Dokument & lagar (13 träffar)

Interpellation 2006/07:256 av Widman, Allan (fp)

den 25 januari Interpellation 2006/07:256 Utvecklingsenhet Tropik inom Försvarsmakten av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Sverige har ambitionen att fortsätta bidra med militära styrkor till internationella insatser i Afrika. Bara under den senaste mandatperioden deltog vi med tre mindre

Inlämnad: 2007-01-25 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingsenhet Tropik inom Försvarsmakten

Interpellation 2006/07:151 av Widman, Allan (fp)

den 11 december Interpellation 2006/07:151 Reservofficerare i internationella insatser av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Reservofficerare har utnyttjats i många olika befattningar inom Försvarsmaktens utlandsstyrka sedan lång tid tillbaka. Därigenom har statsmakterna tillgodogjort sig investeringen

Inlämnad: 2006-12-11 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Reservofficerare i internationella insatser

Interpellation 2006/07:91 av Widman, Allan (fp)

den 24 november Interpellation 2006/07:91 Reservofficerare i internationella insatser av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Reservofficerare har utnyttjats i många olika befattningar inom Försvarsmaktens utlandsstyrka sedan lång tid tillbaka. Därigenom har statsmakterna tillgodogjort sig investeringen

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:27 av Widman, Allan (fp)

den 20 oktober Interpellation 2006/07:27 Svensk veteranpolitik av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Sveriges ambitioner på området för internationella insatser förstärks alltmer. I årets budgetproposition ökas det aktuella anslaget med 600 miljoner kronor. Målet är att under perioden, fram

Inlämnad: 2006-10-20 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svensk veteranpolitik

Skriftlig fråga 2006/07:1574 av Widman, Allan (fp)

den 23 augusti Fråga 2006/07:1574 Beslutsnivåer för insatsledning inom Försvarsmaktens högkvarter av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Det till volymen begränsade, men alltmer vässade, insatta insatsförsvaret leds genom en insatsprocess, som bara inom förbandet Försvarsmaktens högkvarter FM

Inlämnad: 2007-08-23 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1321 av Widman, Allan (fp)

den 8 juni Fråga 2006/07:1321 Säkerställande av mönstrandes pålitlighet av Allan Widman fp till justitieminister Beatrice Ask m Det är inte orimligt att anta att de som omfattar en extrem, samhällsomstörtande våldsideologi också är över genomsnittet intresserade av att få del av den vapen- och stridsutbildning

Inlämnad: 2007-06-08 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1266 av Widman, Allan (fp)

den 29 maj Fråga 2006/07:1266 Arkivering av medborgarkommissionens källmaterial av Allan Widman fp till finansminister Anders Borg m 2005 års katastrofkommission har under ledning av hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt haft i uppdrag att bland annat utvärdera vårt samhälles förmåga att hantera de påfrestningar

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1168 av Widman, Allan (fp)

den 15 maj Fråga 2006/07:1168 Svenska JAS Gripen till ISAF i Afghanistan av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m I Försvarsmaktens förslag till verksamhet för perioden 20082010 Budgetunderlag/BU 08 daterat den 27 februari 2007 står det: Flyginsatser förutsätts även under 2009 stå högt på kravlistan

Inlämnad: 2007-05-15 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1109 av Widman, Allan (fp)

den 30 april Fråga 2006/07:1109 Ledningen av NBG på taktisk nivå av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Den nordiska stridsgruppen Nordic Battle Group NBG är Försvarsmaktens för närvarande enskilt viktigaste satsning. Mycket stora resurser satsas för att den framgångsrikt ska kunna insättas

Inlämnad: 2007-04-30 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1052 av Widman, Allan (fp)

den 19 april Fråga 2006/07:1052 Överskottsmateriel som suveränitetsstöd till demokratiska länder utanför Europa av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Det svenska militära försvaret är under förvandling från ett stort territoriellt bundet invasionsförsvar till en mindre, internationellt användbar

Inlämnad: 2007-04-19 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:570 av Widman, Allan (fp)

den 30 januari Fråga 2006/07:570 Samhällets samlade helikopterverksamhet och Bergas roll av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Försvarsberedningen har i sin rapport En strategi för Sveriges säkerhet Ds 2006:1 uttalat att samhällets användning av helikoptertjänster måste effektiviseras. Av

Inlämnad: 2007-01-30 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:369 av Widman, Allan (fp)

den 14 december Fråga 2006/07:369 Översvämningar i Västsverige av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m Under senare år har Sverige drabbats hårt av naturkatastrofer. De två mest allvarliga, flodvågskatastrofen i Thailand och stormen Gudrun, inträffade nästan samtidigt och utan större förvarning

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:310 av Widman, Allan (fp)

den 7 december Fråga 2006/07:310 Renovering och modifiering av Haubits 77 B av Allan Widman fp till försvarsminister Mikael Odenberg m I samband med förra årets budgetproposition ville riksdagen att regeringen skulle återkomma med kompletterande underlag innan beslut fattades om renovering och modifiering av

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Mikael Odenberg (M)