnad: 2004-03-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:902 av Sidén, Anita (m)

den 12 mars Fråga 2003/04:902 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om rättegångskostnader och brottsoffer Den 7 januari i år dömde hovrätten i Skåne och Blekinge ett kvinnligt brottsoffer att betala gärningsmannens rättegångskostnader. Hovrättens domskäl i detta fall kom helt att fria gärningsmannen

Inlämnad: 2004-03-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:429 av Sidén, Anita (m)

den 9 december Fråga 2003/04:429 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om avskrivna och nedlagda brott Rikspolischefen Sten Heckscher är stolt över att polisen klarar upp alltfler brott. Men i den statistiken räknas även in avskrivna och nedlagda undersökningar. Det bör naturligtvis klart framgå vad

Inlämnad: 2003-12-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:390 av Magnusson, Cecilia (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:390 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om påföljd vid brott mot barn Fredag den 9 maj fastställde Högsta domstolen Hovrättens dom i målet där styvpappan misshandlade ihjäl sin lilla pojke. Saken gällde vilket straff som ska utgå för att grovt misshandla och

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: påföljd vid brott mot barn

Skriftlig fråga 2002/03:1093 av Sidén, Anita (m)

den 6 juni Fråga 2002/03:1093 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barnsexhandel Vart femte år lämnar den svenska regeringen en rapport till FN:s kommitté för barns rättigheter. Ecpat Sverige har nu funnit det nödvändigt att lämna in en alternativ rapport för att bland annat visa på felaktiga uppgifter.

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:932 av Sidén, Anita (m)

den 14 maj Fråga 2002/03:932 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om Fentanyl Den extremt farliga drogen Fentanyl, som vanligtvis är mycket starkare än heroin, misstänks på kort tid ha orsakat flera dödsfall i Sverige. Drogen kallas även Leningrad White eller Krokodil. En sockerbit kan rymma mer än

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:633 av Sidén, Anita (m)

den 6 mars Fråga 2002/03:633 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barn som brottsoffer Utredningar om brott mot barn ska vara färdiga inom tre månader, men polis och åklagare klarar inte detta. Rikspolisstyrelsen ifrågasätter till och med om kraven i FN:s barnkonvention uppfylls. Utredningarna

Inlämnad: 2003-03-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering