Dokument & lagar (383 träffar)

Interpellation 2006/07:139 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 7 december Interpellation 2006/07:139 Förbud mot klusterbomber av Birgitta Ohlsson fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Klustervapen har varit vanliga i de flesta krig som utspelats runtomkring i världen de senaste åren. Nu senast under sommarens Libanonkrig användes de. Liksom i Irak, Afghanistan och

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:138 av Hultqvist, Peter (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:138 Lagändringar rörande jäv och bisyssla i offentlig förvaltning av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Under hösten har lämpligheten i kommunministerns aktieinnehav i en privat vårdkoncern som gör miljonaffärer med kommuner uppmärksammats. Enligt utsagor av statsrådet

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lagändringar rörande jäv och bisyssla i offentlig förvaltning

Interpellation 2006/07:136 av Eriksson, Birgitta (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:136 Ensamstående kvinnor med barn och skattesänkningarna av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Enligt budgetpropositionen är bakgrunden till jobbskatteavdraget med flera skatteförändringar deras sysselsättningsskapande effekter. Frågan är dock vilka fördelningspolitiska

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ensamstående kvinnor med barn och skattesänkningarna

Interpellation 2006/07:135 av Olsson, Hans (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:135 Höjningen av beloppsgränsen för allmänna avdrag av Hans Olsson s till finansminister Anders Borg m Regeringen begränsar i budgetförslaget rätten till allmänna avdragBeloppsgränsen för när kostnader för övriga utgifter i inkomstslaget tjänst får dras av höjs från 1 000

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Höjningen av beloppsgränsen för allmänna avdrag

Interpellation 2006/07:131 av Palm, Veronica (s)

den 5 december Interpellation 2006/07:131 Klusterbomber av Veronica Palm s till försvarsminister Mikael Odenberg m Belgien var i februari i år första land i världen med att införa ett totalförbud mot klusterbomber. Det var ett viktigt steg i kampen för en fredligare värld. Belgien var också först med ett totalförbud

Inlämnad: 2006-12-05 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klusterbomber

Interpellation 2006/07:125 av Larsson, Hillevi (s)

den 4 december Interpellation 2006/07:125 Ungas bostadssituation av Hillevi Larsson s till statsrådet Mats Odell kd Den borgerliga regeringen har beslutat att dra in allt stöd till studentbostäder genom borttaget investeringsstöd och räntebidragEnligt bland annat Svenska Studentbostadsföreningen blir effekten

Inlämnad: 2006-12-04 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ungas bostadssituation

Interpellation 2006/07:124 av Holma, Siv (v)

den 4 december Interpellation 2006/07:124 Arvidsjaur av Siv Holma v till försvarsminister Mikael Odenberg m I riksdagens beslut med anledning av proposition 2004/05:30, om Försvarsmaktens framtida grundorganisation sägs att det ska utvecklas ett center för test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö för att

Inlämnad: 2006-12-04 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arvidsjaur

Interpellation 2006/07:115 av Bergström, Sven (c)

den 30 november Interpellation 2006/07:115 Samarbetet mellan idrottsrörelsen och Försvarsmakten av Sven Bergström c till försvarsminister Mikael Odenberg m Idrottsrörelsen har under lång tid haft ett mycket gott samarbete med Försvarsmakten. Detta samarbete har grundat sig på goda relationer och en ömsesidig nytta

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Samarbetet mellan idrottsrörelsen och Försvarsmakten

Interpellation 2006/07:113 av Sigfrid, Karl (m)

den 30 november Interpellation 2006/07:113 Den kommunala kostnadsutjämningen av Karl Sigfrid m till statsrådet Mats Odell kd Kostnadsutjämningen är en del av den kommunala skatteutjämningen som kompenserar för kostnader som kommunerna själva inte bedöms kunna påverka. Kommunernas kostnadsutjämning baseras på förutsättningarna

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den kommunala kostnadsutjämningen

Interpellation 2006/07:110 av Jakobsson, Leif (s)

den 30 november Interpellation 2006/07:110 Hyresrätter i Skåne av Leif Jakobsson s till statsrådet Mats Odell kd Konsekvenserna av stoppet för nybyggnation av hyresrätter i sydvästra Skåne: När bostadsbolag, byggbolag och andra aktörer analyserat förslagen i budgetpropositionen som innebär borttagande av investeringsbidrag,

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hyresrätter i Skåne

Interpellation 2006/07:103 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 28 november Interpellation 2006/07:103 Slopad skattereduktion av Sven-Erik Österberg s till finansminister Anders Borg m Statsminister Fredrik Reinfeldt uttalade vid ett flertal tillfällen under valrörelsen att han ville se starka parter på arbetsmarknaden och att parterna skulle förfoga över sitt mandat och

Inlämnad: 2006-11-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Slopad skattereduktion

Interpellation 2006/07:100 av Hagberg, Michael (s)

den 27 november Interpellation 2006/07:100 Destruering av ammunition på miljömässiga och konkurrensmässiga villkor av Michael Hagberg s till försvarsminister Mikael Odenberg m Svenska företag inom explosivbranschen ligger i framkant på världsmarknaden när det gäller destruering av sprängämnen. Det gäller destruering

Inlämnad: 2006-11-27 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Destruering av ammunition på miljömässiga och konkurrensmässiga villkor

Interpellation 2006/07:91 av Widman, Allan (fp)

den 24 november Interpellation 2006/07:91 Reservofficerare i internationella insatser av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Reservofficerare har utnyttjats i många olika befattningar inom Försvarsmaktens utlandsstyrka sedan lång tid tillbaka. Därigenom har statsmakterna tillgodogjort sig investeringen

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:90 av Wahlén, Gunilla (v)

den 24 november Interpellation 2006/07:90 Sexuella trakasserier inom Försvarsmakten av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Mikael Odenberg m Riksdagen och regeringen har varit klara i ställningstagande för jämlikhet och mot könskränkningar inom Försvarsmakten. Denna vecka uppmärksammades återigen förekomsten

Inlämnad: 2006-11-28 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sexuella trakasserier inom Försvarsmakten

Interpellation 2006/07:88 av Engström, Marie (v)

den 23 november Interpellation 2006/07:88 Användning av alternativa bränslen och reducering av moms på etanol och biogas av Marie Engström v till finansminister Anders Borg m För ett antal år sedan införde den dåvarande majoriteten en skattestrategi för alternativa drivmedel. Den innebar en befrielse från både

Inlämnad: 2006-11-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Användning av alternativa bränslen och reducering av moms på etanol och biogas

Interpellation 2006/07:86 av Frid, Egon (v)

den 23 november Interpellation 2006/07:86 Danellgropar som blir Odellplattor av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd När den borgerliga regeringen försämrade förutsättningarna för nybyggnationer i början av 1990-talet grävde byggherrarna i Sverige under hösten 1992 snabbt grunden till 12 000 lägenheter. Landet

Inlämnad: 2006-11-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Danellgropar som blir Odellplattor

Interpellation 2006/07:83 av Östros, Thomas (s)

den 17 november Interpellation 2006/07:83 Utförsäljning av SBAB av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c Det statligt ägda bolåneinstitutet SBAB har en viktig roll på bolånemarknaden. Genom sin offensiva prispressarstrategi har SBAB bidragit till ökad konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. SBAB:s

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:82 av Östros, Thomas (s)

den 17 november Interpellation 2006/07:82 Höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c Den borgerliga regeringen gick, förutom med stora skattesänkningar och försämringar för arbetslösa och sjuka, till val på att det skulle bli billigare att anställa. Men den

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen

Interpellation 2006/07:81 av Östros, Thomas (s)

den 17 november Interpellation 2006/07:81 Statens aktieinnehav i Nordea och Telia Sonera av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c Den statliga företagsgruppen är en tillgång för Sverige. De statliga företagen spelar en viktig roll för mångfalden i näringslivet och bidrar till sysselsättningen över

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens aktieinnehav i Nordea och Telia Sonera

Interpellation 2006/07:77 av Löfstrand, Johan (s)

den 16 november Interpellation 2006/07:77 Ojämlika villkor mellan olika boendeformer av Johan Löfstrand s till statsrådet Mats Odell kd I budgetpropositionen för 2007 föreslår regeringen att räntebidraget och investeringsstöden till nybyggande ska slopas. Flera byggföretag har uttalat att detta kommer att leda

Inlämnad: 2006-11-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ojämlika villkor mellan olika boendeformer