Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (78 träffar)

Interpellation 2003/04:526 av Elinderson, Lars (m)

den 19 maj Interpellation 2003/04:526 av Lars Elinderson m till justitieminister Thomas Bodström om påföljdssystem för personer dömda till utvisning efter avtjänat straff I takt med att världen blir öppnare, handeln ökar, turismen växer och resmönster och resvanor förändras blir också brottsligheten alltmer internationell.

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:452 av Engström, Hillevi (m)

den 27 april Interpellation 2003/04:452 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström om förhållandena för häktade personer i Sverige Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Alvaro Gil-Robles, har nyligen besökt Sverige. Enligt uppgifter i medierna riktar han skarp kritik mot förhållandena

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:451 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 26 april Interpellation 2003/04:451 av Lena Adelsohn Liljeroth m till justitieminister Thomas Bodström om framtidstro för landets fångar På landets anstalter sitter i dag omkring 4 600 personer. Många av dem kommer att dömas igen och igen och igen. 70 av dem som muckar är tillbaka på en anstalt igen inom ett år.

Inlämnad: 2004-04-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:386 av Högström, Tomas (m)

den 26 mars Interpellation 2003/04:386 av Tomas Högström m till justitieminister Thomas Bodström om förändringar i kriminalvården Svensk kriminalvård har bekymmer. Det har på olika sätt uppmärksammats i flera budgetpropositioner under de senaste åren, i utskottsbetänkanden, i interpellationer, i skriftliga frågor och

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:372 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 18 mars Interpellation 2003/04:372 av Carl-Axel Johansson m till justitieminister Thomas Bodström om domstolarna och rättsväsendet i Skåne Domstolsverket har utrett en minskning av antalet domstolar, bland annat i Skåne. Låt mig slå fast att domstolsväsendet kan behöva en reformering. Statsministern har slagit

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:347 av Sundell, Ola (m)

den 12 mars Interpellation 2003/04:347 av Ola Sundell m till justitieminister Thomas Bodström om häktet i Östersund Den 1 januari år 1996 lades häktet i Östersund ned. Det bestod då av 18 häktesplatser som inrymdes i polishuset. När Riksdagens revisorer granskade nedläggningen var man mycket kritisk till om det över

Inlämnad: 2004-03-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:343 av Sjösten, Ulf (m)

den 11 mars Interpellation 2003/04:343 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om uppklaring av våldtäktsbrott En nyligen publicerad undersökning pekar på att 95 av 100 kvinnor som gjort anmälan om våldtäkt får beskedet att deras ärende lagts ned. Enligt undersökningen anmäldes 67 våldtäkter i Stockholms

Inlämnad: 2004-03-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:274 av Billström, Tobias (m)

den 4 februari Interpellation 2003/04:274 av Tobias Billström m till justitieminister Thomas Bodström om polishögskola i Rosengård Diskussionen om fler poliser i Sverige tenderar ibland att enbart utgå från att det är fler poliser som i sig är lösningen på de växande problemen med ökad brottslighet och våldsanvändning.

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:273 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 februari Interpellation 2003/04:273 av Marietta de Pourbaix Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om finansieringen av stora arrangemang Än en gång har Stockholm stått som värd för ett av regeringen beslutat stort internationellt arrangemang, folkmordskonferensen. Varje gång sådana stora arrangemang

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:272 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 februari Interpellation 2003/04:272 av Marietta de Pourbaix Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om samarbete mellan tullen och polisen på Gotland Tullverket och polismyndigheten är några av de myndigheter som ingår i ett samarbete GOTSAM på Gotland. Tyvärr blir det inte en enda tullare kvar på Gotland

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:251 av Magnusson, Cecilia (m)

den 27 januari Interpellation 2003/04:251 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om skyddet mot terrorism Sverige är en del i det globala världssamhället, på gott och ont. Erfarenheterna efter den 11 september 2001 har gjort att de flesta länder omprövat sina arbetsmetoder när det gäller kontroll

Inlämnad: 2004-01-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:238 av Sjösten, Ulf (m)

den 22 januari Interpellation 2003/04:238 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om en fjärde polishögskola i Sverige Ingen har kunnat undgå den senaste tidens rubriker om obegripliga och brutala våldsbrott som drabbar alltfler människor i vårt land. Dessa grova våldsbrott utgör extrema exempel på vad

Inlämnad: 2004-01-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:200 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 12 december Interpellation 2003/04:200 av Jan-Evert Rådhström m till justitieminister Thomas Bodström om efterförtäring av alkohol I våras interpellerade jag justitieministern i fråga om alkoholintag i samband med en trafikolycka, även kallat eftersupning. Jag frågade då ministern om han avsåg ta fram en svensk

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:190 av Billström, Tobias (m)

den 10 december Interpellation 2003/04:190 av Tobias Billström m till justitieminister Thomas Bodström om översyn av fastighetsmäklarlagen Dagens fastighetsmäklarlag från 1995 är i många fall omodern och därmed inte anpassad till den utveckling som skett på fastighetsmarknaden. Den ökande internationaliseringen, användningen

Inlämnad: 2003-12-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:169 av Magnusson, Cecilia (m)

den 28 november Interpellation 2003/04:169 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om barn i familjevåldssituationer Ännu ett barn, en liten tvååring, blev denna vecka berövad hela sin trygghet, då modern blev ihjälslagen i hemmet. Trots att kvällen var sen bevittnade barnet dödsmisshandeln. I

Inlämnad: 2003-11-28 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:164 av Magnusson, Cecilia (m)

den 27 november Interpellation 2003/04:164 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om prekursorsbrott i narkotikastrafflagen De syntetiska drogerna är ett växande problem för den svenska narkotikapolitiken. Den oroande utvecklingen är gemensam för hela Europa. EU-länderna översvämmas i dag av billig

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:163 av Ask, Beatrice (m)

den 27 november Interpellation 2003/04:163 av Beatrice Ask m till justitieminister Thomas Bodström om Sveriges möjligheter att uppfylla Schengensamarbetets krav Schengensamarbetet vilar på två grundtankar: fri rörlighet för personer inom EU och förstärkt samarbete mot internationell brottslighet. Samarbetet ställer

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:162 av Engström, Hillevi (m)

den 27 november Interpellation 2003/04:162 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström om polisens brottsutredande verksamhet Enligt rykten i medierna överväger ledningen för Rikspolisstyrelsen att lägga ned en av polisens mest erfarna enheter, riksmordkommissionen RMKDen bakomliggande orsaken är, enligt

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2003/04:74 av Engström, Hillevi (m)

den 5 november Interpellation 2003/04:74 av Hillevi Engström m till försvarsminister Leni Björklund om den nationella insatsstyrkan inom polisen Den nationella insatsstyrkan NI inom polisen som numera, tack vare beslut i riksdagen, finns inom Rikskriminalpolisen har inneburit ett välbehövligt resurstillskott av mycket

Inlämnad: 2003-11-05 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1598 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 3 september Fråga 2003/04:1598 av Bengt-Anders Johansson m till justitieminister Thomas Bodström om nedläggningen av Värnamo tingsrätt Värnamo tingsrätt försvinner. Det är det konkreta resultatet för Jönköpingsregionens del av årets budgetförhandlingar mellan regeringen och de så kallade samarbetspartierna Miljöpartiet

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering