Dokument & lagar (52 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:300 av Sjösten, Ulf (m)

den 7 december Fråga 2006/07:300 Rättssäkerhet i skatteprocesser av Ulf Sjösten m till justitieminister Beatrice Ask m Trots många insatser för att förenkla upplevs regelverket kring skatterna många gånger som svårgenomträngligt och bristande i transparens. Till detta kommer de långa handläggningstiderna som

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2005/06:14 av Sjösten, Ulf (m)

den 22 september Interpellation 2005/06:14 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Ekobrottsbekämpningen Den svartaoredovisade sektorn av den svenska ekonomin har återigen kommit i fokus. Bedömningarna om hur stor sektorn är varierar, men de flesta indikerar en omfattning som är betydligt större

Inlämnad: 2005-09-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1219 av Sjösten, Ulf (m)

den 16 mars Fråga 2005/06:1219 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Väntetider vid landets domstolar En viktig del av rättssäkerheten är att ärenden, oavsett om det är brottsmål eller tvister, kan avgöras inom en rimlig tid. I brottmål måste vittnen ha en rimlig chans att komma ihåg händelsen

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1126 av Sjösten, Ulf (m)

den 1 mars Fråga 2005/06:1126 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Brottsoffrens situation Hennes mamma blev mördad och nu fruktar hon själv för sitt liv. Sedan dådet har två instanser, tingsrätt och hovrätt, funnit att hon som närmast anhörig har rätt till skadestånd för sitt lidande. Men trots

Inlämnad: 2006-03-01 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1105 av Sjösten, Ulf (m)

den 24 februari Fråga 2005/06:1105 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson s Åtgärder mot barn- och ungdomsfetma Nu rapporteras det återigen om ökande fetma bland barn och ungdomar. Problematiken beskrivs som det största problem som den svenska folkhälsan står inför. Det finns medicinska specialenheter

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1086 av Sjösten, Ulf (m)

den 23 februari Fråga 2005/06:1086 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Polisens kommunikationscentraler I en nyligen publicerad artikel i Borås Tidning kunde man läsa om två poliskulturer som krockar: geografiska svårigheter och problem för allmänheten att komma fram allt kopplat till polisens

Inlämnad: 2006-02-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:974 av Sjösten, Ulf (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:974 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Polisens styrning I slutet av förra året presenterade Riksrevisionen en rapport om hur styrningen av den svenska polisen fungerade. Kritiken i rapporten var mycket tydlig. Nu föreslår revisionens styrelse att riksdagen ska

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:973 av Sjösten, Ulf (m)

den 9 februari Fråga 2005/06:973 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Polisens personalresurser De senaste dagarna har det i medierna rapporterats om möjliga uppsägningar av polispersonal efter höstens val. Uppgifterna ska ha kommit från Rikspolisstyrelsen. Uppgifterna indikerar att det socialdemokratiska

Inlämnad: 2006-02-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:806 av Sjösten, Ulf (m)

den 18 januari Fråga 2005/06:806 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Kostnader för polisinsatser i samband med EM i friidrott Till sommaren kommer EM i friidrott att gå av stapeln i Göteborg. Kostnaden för Ppolismyndigheten i Västra Götaland beräknas till ca 55 miljoner kronor. Det har framförts

Inlämnad: 2006-01-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:805 av Sjösten, Ulf (m)

den 18 januari Fråga 2005/06:805 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Åtgärder för att minska brottsligheten bland unga lagöverträdare Brottsligheten går allt längre ned i åldrarna. Anmälningarna till polisen i Borås om misstänkta under 15 år ökade med närmare 84 förra året. Det är mycket snatterier

Inlämnad: 2006-01-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:754 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:754 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Utredning av miljörelaterad brottslighet Dubblett av fråga 2005/06:

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:750 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:750 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Medelbeläggningen på landets kriminalvårdsanstalter Landets fängelser är fulla och i vissa fall överfulla. Det är över 30 år sedan så många satt i fängelse som nu. Under november 2005 satt i snitt 4 833 personer i fängelse.

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:749 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 januari Fråga 2005/06:749 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Utredning av miljörelaterad brottslighet Utredningar om miljöbrottslighet har en lång, problemfylld historia. Snårig lagstiftning, bristande resurser och kompetensbrister har inneburit att antalet lagförda brott har varit mycket

Inlämnad: 2006-01-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:673 av Sjösten, Ulf (m)

den 19 december Fråga 2005/06:673 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Lämpliga åtgärder mot illegal jakt I Sverige finns det omkring 300 000 jägare. Bland dessa, som i alla andra grupper i samhället, finns det de som inte följer lagen. Ett olagligt beteende ska naturligtvis aldrig accepteras

Inlämnad: 2005-12-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:469 av Sjösten, Ulf (m)

den 24 november Fråga 2005/06:469 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Brister inom Rikspolisstyrelsen Riksrevisionen har riktat kraftig kritik mot Rikspolisstyrelsen och dess sätt att leda och styra polisens verksamhet. I rapporten går Riksrevisionen så långt att man säger: Rikspolisstyrelsen

Inlämnad: 2005-11-24 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:408 av Sjösten, Ulf (m)

den 18 november Fråga 2005/06:408 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Ersättning till våldtäktsoffer En våldtäkt är lika kränkande oavsett om offret är 14, 25 eller 40 år gammalt. Frågan är om det inte är ännu mer kränkande när ett barn blir utsatt för ett så grovt brott. Trots det har Svea

Inlämnad: 2005-11-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2005/06:230 av Sjösten, Ulf (m)

den 25 oktober Fråga 2005/06:230 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström s Straffskalorna Många människor är med rätta upprörda över att straff för rattfylla ibland sätts lågt av domstolarna. Senast uppmärksammades fallet där en elva månader gammal flicka och hennes farmor kördes på och dödades av

Inlämnad: 2005-10-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:635 av Sjösten, Ulf (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:635 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om ytterligare polishögskolor i Sverige Justitieministern har nyligen slagit fast att det kommer att behövas ytterligare polishögskolor i Sverige för att klara de mål som regeringen har satt upp när det gäller antalet poliser.

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:254 av Sjösten, Ulf (m)

den 10 december Interpellation 2004/05:254 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om polisens resurser Av Rikspolisstyrelsens preliminära budgetunderlag avseende tiden till och med år 2008 framgår att den ökning av antalet poliser som regeringens målsättning om att utbilda 4 000 nya poliser under perioden

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1635 av Sjösten, Ulf (m)

den 18 maj Fråga 2004/05:1635 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om bötesföreläggande via fartkameror för utomnordiska bilister Längs svenska vägar har alltfler fartkameror dykt upp de senaste åren. De har blivit ett komplement till polisen, samtidigt som de fungerat som en ursäkt för att regeringen

Inlämnad: 2005-05-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering