Dokument & lagar (383 träffar)

Interpellation 2006/07:299 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 6 februari Interpellation 2006/07:299 Arbetslinjen fullt ut av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Alliansregeringen hävdar arbetslinjen mer än någon annan regering har gjort. Det är både bra och nödvändigt då arbete lägger grunden får vår generations och kommande generationers

Inlämnad: 2007-02-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:294 av Ygeman, Anders (s)

den 5 februari Interpellation 2006/07:294 Möjligheten att överklaga kommunala beslut av Anders Ygeman s till statsrådet Mats Odell kd Vid Stockholms läns landstings budgetfullmäktige den 1213 december 2006 fattades beslut om att fastställa taxan för enstaka resor med AB Storstockholms Lokaltrafik SL till 20 kronor.

Inlämnad: 2007-02-05 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:281 av Andersson, Ulla (v)

den 2 februari Interpellation 2006/07:281 Förlust av intäkter och inflytande vid utförsäljning av Ulla Andersson v till statsrådet Mats Odell kd Regeringen har gjort vissa preciseringar när det gäller sina aviserade planer på utförsäljning av statlig egendom. Ägandet i vissa företag lyfts fram i ett första skede,

Inlämnad: 2007-02-02 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förlust av intäkter och inflytande vid utförsäljning

Interpellation 2006/07:280 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 1 februari Interpellation 2006/07:280 Uppsala och Försvarsmaktens förstahandsval för flygskolan av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Mikael Odenberg m I den process som syftar till att Försvarsmakten ska spara 250 miljoner per år har regering och riksdag överlåtit åt myndigheten att besluta var högkvarterets

Inlämnad: 2007-02-01 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uppsala och Försvarsmaktens förstahandsval för flygskolan

Interpellation 2006/07:278 av Gille, Agneta (s)

den 31 januari Interpellation 2006/07:278 Ankomsthandel av Agneta Gille s till finansminister Anders Borg m Handeln i samband med flygresor är betydande och växande. Det uppstår i dag ett onödigt och miljöbelastande transportarbete när en vara som kan köpas vid hemkomsten måste köpas på avreseorten. De volymer

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ankomsthandel

Interpellation 2006/07:277 av Hamilton, Carl B (fp)

den 31 januari Interpellation 2006/07:277 Reglerna för internprissättning vid företags internationella transaktioner av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Skatteverket arbetar nu med att ta fram föreskrifter och anvisningar till den lag om internprissättning som den socialdemokratiska regeringen

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Reglerna för internprissättning vid företags internationella transaktioner

Interpellation 2006/07:276 av Hamilton, Carl B (fp)

den 31 januari Interpellation 2006/07:276 Beskattning av dispositionsrätt till stugor, båtar med mera av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Frågan gäller fall när Skatteverket påför personer och företag som yrkesmässigt hyr ut stugor och båtar ett skattemässigt förmånsvärde även för perioder när

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beskattning av dispositionsrätt till stugor, båtar med mera

Interpellation 2006/07:265 av Engström, Marie (v)

den 26 januari Interpellation 2006/07:265 Den svenska expertskatten av Marie Engström v till finansminister Anders Borg m Från och med 2001 har utländska experter, forskare och andra så kallade nyckelpersoner rätt till skattenedsättningar vid tillfälligt arbete i Sverige. Reglerna får tillämpas efter särskilt beslut

Inlämnad: 2007-01-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:263 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 26 januari Interpellation 2006/07:263 Överskottsmålet av Anne-Marie Pålsson m till finansminister Anders Borg m På mindre än tio år har utlandsskulden som andel av bnp minskat från 22 till 6 och den totala statsskulden har minskat från 77 till 44 Vi får gå tillbaka till början av 1980-talet för att finna en

Inlämnad: 2007-01-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:256 av Widman, Allan (fp)

den 25 januari Interpellation 2006/07:256 Utvecklingsenhet Tropik inom Försvarsmakten av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Sverige har ambitionen att fortsätta bidra med militära styrkor till internationella insatser i Afrika. Bara under den senaste mandatperioden deltog vi med tre mindre

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingsenhet Tropik inom Försvarsmakten

Interpellation 2006/07:221 av Hamilton, Carl B (fp)

den 12 januari Interpellation 2006/07:221 Reglerna för internprissättning vid företags internationella transaktioner av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m Skatteverket arbetar nu med att ta fram föreskrifter och anvisningar till den lag om internprissättning som den socialdemokratiska regeringen

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:211 av Johansson, Lars (s)

den 10 januari Interpellation 2006/07:211 Äldres och funktionshindrades boendekostnader av Lars Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Riksdagens majoritet har på regeringens förslag beslutat att avveckla räntebidragen till bostäder. Till skillnad mot kommersiella fastighetsägare, som får en sänkt fastighetsskatt

Inlämnad: 2007-01-10 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2006/07:204 av Kaplan, Mehmet (mp)

den 22 december Interpellation 2006/07:204 Införskaffande av krigsmateriel från Israel av Mehmet Kaplan mp till försvarsminister Mikael Odenberg m Sverige har i dag ett omfattande vapensamarbete med Israel trots att landet begår ständiga brott mot folkrätten. Under de senaste fem åren har Försvarets materielverk

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Införskaffande av krigsmateriel från Israel

Interpellation 2006/07:199 av Holma, Siv (v)

den 22 december Interpellation 2006/07:199 Spelandets negativa verkningar av Siv Holma v till finansminister Anders Borg m Det spelas mer och mer i Sverige, och det spelas om pengar. Spel är ett trevligt och hanterbart tidsfördriv för många, men för en allt större mängd människor, och en tilltagande andel unga,

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Spelandets negativa verkningar

Interpellation 2006/07:186 av Hagberg, Michael (s)

den 21 december Interpellation 2006/07:186 Dödläge för skärgårdsutvecklingen av Michael Hagberg s till försvarsminister Mikael Odenberg m Som en direkt följd av riksdagens försvarsbeslut i december 2004 som radikalt minskade Försvarsmaktens volym bedriver Försvarsmakten för närvarande så kallad garnisonsplanering.

Inlämnad: 2006-12-21 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Dödläge för skärgårdsutvecklingen

Interpellation 2006/07:172 av Engström, Marie (v)

den 18 december Interpellation 2006/07:172 Förebyggande och akuta insatser vid översvämningar av Marie Engström v till försvarsminister Mikael Odenberg m Vi har under en rad år fått uppleva extrema väderförhållanden och skador till följd av dessa. Isolerade samhällen, vattenfyllda hus och förstörda vägar och broar

Inlämnad: 2006-12-18 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förebyggande och akuta insatser vid översvämningar

Interpellation 2006/07:159 av Stenberg, Hans (s)

den 14 december Interpellation 2006/07:159 Vin Sprit i Sundsvall av Hans Stenberg s till finansminister Anders Borg m Vid Vin Sprits fabrik i Sundsvall arbetar 82 tillsvidareanställda och ett antal tillfälligt anställda. Verksamheten fungerar mycket bra och alla produkter som produceras ger täckningsbidrag. Vin

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vin & Sprit i Sundsvall

Interpellation 2006/07:157 av Holma, Siv (v)

den 12 december Interpellation 2006/07:157 Spelandets negativa verkningar av Siv Holma v till finansminister Anders Borg m Det spelas mer och mer i Sverige, och det spelas om pengar. Spel är ett trevligt och hanterbart tidsfördriv för många, men för en allt större mängd människor, och en tilltagande andel unga,

Inlämnad: 2006-12-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2006/07:151 av Widman, Allan (fp)

den 11 december Interpellation 2006/07:151 Reservofficerare i internationella insatser av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Reservofficerare har utnyttjats i många olika befattningar inom Försvarsmaktens utlandsstyrka sedan lång tid tillbaka. Därigenom har statsmakterna tillgodogjort sig investeringen

Inlämnad: 2006-12-11 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Reservofficerare i internationella insatser

Interpellation 2006/07:149 av Hultqvist, Peter (s)

den 8 december Interpellation 2006/07:149 Pm om utnämningsmakten av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Den statliga utnämningspolitiken var före valet föremål för debatt. I ett högt tonläge och med hårda argument utlovades stora reformer från de borgerliga partierna. För några veckor sedan hade vi

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Pm om utnämningsmakten