Dokument & lagar (180 träffar)

Interpellation 2014/15:756 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:756 Ålands betydelse för det svensk-finska försvarssamarbetet av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har fördjupat sitt försvarssamarbete med Finland såväl under alliansregeringen som under den nuvarande regeringen. Sedan 2009 har det bedrivits ett arbete som syftar till

Inlämnad: 2015-08-28 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:756 av Hans Wallmark (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ålands betydelse för det svensk-finska försvarssamarbetet

Interpellation 2014/15:740 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:740 Antalet traineejobb av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Under valrörelsen hävdade Socialdemokraterna att de hade en annan och bättre medicin mot arbetslösheten. Unga skulle erbjudas jobb eller utbildning inom 90 dagar och 32 000 traineejobb skulle trollas fram. Av

Inlämnad: 2015-07-10 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:740 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet traineejobb

Interpellation 2014/15:656 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2014/15:656 Möjlighet till fjärrundervisning av Maria Stockhaus M till Statsrådet Aida Hadzialic S Nu i vår behandlades betänkande 2014/15:UbU3. Den proposition som låg till grund för betänkandet hade om den gått igenom inneburit att många elever hade drabbats då deras undervisning omöjliggjorts. Tack vare

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:656 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjlighet till fjärrundervisning

Interpellation 2014/15:655 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2014/15:655 Riksrevisionens kritik mot specialdestinerade statsbidrag av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Riksrevisionen har i sin rapport Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola riktat kritik mot statsbidragssystemet. Man skriver att statsbidragen

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:655 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 93 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riksrevisionens kritik mot specialdestinerade statsbidrag

Interpellation 2014/15:654 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2014/15:654 Mottagande i särskolan av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I Skolinspektionens årsrapport redovisas de olika områden där skolor och huvudmän fått kritik efter inspektionens granskning. Ca 30 procent av de huvudmän som granskades under 2014 har brister när det gäller

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:654 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Mottagande i särskolan

Interpellation 2014/15:653 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2014/15:653 Alla elevers rätt till en trygg skolmiljö av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det råder ingen politisk oenighet om att alla elever har rätt till en trygg miljö i skolan. Det råder skolplikt, det vill säga alla barn måste gå till skolan. Det innebär att vuxenvärlden

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:653 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alla elevers rätt till en trygg skolmiljö

Interpellation 2014/15:652 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2014/15:652 Lika villkor av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Likvärdighet inom skolans område är något alla partier arbetar för. Elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet. Debatten om friskolor har i princip enbart handlat om eventuella

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:652 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lika villkor

Interpellation 2014/15:651 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2014/15:651 Samarbete med Finland och Natomedlemskap som option av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Finland har fått en ny regering efter valet. Med den återgår man till tidigare position att se Natomedlemskap som en möjlighet även om det i dag inte finns majoritet i riksdagen. Den

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2014/15:651 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Samarbete med Finland och Natomedlemskap som option

Interpellation 2014/15:647 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2014/15:647 Långsiktig finansiering av entreprenörskap i skolan av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Entreprenörskap i skolan i allmänhet och Ung Företagsamhet i synnerhet är ett viktigt och uppskattat inslag i svensk undervisning. Behovet av kunskaper i och attityder om entreprenörskap

Inlämnad: 2015-05-27 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:647 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Långsiktig finansiering av entreprenörskap i skolan

Interpellation 2014/15:640 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2014/15:640 Regeringens uppföljning av riksdagens beslut om utökad matematikundervisning av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svenska skolelevers resultat har i decennier halkat efter i en omvärld där kunskapsutvecklingen skjutit i höjden. Från en tätposition en generation tillbaka

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:640 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens uppföljning av riksdagens beslut om utökad matematikundervisning

Interpellation 2014/15:638 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2014/15:638 Bristen på närvaro och studiero i skolan av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svenska skolelevers resultat har i decennier halkat efter i en omvärld där kunskapsutvecklingen skjutit i höjden. Från en tätposition en generation tillbaka växer nu luckan mellan skolkunskaperna

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:638 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bristen på närvaro och studiero i skolan

Interpellation 2014/15:637 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2014/15:637 Arbetslöshetsmålet av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen har som målsättning att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020. Hittills har den målsättningen väckt mer frågor än svar kring hur det ska nås. Den senaste veckan har kritiken kring arbetslöshetsmålet

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:637 av Jenny Petersson (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet

Interpellation 2014/15:631 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2014/15:631 Insatser för att stimulera till arbete upp i åldrarna av Hans Rothenberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Nyligen ställde jag en fråga till ministern angående höjningen av arbetsgivaravgifter för personer fyllda 65 år. Jag vill tacka ministern för svaret, och det är uppenbart att

Inlämnad: 2015-05-25 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:631 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för att stimulera till arbete upp i åldrarna

Interpellation 2014/15:630 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2014/15:630 Egenanställning en outnyttjad resurs av Hans Rothenberg M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Nyligen ställde jag en fråga till ministern som handlade om egenanställningar, och jag vill börja med att tacka ministern för ett intressant svar. Det är glädjande att ta del av engagemang

Inlämnad: 2015-05-25 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:630 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Egenanställning - en outnyttjad resurs

Interpellation 2014/15:607 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:607 Externa aktörer i integrationsarbetet av Fredrik Schulte M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det är svårt att påstå annat än att den tidigare satsningen på lotsverksamhet hade stora brister. Lika klart är det dock att detta bottnade i en bristande politisk styrning och/eller ett otillräckligt

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:607 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Externa aktörer i integrationsarbetet

Interpellation 2014/15:587 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Interpellation 2014/15:587 Åtgärder för svagpresterande skolor av Camilla Waltersson Grönvall M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I Sverige ska alla elever få samma förutsättningar att nå kunskapsmålen och ingen ska lämnas utanför. Så ser det tyvärr inte ut i dag. I Malmö har skolan varit uppe för en politisk

Inlämnad: 2015-05-12 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:587 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för svagpresterande skolor

Interpellation 2014/15:573 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2014/15:573 Regeringens ambitioner för nya jobb av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Fler jobb är Moderaternas viktigaste fråga. Att det blir fler jobb och kommer fler till del. Sverige har hög sysselsättningsgrad och högt arbetskraftsdeltagande, något som äventyras med vänsterregeringens

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:573 av Jenny Petersson (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ambitioner för nya jobb

Interpellation 2014/15:567 av Tina Ghasemi (M)

Interpellation 2014/15:567 Strukturerad lönedumpning av Tina Ghasemi M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I regeringens vårbudget framgår tydligt att regeringen är medveten om att nedsättningen av socialavgifterna för unga kommer att leda till sänkta löner och sämre lönsamhet för företagen. Man kan till exempel läsa

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:567 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:562 av Jörgen Warborn (M)

Interpellation 2014/15:562 Arbetstillfällen i Halland av Jörgen Warborn M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Sverige har tio reaktorer och om två av dem ska stängas på kort tid kommer det att leda till påfrestningar på energisystemet. Men det leder även till att väldigt många arbetstillfällen försvinner i Halland.

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2014/15:562 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetstillfällen i Halland

Interpellation 2014/15:558 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2014/15:558 Tioårig grundskola av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Alla elever ska få möjlighet att tidigt få stöd, fångas upp om man behöver extra hjälp och därmed kunna nå de uppsatta kunskapsmålen. Svenska elever behöver tydliga mål tidigare för att exempelvis kunna lära sig

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2014/15:558 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tioårig grundskola