Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1060 av Ask, Beatrice (m)

Fråga 1997/98:1060 av Beatrice Ask m till statsrådet Ylva Johansson om skolan och nyutexaminerade lärare den 31 augusti Statistiska centralbyrån har undersökt vad som händer med de nyutexaminerade lärarna. Resultaten är både förvånande och oacceptabla. Drygt hälften av lärarna, 54 undervisar i ämnen som de inte är

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1021 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:1021 av Sten Tolgfors m till finansministern om utvärdering av ekonomiskt stöd den 18 augusti Lärarnas Riksförbund har undersökt om de extra statsbidragen till kommunerna verkligen kommit skolan till nytta. Svaret är nej enligt deras undersökning. 80 av de tillfrågade 400 rektorerna menar att de inte

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:967 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:967 av Ulf Melin m till utbildningsministern om antagningen till högskolan den 29 juli I ett pressmeddelande i dag, den 28 juli 1998, kommenterar Carl Tham VHS, Verket för högskoleservice, statistik för höstens antagning till högskolan. Bl.a. gläds ministern över det faktum att det har skett en utjämning

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:945 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:945 av Rolf Gunnarsson m till inrikesministern om ny länsgräns den 20 juli Regeringen har den 17 juni 1998 beslutat att skänka bort en bit av Dalarnas län till Gävleborgs län. Det gäller ett ärende som berör byn Lumsheden, Falu kommun. Regeringens beslut får till följd att såväl församlings-kommun- som

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:823 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:823 av Inga Berggren m till statsrådet Ylva Johansson om idrott och hälsa I regeringens proposition Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet föreslås att kärnämnet idrott och hälsa skall omfatta 100 gymnasiepoäng på alla nationella program inklusive individuellt val. Regeringen motiverar

Inlämnad: 1998-06-03 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:746 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:746 av Ulf Melin m till statsrådet Ylva Johansson om möjlighet att höja betyg i gymnasieskolan Många gymnasieelever vill kunna läsa upp sina betyg under gymnasietiden och därmed få större möjlighet att bli antagna direkt till högskolan. Denna möjlighet har regeringen avskaffat. Därför tvingas många elever

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:709 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:709 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om riktlinjer för polisanmälan av våld i skolan Antalet polisanmälningar av unga människor för våld i skolan ökar, enligt uppgifter i Dagens Nyheter. Grundproblemet är inte att unga människor polisanmäls. Grundproblemet är att unga människor begår våldshandlingar

Inlämnad: 1998-05-05 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:674 av Melin, Ulf (m)

Fråga 1997/98:674 av Ulf Melin m till statsrådet Ylva Johansson om ersättning för sommarstudier Många kommuner erbjuder de elever som riskerar att få betyget Icke godkänd möjlighet att läsa extra i sommar. Det gäller såväl elever i grundskolan som i gymnasieskolan. Så långt är det bra. Men nu kommer alltfler rapporter

Inlämnad: 1998-04-24 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:363 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:363 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om åtgärder för att förhindra mobbning Enligt en undersökning från Barnombudsmannen säger 15 av eleverna i årskurs 4 att de utsattes för mobbning under föregående läsår. 11 av de tillfrågade barnen säger att de blev mobbade en eller ett par gånger om

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:362 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:362 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om skolornas kunskaper om mobbning Hela skolans personal måste engageras i arbetet med att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. En förutsättning för att detta skall fungera är god kunskap om problemen. Även om tecken på att något är fel ofta finns

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:361 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:361 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om ungdomsvåld Ungdomsvåld på gator och torg hänger samman med mobbning. I Blunda inte för mobbningen hänvisar Barnombudsmannen till en undersökning gjord i Sundsvall, som visar att de som mobbar andra är överrepresenterade i våld på fritiden. Det finns

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:360 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:360 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om anmälningsplikt för våld i skolan Alltför ofta försöker skolan hantera våld internt, men det sänder fel signaler. Det får inte finnas skilda rättssystem i samhället. Misshandel och olaga hot är just misshandel och olaga hot också när det äger rum

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:355 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:355 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ylva Johansson om förskoleklasser Från flera kommuner kommer nu signaler om att inrättandet av förskoleklasser för sexåringar samt kommande läroplansförändringar tolkas som att det nu är viktigare än någonsin att hålla isär dessa båda delar, såväl innehållsmässigt

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:353 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:353 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om vuxenstuderandes rätt att välja studieort De senaste åren har elevens rätt att välja skola diskuterats. Pedagogisk inriktning, kvalitet eller geografisk närhet kan vara grunder utifrån vilka elever väljer skola. I Kumla kommun bor en person som studerar

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:339 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:339 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om handlingsprogram mot mobbning Enligt en i radio återgiven skolverksrapport saknar var femte skola handlingsplan mot mobbning. Detta trots att de är ålagda att ha en sådan. Enligt läroplanen från 1994 har rektorn ansvar för att ett handlingsprogram

Inlämnad: 1998-01-22 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:334 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1997/98:334 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ylva Johansson om de fristående gymnasieskolornas rätt till momskompensation Av berörd proposition och tidigare riksdagsbeslut framgår inte uttryckligen om den fristående gymnasieskolans kostnader för mervärdesskatt skall i det fall överenskommelse inte

Inlämnad: 1998-01-20 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:297 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:297 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ylva Johansson om kunskapslyftet och gymnasieskolan Kunskapslyftet dränerar gymnasieskolan. Enligt Lärarförbundet dränerar det s.k. kunskapslyftet gymnasieskolan på duktiga lärare. Kunskapslyftet kan därmed bidra till att elever i dagens gymnasieskola får en så dålig

Inlämnad: 1998-01-08 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:268 av Ask, Beatrice (m)

Fråga 1997/98:268 av Beatrice Ask m till statsrådet Ylva Johansson om undervisning i teoretisk slöjd Undervisningar visar att en mycket stor del av den utbildning som ges i grundskolan är teoretisk, vilket brukar framhållas som ett problem. En anledning brukar anses vara skolans oförmåga till nya arbetsformer. Ett exempel

Inlämnad: 1997-12-15 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:246 av Ask, Beatrice (m)

Fråga 1997/98:246 av Beatrice Ask m till statsrådet Ylva Johansson om frånvaron i gymnasieskolan Gymnasieskolan tillhör de frivilliga skolformerna, även om det i dag i det närmaste är en nödvändighet att alla skaffar sig en gymnasieutbildning. Den alldeles övervägande delen av de ungdomar som slutar grundskolan går

Inlämnad: 1997-12-10 Besvarare: statsrådet Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:244 av Löfgren, Ulla (m)

Fråga 1997/98:244 av Ulla Löfgren m till inrikesministern om Lantmäteriverket och ansvaret för förrättningsansökningar Den 1 januari 1998 övertar Lantmäteriverket förrättningsansökningar för de vägföreningar som önskar övergå till ny lagstiftning. Övertagandet sker från länsstyrelserna. I tidigare ordning har kostnaderna

Inlämnad: 1997-12-09 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Paginering