Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:601 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2019/20:601 Ungdomsarbetslösheten av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Regeringen har haft som mål att Sverige år 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. Trots att Sverige haft en stark högkonjunktur de senaste åren ligger vi på plats 23 av 28 vad gäller arbetslöshet i EU. Svensk

Inlämnad: 2019-12-06 Svarsdatum: 2019-12-18 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:601 av Katarina Brännström (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:600 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2019/20:600 Gymnasielagen och arbetslösheten av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Ett av kraven i gymnasielagen är att unga ska ha ett arbete som möjliggör försörjning under en längre tid, och Migrationsverket har tolkat det som att det krävs en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad

Inlämnad: 2019-12-06 Svarsdatum: 2019-12-18 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:600 av Katarina Brännström (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:66 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström M till Statsrådet Annika Strandhäll S Många pensionärer avstår från att söka bostadstillägg, trots att de troligen skulle kunna få ett rejält tillskott varje månad. Det har säkert många orsaker, men vi vet att många inte klarar av att söka eller

Inlämnad: 2019-09-27 Besvarare: Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2019/20:66 av Katarina Brännström (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:65 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2019/20:65 Hög sjukfrånvaro hos kvinnor av Katarina Brännström M till Statsrådet Annika Strandhäll S Under väldigt många år har det kommit rapporter om att kvinnors sjukfrånvaro är mycket hög och stiger. Detta får allvarliga konsekvenser på många sätt. Ekonomiskt betyder det att kvinnor generellt får sämre löneutveckling

Inlämnad: 2019-09-27 Besvarare: Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2019/20:65 av Katarina Brännström (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2015/16:590 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:590 Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Svensk arbetsmarknad är väldigt het just nu och det finns goda förutsättningar att kunna hjälpa fler arbetssökande till jobb. I detta läge är arbetsmarknadsutbildningar ett viktigt

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:590 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:589 Ökade sjukkostnader för arbetsgivare av Katarina Brännström M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Det är i företag som växer och som därmed kan anställa som nya jobb skapas. När regeringen nu vill skjuta över högre sjukkostnader på arbetsgivarna medför det att det blir både dyrare

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade sjukkostnader för arbetsgivare

Interpellation 2015/16:577 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:577 Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Som företagare och arbetsgivare bär man ett stort ansvar för sina anställdas försörjning. Inte bara i form av lön i utbyte mot utfört arbete utan även genom sjuklöneansvaret om

Inlämnad: 2016-04-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:577 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna

Interpellation 2015/16:476 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:476 Regeringens hantering av fas 3 av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I LO-tidningen Arbetet nr 7, den 26 februari, finns en artikel om fas 3 och vad regeringen gör för att avveckla densamma. Man frågar om fas 3 verkligen kommer att vara avvecklad den 31 januari

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:476 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens hantering av fas 3

Interpellation 2015/16:407 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:407 Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Nyligen slog Arbetsförmedlingen fast att regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet inte är realistiskt att nå och pekar på att arbetslösheten kommer att ligga på dagens nivåer även

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:407 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb

Interpellation 2015/16:357 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:357 Särskild löneskatt för äldre av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsministern fick nyligen en skriftlig fråga från Elisabeth Svantesson M om vilken effekt regeringen räknar med att den nya löneskatten för personer över 65 år kommer att ha på

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:357 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Särskild löneskatt för äldre

Interpellation 2015/16:355 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:355 Arbetsförmedlingens anslagsöverskott av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hade ett mycket högt tonläge under alliansregeringens tid gällande Arbetsförmedlingens anslagsöverskott. När det gäller de pengar som riksdagen har

Inlämnad: 2016-02-02 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:355 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens anslagsöverskott

Interpellation 2015/16:317 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:317 Enkla jobb av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Efter nio år med alliansbudgetar med en politik för att göra det mer lönsamt att arbeta och driva företag har Sverige EU:s högsta sysselsättning. Dessutom ligger Sverige sedan länge i framkant när det kommer till att ha

Inlämnad: 2016-01-19 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:317 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Enkla jobb

Interpellation 2015/16:316 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:316 Insatser för ökad integration på arbetsmarknaden av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Sverige står inför stora integrationsutmaningar. Finanspolitiska rådet menar att det är den största utmaningen som Sverige mött på många år och vill att regeringen omgående

Inlämnad: 2016-01-19 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:316 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för ökad integration på arbetsmarknaden

Interpellation 2015/16:292 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:292 Alternativ till sysselsättningsfasen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Att rusta och stötta långtidsarbetslösa tillbaka till arbete är en av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter. Och det råder bred enighet kring att det finns människor med ett stort

Inlämnad: 2015-12-22 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:292 av Katarina Brännström (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alternativ till sysselsättningsfasen

Interpellation 2015/16:288 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:288 Effekter av att fasa ut sysselsättningsfasen utan alternativa lösningar av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Under föregående mandatperiod har vi ofta och mycket hört ledande socialdemokrater säga att man har en bättre lösning för personer inom sysselsättningsfasen.

Inlämnad: 2015-12-18 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:288 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av att fasa ut sysselsättningsfasen utan alternativa lösningar

Interpellation 2015/16:212 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:212 Översyn av Arbetsförmedlingen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S En av de största utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är att få en väl fungerande arbetsförmedling. I dag finns det brister i effektivitet, kontroll och måluppfyllelse. Fortfarande förmedlas

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:212 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:182 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:182 Nystartsjobb i småföretag av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Nystartsjobben fyller en viktig funktion som en väg in på arbetsmarknaden för dem som varit utan arbete en längre tid, inte minst för dem som är nya i Sverige. Att det förekommit och förekommer missbruk

Inlämnad: 2015-11-11 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:182 av Katarina Brännström (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nystartsjobb i småföretag

Skriftlig fråga 2015/16:997 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2015/16:997 Avsaknad av propositioner av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Sverige står inför enorma integrationsutmaningar. Efter åtta år är mindre än hälften av dem som kommit hit som flyktinginvandrare eller flyktinganhöriga i arbete. Om regeringen inte tar tag i integrationen

Inlämnad: 2016-03-16 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:997 av Katarina Brännström (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:994 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2015/16:994 YA-jobb utan krav på kollektivavtal av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I och med höstens migrationsöverenskommelse mellan regeringen och allianspartierna beslutades att även nyanlända ska omfattas av yrkesintroduktionsanställningar, de så kallade YA-jobben, för att

Inlämnad: 2016-03-16 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:994 av Katarina Brännström (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:474 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2015/16:474 Arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det återstår ännu några veckor av året, men 2015 ser ut att bli ett ljust år när det gäller arbetsmiljö och antalet dödsfall på arbetet. Det är kanske rent av ett nytt rekordår, även med

Inlämnad: 2015-12-10 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:474 av Katarina Brännström (M) (pdf, 77 kB)