Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (167 träffar)

Interpellation 2004/05:683 av Engström, Hillevi (m)

den 24 maj Interpellation 2004/05:683 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström om kompetensen inom polisen Justitieministern har i riksdagsdebatt den 13 maj anfört att det är nödvändigt med en generationsväxling inom polisen. Därför kommer man inom polisen att erbjuda förtida avgång som en pensionsåtgärd,

Inlämnad: 2005-05-24 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:681 av Engström, Hillevi (m)

den 24 maj Interpellation 2004/05:681 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström om männen och kvinnomisshandeln Våld är oacceptabelt oavsett var det inträffar, vem det drabbar och oavsett orsak. Våldet i samhället måste bekämpas kraftfullt. Under senare tid har våldet mot kvinnor diskuterats intensivt,

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:652 av Engström, Hillevi (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:652 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström om brottsoffers rättigheter Våldbrotten ökar i Sverige offren för meningslöst och grovt våld ökar. Rädslan att utsättas för brott begränsar människors frihet och kan ofta innebära att man avstår från att göra det man skulle

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:651 av Engström, Hillevi (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:651 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström om polisens etiska råd Regeringen inrättade under år 2004 det etiska rådet inom polisen och utsåg förre justitiekanslern Hans Regner till dess ordförande. Det har inte tydligt framgått vad detta råd har för befogenheter:

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:641 av Magnusson, Cecilia (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:641 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om åtgärder mot ungdomsbrottslingar Ungdomar som begår brott, till och med upprepade sådana, har en gång begått sin första brottsliga gärning. Det första brottet borde ha varit det sista men många ungdomar fastnar i ett

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:640 av Sidén, Anita (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:640 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om unga som offer för brott Många unga lever i dag med våldet som en del av sin vardag. Trots detta är beredskapen för att stödja och hjälpa unga som blivit utsatta för brott dålig. Brottsoffren får ärr som de tvingas bära

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:635 av Sjösten, Ulf (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:635 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om ytterligare polishögskolor i Sverige Justitieministern har nyligen slagit fast att det kommer att behövas ytterligare polishögskolor i Sverige för att klara de mål som regeringen har satt upp när det gäller antalet poliser.

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:618 av Billström, Tobias (m)

den 19 maj Interpellation 2004/05:618 av Tobias Billström m till justitieminister Thomas Bodström om polishögskola i Rosengård Det behövs fler orter för att underlätta rekryteringen från hela landet men också för att få poliser i hela landet. I dag har vi exempelvis ingen polisutbildning i Väst- och Mellansverige,

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:617 av Lilliehöök, Anna (m)

den 19 maj Interpellation 2004/05:617 av Anna Lilliehöök m till justitieminister Thomas Bodström om utredningsstöd vid bidragsfusk Det har visat sig att det är mycket svårt att följa upp misstankar om fusk i bidragssystemen. Möjligheter finns att ställa frågor mellan myndigheter som betalar ut bidrag men det finns

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:607 av Sidén, Anita (m)

den 19 maj Interpellation 2004/05:607 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barn som bevittnar misshandel Varje år misshandlas tiotusenstals kvinnor i Sverige av en anhörig i hemmet, det är en fruktansvärt hög siffra. Vad som är lika illa är att mer än 100 000 barn varje år tvingas bevittna hur

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:606 av Magnusson, Cecilia (m)

den 19 maj Interpellation 2004/05:606 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om barn som misshandlas Under de senaste tio åren har antalet anmälda fall av barnmisshandel ökat med över 90 enligt en kartläggning som TV 4:s Nyheterna gjorde vid årsskiftet. Delvis beror ökningen på att samhället blivit

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:605 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 19 maj Interpellation 2004/05:605 av Carl-Axel Roslund m till justitieminister Thomas Bodström om kostnaderna för polisbevakning Evenemang som kan misstänkas leda till bråk eller störning av den allmänna ordningen behäftas ofta med polisbevakning. Fotbollsmatcher, demonstrationer, popgalor, mc-träffar, karnevaler

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:604 av Ekendahl, Maud (m)

den 18 maj Interpellation 2004/05:604 av Maud Ekendahl m till justitieminister Thomas Bodström om ansvaret för frigivningsprövning av livstidsdömda Inom en snar framtid kommer justitieminister Thomas Bodström att lägga fram ett förslag om vem som ska ansvara för frigivningsprövning av livstidsdömda. En stor fråga är

Inlämnad: 2005-05-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:582 av Andersson, Magdalena (m)

den 11 maj Interpellation 2004/05:582 av Magdalena Andersson m till statsrådet Ylva Johansson om den psykiatriska vården och rättspsykiatri Vissa personer som begått brott döms till rättspsykiatrisk vård i stället för att avtjäna straffet i fängelse. Detta får ekonomiska konsekvenser för landstingen som är de som bekostar

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:558 av Magnusson, Cecilia (m)

den 27 april Interpellation 2004/05:558 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om barn som misshandlas Under de senaste tio åren har antalet anmälda fall av barnmisshandel ökat med över 90 enligt en kartläggning som tv 4:s Nyheterna gjorde vid årsskiftet. Delvis beror ökningen på att samhället

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:557 av Sidén, Anita (m)

den 27 april Interpellation 2004/05:557 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barn som bevittnar misshandel Varje år misshandlas tiotusentals kvinnor i Sverige av en anhörig i hemmet, det är en fruktansvärt hög siffra. Vad som är lika illa är att mer än 100 000 barn varje år tvingas bevittna hur

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:524 av Billström, Tobias (m)

den 18 april Interpellation 2004/05:524 av Tobias Billström m till justitieminister Thomas Bodström om översyn av fastighetsmäklarlagen I utvärderingen av fastighetsmäklarlagen m.m. 1997/98:LU15 förordade utskottet att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna dels att den organisatoriska ordning som

Inlämnad: 2005-04-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:513 av Magnusson, Cecilia (m)

den 13 april Interpellation 2004/05:513 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om ersättning till lokala polismyndigheter vid stora evenemang Med jämna mellanrum står Sverige värd för stora internationella konferenser, toppmöten och andra evenemang som kräver omfattande polisära insatser. Sedan

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:511 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 april Interpellation 2004/05:511 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om översyn av expropriationsersättning Riksdagen begärde våren 2004 att regeringen utvärderar ersättningsreglerna vid expropriation. Denna begäran är en väsentlig del i en överenskommelse mellan regeringen

Inlämnad: 2005-04-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:435 av Löfgren, Ulla (m)

den 2 mars Interpellation 2004/05:435 av Ulla Löfgren m till justitieminister Thomas Bodström om rättsväsendet i Västerbotten Den 3 februari i år väckte jag frågan när utredningen om rättsväsendet i Norrland skulle sjösättas. Justitieministern bekräftade då att det skulle ske ett särskilt utredningsförfarande för att

Inlämnad: 2005-03-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)