Dokument & lagar (82 träffar)

Interpellation 2019/20:118 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2019/20:118 Bättre möjligheter att rekrytera både kvinnor och män till officersyrket av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har ett stort behov av att kunna rekrytera fler officerare till Försvarsmakten i ljuset av de förslag som finns när det gäller att öka krigsorganisationen

Inlämnad: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2019/20:118 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bättre möjligheter att rekrytera både kvinnor och män till officersyrket

Interpellation 2019/20:81 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2019/20:81 Nytt regemente till Umeå av Edward Riedl M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente K 4 i Arvidsjaur och ett regemente i Göteborg. Två regementen

Inlämnad: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-11-15 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2019/20:81 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nytt regemente till Umeå

Skriftlig fråga 2019/20:759 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2019/20:759 Försvarsministerns kunskap om förfalskade uppgifter av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i flera medier, vilka också har bekräftats av Försvarsmakten, har en person varit anställd i Försvarsmakten som officer bland annat på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Inlämnad: 2020-01-15 Svarsdatum: 2020-01-22 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:759 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:612 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2019/20:612 Försvarets skolflygplan av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Samtliga av flygvapnets skolflygplan SK 60 fick flygförbud den 13 november 2019, då ett allvarligt materialfel har uppstått som påverkar flygsäkerheten. Enligt nuvarande analys handlar det om utmattningsdefekter, och

Inlämnad: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:612 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:565 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:565 Försvarsmaktens yttrande om Gävle flygplats av Lars Beckman M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmakten har i ett yttrande till Gävle kommun rörande förändrad detaljplan för flygplatsen motsatt sig en förändring av verksamhetsområde som innebär att flygplatsen görs obrukbar. Försvarsmakten

Inlämnad: 2019-12-05 Svarsdatum: 2019-12-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:565 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:526 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:526 Myndigheters säkerhetsrutiner av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Det har i dagarna framkommit i medierna att en person har fått sluta på Kustbevakningen på grund av felaktigt cv, men personen har sedan fått anställning på hög nivå inom Försvarsmakten. Personen ska ha direktanställts

Inlämnad: 2019-11-28 Svarsdatum: 2019-12-11 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:526 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:514 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:514 Försvarsmaktens utrustning för kvinnor av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmakten har i dag en låg andel kvinnor. Detta gäller särskilt kvinnliga officerare. Försvarsmakten måste därför arbeta för att göra den till en attraktiv arbetsplats dit både män och kvinnor

Inlämnad: 2019-11-28 Svarsdatum: 2019-12-11 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:514 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:322 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2019/20:322 Försvarsdepartementets samordningsansvar för totalförsvaret av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I den försvarspolitiska inriktningspropositionen anges att det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 20162020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och

Inlämnad: 2019-11-07 Svarsdatum: 2019-11-20 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:322 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:105 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:105 Förankring av Sveriges deltagande i European Intervention Initiative av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sedan Frankrike lanserade sitt projekt E2I sommaren 2018 baserat på president Macrons Sorbonnetal 2017 har från moderat håll återkommande ställts frågor om svenskt deltagande.

Inlämnad: 2019-10-03 Svarsdatum: 2019-10-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:105 av Hans Wallmark (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:101 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:101 Försvarsberedningens förslag och ekonomiska ram av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i Dagens Nyheter 1/10 2019 har försvarsminister Peter Hultqvist lovat att Försvarsberedningens förslag ska genomföras i sin helhet utifrån den uppgörelse, inklusive den ekonomiska ramen,

Inlämnad: 2019-10-03 Svarsdatum: 2019-10-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:101 av Lars Püss (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2002/03:405 av Magnusson, Cecilia (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:405 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om effektivare lagstiftning i kampen mot narkotika Den svenska lagstiftningen kring narkotikaklassificering ger problem för rättsväsendets möjligheter att hindra och förebygga ytterligare utbredning av narkotikabruket

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: effektivare lagstiftning i kampen mot narkotika

Interpellation 2002/03:390 av Magnusson, Cecilia (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:390 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om påföljd vid brott mot barn Fredag den 9 maj fastställde Högsta domstolen Hovrättens dom i målet där styvpappan misshandlade ihjäl sin lilla pojke. Saken gällde vilket straff som ska utgå för att grovt misshandla och

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: påföljd vid brott mot barn

Interpellation 2002/03:384 av Engström, Hillevi (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:384 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström om överbeläggningen på kriminalvårdsanstalterna Ändra lagstiftningen och sänk straffen radikalt. Det är det enda sättet att rädda den svenska kriminalvården om politikerna inte beviljar kraftigt höjda anslagSå skrev den

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: överbeläggningen på kriminalvårdsanstalterna

Interpellation 2002/03:268 av Löfgren, Ulla (m)

den 3 april Interpellation 2002/03:268 av Ulla Löfgren m till justitieminister Thomas Bodström om brottsskadelagen I en departementspromemoria från 1997 Ds 1997:45 behandlades vissa frågor om brottsskadeersättning. I detta sammanhang behandlades även frågan om brottsskador som uppkommit i arbetet. Den fråga som aktualiserades

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: brottsskadelagen

Interpellation 2002/03:247 av Rådhström, Jan-Everth (m)

den 21 mars Interpellation 2002/03:247 av Jan-Everth Rådhström m till justitieminister Thomas Bodström om alkoholdrickande efter körning Det är allmänt känt att alkohol och bilkörning är helt oförenliga. Detta speglas tyvärr inte i verkligheten. Undersökningar visar att det finns ca 15 000 alkoholpåverkade bilförare

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:240 av Sjösten, Ulf (m)

den 14 mars Interpellation 2002/03:240 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om polisen i Västra Götaland Det har med all önskvärd tydlighet framgått i debatten i kammaren sedan i höstas att socialdemokrater och moderater har helt skilda uppfattningar om de satsningar som görs på rättsväsendet. Justitieministern

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:152 av Löfgren, Ulla (m)

den 31 januari Interpellation 2002/03:152 av Ulla Löfgren m till justitieminister Thomas Bodström om åklagarväsendet Från olika håll i landet kommer nu signaler om den allvarliga situation som åklagarväsendet befinner sig i. De åklagare som är i tjänst har på de allra flesta håll en extremt hög arbetsbelastning. Enligt

Inlämnad: 2003-01-31 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: åklagarväsendet

Interpellation 2002/03:151 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 31 januari Interpellation 2002/03:151 av Lena Adelsohn Liljeroth m till justitieminister Thomas Bodström om föreningen KRIS Föreningen KRIS Kriminellas Revansch i Samhället bedriver en riksomfattande verksamhet för att möta och stödja män och kvinnor, som vill lämna den kriminella tillvaron för att i stället leva

Inlämnad: 2003-01-31 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:75 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 2 december Interpellation 2002/03:75 av Carl-Axel Johansson m till justitieminister Thomas Bodström om skuldsatta barn Enligt uppgift i Sydsvenska Dagbladet den 27 juli är skånska barn mest skuldsatta i landet. Enligt tidningsartikeln var 1 058 personer under 18 år i Skåne län registrerade för skulder hos Kronofogdemyndigheten

Inlämnad: 2002-12-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:18 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 25 oktober Interpellation 2002/03:18 av Rolf Gunnarsson m till justitieminister Thomas Bodström om polisens situation I senaste numret av Polistidningen finns följande rubriker: Nya miljonerna redan borta Budgetförslaget ger inget tillskott till polisen. Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen menar att de extra

Inlämnad: 2002-10-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)