Dokument & lagar (52 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1890 av Sidén, Anita (m)

den 29 juni Fråga 2005/06:1890 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson s Benskörhet som måste behandlas i tid Frekvensen av antalet fallolyckor är alarmerande hög. Dessa olyckor leder ofta till frakturer, funktionshinder och lidande med förtida död. Dessutom ökar kostnaderna för sjukvården och samhället

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1807 av Sidén, Anita (m)

den 13 juni Fråga 2005/06:1807 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström s Brister i rättssäkerheten I maj 2004 startade justitiekanslern Göran Lambertz ett tillsynsprojekt om rättssäkerheten i brottmål. Bakgrunden var att ta reda på om rättssäkerheten är tillräcklig hos polis, åklagare och domstol.

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1342 av Sidén, Anita (m)

den 31 mars Fråga 2005/06:1342 av Anita Sidén m till socialminister Berit Andnor s Rättspsykiatrin I dag saknas möjligheter att göra behövliga insatser för dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård om dessa patienter till exempel misstänks för drogmissbruk. Personalen har viss rätt att göra visitation efter en

Inlämnad: 2006-03-31 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:942 av Sidén, Anita (m)

den 6 februari Fråga 2005/06:942 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson s Unga flickor och pojkar som skär sig Flickor och pojkar som sticker, skär, rispar eller bränner sig på kroppen mår dåligt. Det är uppenbart att ungdomar behöver mer hjälp än vad som finns att få i dag. Uppenbart är också att samhället

Inlämnad: 2006-02-06 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:773 av Sidén, Anita (m)

den 12 januari Fråga 2005/06:773 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström s Förtroendet för polisen Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att kommuner köper in tjänster från väktarbolag för att bevaka gator och torg. Att stå för trygghet mot brottslighet är en uppgift som egentligen tillhör

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:494 av Sidén, Anita (m)

den 29 november Fråga 2005/06:494 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson s Blödarsjuka I mer än två decennier har virussmittade blödarsjuka kämpat mot fördomar, mot sjukdomar, mot myndigheter och även mot läkemedelsbolagens försäkring. Många smittades för 20 år sedan av hiv och hepatit C. Smittan kom rent

Inlämnad: 2005-11-29 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:54 av Sidén, Anita (m)

den 27 september Fråga 2005/06:54 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson s Yrkeslegitimation för dietister En yrkeslegitimation inom sjukvården är ett uttryck för att en yrkesutövare står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. Legitimationen är

Inlämnad: 2005-09-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:640 av Sidén, Anita (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:640 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om unga som offer för brott Många unga lever i dag med våldet som en del av sin vardag. Trots detta är beredskapen för att stödja och hjälpa unga som blivit utsatta för brott dålig. Brottsoffren får ärr som de tvingas bära

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:607 av Sidén, Anita (m)

den 19 maj Interpellation 2004/05:607 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barn som bevittnar misshandel Varje år misshandlas tiotusenstals kvinnor i Sverige av en anhörig i hemmet, det är en fruktansvärt hög siffra. Vad som är lika illa är att mer än 100 000 barn varje år tvingas bevittna hur

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:557 av Sidén, Anita (m)

den 27 april Interpellation 2004/05:557 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barn som bevittnar misshandel Varje år misshandlas tiotusentals kvinnor i Sverige av en anhörig i hemmet, det är en fruktansvärt hög siffra. Vad som är lika illa är att mer än 100 000 barn varje år tvingas bevittna hur

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1494 av Sidén, Anita (m)

den 25 april Fråga 2004/05:1494 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om minderåriga flickors besök på slutna anstalter Minderåriga flickor, som vill besöka pojkvänner på kriminalvårdsanstalt, ska enligt Kriminalvårdens bestämmelser ha medgivande från sina vårdnadshavare. I praktiken är detta medgivande

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1352 av Sidén, Anita (m)

den 5 april Fråga 2004/05:1352 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson om ungdomars psykiska ohälsa Att barn och unga mår dåligt är något som ingen vill se. Ändå visar en ny forskningsrapport, som bara är en i raden av larmrapporter, att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar och ökningen drabbar framför

Inlämnad: 2005-04-05 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1320 av Sidén, Anita (m)

den 24 mars Fråga 2004/05:1320 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson om det rättspsykiatriska omhändertagandet Statsrådet Ylva Johansson är ytterst ansvarig för hur rättspsykiatrin fungerar eller inte fungerar. Mer än var fjärde patient begår nya brott under sin vårdtid vilket är oacceptabelt. Mellan åren

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:936 av Sidén, Anita (m)

den 11 februari Fråga 2004/05:936 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om stöd till vittnen Alltfler ungdomar utsätts för hot när de ska vittna i rättegångar. Hot har blivit en naturlig del av vardagen för många ungdomarkonstaterar stödpersonen Aksana i Uppsala. Brottsofferjourer runtom i landet har

Inlämnad: 2005-02-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:696 av Sidén, Anita (m)

den 11 januari Fråga 2004/05:696 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson om väntetider till strålbehandling Socialstyrelsen har genomfört en studie av cancersjukvården i Västra Götaland. Av de 40 kliniker som granskats visar det sig att väntetiderna från remiss till dess att strålbehandling inleds inte är acceptabla.

Inlämnad: 2005-01-11 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:671 av Sidén, Anita (m)

den 22 december Fråga 2004/05:671 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om våldsbrott På lucidagen i år presenterades regeringens egen utredning om mäns våld mot kvinnor. I utredningen riktas hård kritik mot regeringens nuvarande politik bland annat på grund av att misshandel av kvinnor är ett lågprioriterat

Inlämnad: 2004-12-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:580 av Sidén, Anita (m)

den 10 december Fråga 2004/05:580 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om Justitiekanslerns dubbla roller JO, Justitieombudsmannaämbetet, tillkom för att se till att det som riksdagen beslutat verkligen efterlevdes av domare och ämbetsmän. Därmed är JO riksdagens och ytterst folkets ombudsman. Till

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:552 av Sidén, Anita (m)

den 8 december Fråga 2004/05:552 av Anita Sidén m till statsrådet Ylva Johansson om bröstcancer Var tredje svensk drabbas av cancer under sin livstid. Den siffran beräknas att öka till varannan svensk år 2020. I Sverige avlider en kvinna var sjätte timme av bröstcancer. Inom hela EU avlider en kvinna var sjätte minut

Inlämnad: 2004-12-08 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:345 av Sidén, Anita (m)

den 12 november Fråga 2004/05:345 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om prekusorer En accepterande attityd till droger har smugit sig in hos ungdomar. Många vågar sig på att testa de nya så kallade designade drogerna. Det här är en allvarlig utveckling så samhället måste stå starkt i kampen mot

Inlämnad: 2004-11-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:50 av Sidén, Anita (m)

den 24 september Fråga 2004/05:50 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om brottsoffrens självklara rättigheter Det är stora skillnader i polisdistriktens sätt att informera brottsoffer, vilket gör att många går miste om personligt stöd och ibland även ekonomisk ersättning. Detta visar en enkät som

Inlämnad: 2004-09-24 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering