Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (72 träffar)

Interpellation 2002/03:405 av Magnusson, Cecilia (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:405 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om effektivare lagstiftning i kampen mot narkotika Den svenska lagstiftningen kring narkotikaklassificering ger problem för rättsväsendets möjligheter att hindra och förebygga ytterligare utbredning av narkotikabruket

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: effektivare lagstiftning i kampen mot narkotika

Interpellation 2002/03:390 av Magnusson, Cecilia (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:390 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om påföljd vid brott mot barn Fredag den 9 maj fastställde Högsta domstolen Hovrättens dom i målet där styvpappan misshandlade ihjäl sin lilla pojke. Saken gällde vilket straff som ska utgå för att grovt misshandla och

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: påföljd vid brott mot barn

Interpellation 2002/03:384 av Engström, Hillevi (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:384 av Hillevi Engström m till justitieminister Thomas Bodström om överbeläggningen på kriminalvårdsanstalterna Ändra lagstiftningen och sänk straffen radikalt. Det är det enda sättet att rädda den svenska kriminalvården om politikerna inte beviljar kraftigt höjda anslagSå skrev den

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: överbeläggningen på kriminalvårdsanstalterna

Interpellation 2002/03:268 av Löfgren, Ulla (m)

den 3 april Interpellation 2002/03:268 av Ulla Löfgren m till justitieminister Thomas Bodström om brottsskadelagen I en departementspromemoria från 1997 Ds 1997:45 behandlades vissa frågor om brottsskadeersättning. I detta sammanhang behandlades även frågan om brottsskador som uppkommit i arbetet. Den fråga som aktualiserades

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: brottsskadelagen

Interpellation 2002/03:247 av Rådhström, Jan-Everth (m)

den 21 mars Interpellation 2002/03:247 av Jan-Everth Rådhström m till justitieminister Thomas Bodström om alkoholdrickande efter körning Det är allmänt känt att alkohol och bilkörning är helt oförenliga. Detta speglas tyvärr inte i verkligheten. Undersökningar visar att det finns ca 15 000 alkoholpåverkade bilförare

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:240 av Sjösten, Ulf (m)

den 14 mars Interpellation 2002/03:240 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om polisen i Västra Götaland Det har med all önskvärd tydlighet framgått i debatten i kammaren sedan i höstas att socialdemokrater och moderater har helt skilda uppfattningar om de satsningar som görs på rättsväsendet. Justitieministern

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:152 av Löfgren, Ulla (m)

den 31 januari Interpellation 2002/03:152 av Ulla Löfgren m till justitieminister Thomas Bodström om åklagarväsendet Från olika håll i landet kommer nu signaler om den allvarliga situation som åklagarväsendet befinner sig i. De åklagare som är i tjänst har på de allra flesta håll en extremt hög arbetsbelastning. Enligt

Inlämnad: 2003-01-31 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: åklagarväsendet

Interpellation 2002/03:151 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 31 januari Interpellation 2002/03:151 av Lena Adelsohn Liljeroth m till justitieminister Thomas Bodström om föreningen KRIS Föreningen KRIS Kriminellas Revansch i Samhället bedriver en riksomfattande verksamhet för att möta och stödja män och kvinnor, som vill lämna den kriminella tillvaron för att i stället leva

Inlämnad: 2003-01-31 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:75 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 2 december Interpellation 2002/03:75 av Carl-Axel Johansson m till justitieminister Thomas Bodström om skuldsatta barn Enligt uppgift i Sydsvenska Dagbladet den 27 juli är skånska barn mest skuldsatta i landet. Enligt tidningsartikeln var 1 058 personer under 18 år i Skåne län registrerade för skulder hos Kronofogdemyndigheten

Inlämnad: 2002-12-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:18 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 25 oktober Interpellation 2002/03:18 av Rolf Gunnarsson m till justitieminister Thomas Bodström om polisens situation I senaste numret av Polistidningen finns följande rubriker: Nya miljonerna redan borta Budgetförslaget ger inget tillskott till polisen. Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen menar att de extra

Inlämnad: 2002-10-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:14 av Sjösten, Ulf (m)

den 17 oktober Interpellation 2002/03:14 av Ulf Sjösten m till justitieminister Thomas Bodström om utredning av ungdomsbrott Det är viktigt att samhällets reaktion på brottslighet är snabb och tydlig. Särskilt gäller detta brott som begås av unga där man i samverkan måste arbeta mycket med preventiva åtgärder, men

Inlämnad: 2002-10-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1268 av Johnsson, Jeppe (m)

den 29 juli Fråga 2002/03:1268 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas organisation Regeringen bedriver för närvarande ett arbete där man ser över organisationen av tingsrätterna. Vid fyra av landets tingsrätter har man så kallad flerortsmodell, bland annat vid Blekinge tingsrätt.

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1261 av Järrel, Henrik (m)

den 25 juli Fråga 2002/03:1261 av Henrik Järrel m till justitieminister Thomas Bodström om bostadsrättsregister I Bostadsrättsutredningens delbetänkande SOU 1998:80 föreslås inrättandet av ett så kallat bostadsrättsregister i vilket ska antecknas aktuella pantförskrivningar, andelar i bostadsrätts- och bostadsföreningar

Inlämnad: 2003-07-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1259 av Järrel, Henrik (m)

den 25 juli Fråga 2002/03:1259 av Henrik Järrel m till justitieminister Thomas Bodström om brottsstatistiken Av Brottsförebyggande rådets BRÅ den 10 juli i år presenterade statistik över antalet anmälda brott, framgår bland annat att försöken till och fullbordade våldtäkter generellt ökat med 11 under första halvåret.

Inlämnad: 2003-07-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1237 av Andersson, Magdalena (m)

den 15 juli Fråga 2003/04:1237 av Magdalena Andersson m till justitieminister Thomas Bodström om våltäkter mot barn Brottsförebyggande rådet Brå har i sin senaste statistik, som gäller första halvåret 2003, redovisat att antalet brott ökat med ca 2 jämfört med motsvarande period föregående år. En typ av brott som inte

Inlämnad: 2003-07-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1219 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 10 juli Fråga 2002/03:1219 av Cristina Husmark Pehrsson m till justitieminister Thomas Bodström om ungas väntan på dom Enligt uppgifter under veckan kan unga brottslingar få vänta upp till två år på dom. Att inte omedelbart låta en ungdom som begått brott få sitt straff är förödande för såväl den unge som för samhället.

Inlämnad: 2003-07-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1154 av Nyström, Elizabeth (m)

den 17 juni Fråga 2002/03:1154 av Elizabeth Nyström m till justitieminister Thomas Bodström om oförsäkrade fordon Enligt trafikskadelagen ska alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret, och inte är avställda, vara trafikförsäkrade. I dag finns det ca 60 000 oförsäkrade fordon i Sverige. Många

Inlämnad: 2003-06-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1123 av Järrel, Henrik S (m)

den 13 juni Fråga 2002/03:1123 av Henrik S Järrel m till justitieminister Thomas Bodström om insyn i offentligt finansierad verksamhet Det har blivit allt vanligare att kommuner och landsting lägger ut delar av sin verksamhet i olika entreprenadformer, av vilka hel- eller delägd bolagisering är en ganska vanlig driftsform.

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1098 av S Järrel, Henrik (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1098 av Henrik S Järrel m till justitieminister Thomas Bodström om tillsättningar av länspolischefer I samband med avskedandet av länspolismästaren Gunno Gunnmo i Stockholm framkom bland annat via tidningsartiklar att polisstyrelserna i Stockholm, Göteborg och Malmö till skillnad mot vad som

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1093 av Sidén, Anita (m)

den 6 juni Fråga 2002/03:1093 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om barnsexhandel Vart femte år lämnar den svenska regeringen en rapport till FN:s kommitté för barns rättigheter. Ecpat Sverige har nu funnit det nödvändigt att lämna in en alternativ rapport för att bland annat visa på felaktiga uppgifter.

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering