Dokument & lagar (96 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1135 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1135 Skyddsutrustning för medarbetare inom hälso- och sjukvården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Medarbetarna inom hälso- och sjukvården gör under innevarande coronakris ett fantastiskt arbete. Trycket och påfrestningarna på hälso- och sjukvården är stora. Mycket talar

Inlämnad: 2020-04-01 Svarsdatum: 2020-04-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1135 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1128 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1128 Lättnader i vistelsekommunernas ansvar för socialtjänstinsatser av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Covid-19 sprids i det svenska samhället och då särskilt i Stockholmsregionen. För att hejda smittspridningen i Sverige uppmanar Folkhälsomyndigheten nu alla att verkligen tänka igenom

Inlämnad: 2020-03-30 Svarsdatum: 2020-04-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1128 av Johan Hultberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1120 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1120 Gårdsförsäljning på försök under coronakrisen av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Det självklara fokuset har hittills under det pågående utbrottet av det nya coronaviruset varit att hejda smittspridningen för att minska trycket på hälso- och sjukvården och för att rädda liv. Men

Inlämnad: 2020-03-25 Svarsdatum: 2020-04-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1120 av Johan Hultberg (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1117 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1117 Utvidgad smittbärarpenning av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Nyligen föreslog Moderaterna en utvidgad smittbärarpenning. Syftet med förslaget är att förhindra och bromsa spridningen av coronaviruset. Ett sätt att göra detta är att ha mer flexibla regler gällande

Inlämnad: 2020-03-24 Svarsdatum: 2020-04-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1117 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1116 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1116 Undantag för att tillfälligt möjliggöra gårdsförsäljning av Hans Wallmark M till Socialminister Lena Hallengren S Rådande pandemi som drabbar Sverige slår mot en mängd branscher och sektorer. Människor permitteras och varslas om uppsägning. Varje arbetsplats är viktig. Statliga Systembolaget har nu

Inlämnad: 2020-03-23 Svarsdatum: 2020-04-01 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1097 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1097 Krigsplacering och barnomsorg av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Att anställa personer eller krigsplacera dem är inte samma sak som att säkerställa att de kan verka i kris och krig. Vi har många familjer där båda vårdnadshavarna är krigsplacerade som är oroliga för vad som

Inlämnad: 2020-03-13 Svarsdatum: 2020-03-25 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1097 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1094 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1094 Rättvisa villkor för småproducenter av alkoholhaltiga drycker av Boriana Åberg M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Småproducenter som med hantverksskicklighet framställer alkoholhaltiga drycker är en viktig del av såväl livsmedelsbranschen som den växande besöksnäringen. Tyvärr begränsas deras möjligheter

Inlämnad: 2020-03-12 Svarsdatum: 2020-03-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1094 av Boriana Åberg (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1093 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1093 Systembolagets hantering av småproducenter av Boriana Åberg M till Näringsminister Ibrahim Baylan S I Skåne och i resten av Sverige finns många småproducenter som med hantverksskicklighet framställer alkoholhaltiga drycker. Dessa entusiaster skapar nya jobb, ofta på landsbygden, och bidrar till utvecklingen

Inlämnad: 2020-03-12 Svarsdatum: 2020-03-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1093 av Boriana Åberg (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1078 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1078 Corona och Folkhälsomyndigheten av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Socialminister Lena Hallengren S I en debattartikel i Läkartidningen med rubriken Livsfarliga råd till vården och samhället om risker med coronaviruset ifrågasätts Folkhälsomyndighetens råd om att människor som är direkt hemkomna

Inlämnad: 2020-03-11 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1078 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1064 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1064 Ambitioner kring svensk cancervård av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Det finns i dag många omotiverade och stora regionala skillnader inom svensk cancervård. Den nuvarande regeringen tillträdde 2014 med vallöftet från Socialdemokraterna om att korta köerna inom cancervården.

Inlämnad: 2020-03-06 Svarsdatum: 2020-03-18 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1064 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1028 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1028 Inrättandet av Totalförsvarets näringslivsråd av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Mikael Damberg S Samhället är beroende av de varor och tjänster som näringslivet tillhandahåller. Privata aktörer utför en stor del av den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs inom exempelvis energiförsörjning, livsmedelsförsörjning,

Inlämnad: 2020-03-02 Svarsdatum: 2020-03-11 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1028 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1003 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:1003 Ojämlikhet och väntetider i hjärt-kärlsjukvården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Svensk hjärt-kärlsjukvård står sig mycket väl gällande medicinsk kvalitet vid en internationell jämförelse. Detta visar återigen kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport för 2019.

Inlämnad: 2020-02-24 Svarsdatum: 2020-03-04 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1003 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:996 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:996 CBRN-team som stöd till Kina av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Coronaviruset, 2019-nCoV, har kopplats till en marknad i den kinesiska staden Wuhan. En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i stora delar av världen. Nu finns tillräckligt

Inlämnad: 2020-02-20 Svarsdatum: 2020-03-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:996 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:988 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:988 Falska yrkeslegitimationer av Lars Püss M till Socialminister Lena Hallengren S I min skriftliga fråga 2019/20:839  Fusk med rumänska sjuksköterskeutbildningar undrade jag bland annat vad statsrådet avser att göra för att säkerställa att inte fler yrkeskategorier än sjuksköterskor har liknande problem.

Inlämnad: 2020-02-19 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:988 av Lars Püss (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:987 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:987 Införande av gårdsförsäljning av Åsa Coenraads M till Socialminister Lena Hallengren S Regeringen har via januariöverenskommelsen aviserat att frågan om gårdsförsäljning ska utredas ytterligare trots riksdagens mycket tydliga beslut om införande. Efter jul har Systembolaget börjat med hemleveranser av

Inlämnad: 2020-02-19 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:987 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:986 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:986 Brister i tillämpningen av yrkeskvalifikationsdirektivet av Lars Püss M till Socialminister Lena Hallengren S I min skriftliga fråga 2019/20:839  Fusk med rumänska sjuksköterskeutbildningar undrade jag bland annat vad statsrådet avser att göra för att säkerställa att alla med sjuksköterskelegitimation

Inlämnad: 2020-02-19 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:986 av Lars Püss (M) (pdf, 109 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:985 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:985 Nationella läkemedelslistans genomförande av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S En samlad nationell läkemedelslista handlar om att stärka patienten och patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. En betydande utmaning är fortfarande att uppgifter om patienters läkemedel

Inlämnad: 2020-02-19 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:985 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:974 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Fråga 2019/20:974 Adoptioner av Cecilie Tenfjord Toftby M till Socialminister Lena Hallengren S Barns rätt till en trygg uppväxt eller den biologiska förälderns rätt till barnet Denna fråga har aktualiserats den senaste tiden på grund av det tragiska dödsfallet av den treåriga flickan i Norrköping. Trots alla varningsklockor

Inlämnad: 2020-02-17 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:974 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:966 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:966 En nationell barncancerstrategi av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Sverige firade nyligen tioårsjubileum med den nationella cancerstrategin, som den förra borgerliga regeringen tog fram. Strategin har spelat en avgörande roll för att stärka den svenska cancervården.

Inlämnad: 2020-02-17 Svarsdatum: 2020-02-26 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:966 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:938 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:938 Taiwans inkludering i WHO av Boriana Åberg M till Socialminister Lena Hallengren S Den 13 februari träffas EU-ländernas hälsoministrar i Bryssel för ett extrainsatt möte för att diskutera händelseutvecklingen kring coronaviruset. Enligt uppgifter i medier ska ministrarna även diskutera vad som kan göras

Inlämnad: 2020-02-11 Svarsdatum: 2020-02-25 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:938 av Boriana Åberg (M) (pdf, 88 kB)