Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (45 träffar)

Interpellation 2017/18:77 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2017/18:77 Arbetsförmedlingens upphandlingar av Jessika Roswall M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Av rapportering i medierna framgår att Arbetsförmedlingen återigen misslyckats med upphandlingar på ett sätt som innebär att arbetssökande riskerar att stå utan insatser. I detta

Inlämnad: 2017-10-26 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:77 av Jessika Roswall (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens upphandlingar

Interpellation 2016/17:440 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:440 Stöd från Arbetsförmedlingen för att starta eget av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:440 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stöd från Arbetsförmedlingen för att starta eget

Interpellation 2016/17:439 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:439 Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre tid. För denna

Inlämnad: 2017-04-06 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:439 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier

Interpellation 2016/17:393 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:393 Nya utstationeringsregler och dess effekt på bostadsbyggandet av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Tillsammans med Sverigedemokraterna vill regeringen försvåra för utländska företag och arbetstagare att verka i Sverige genom att riva upp den

Inlämnad: 2017-03-22 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:393 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:390 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:390 Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre tid. För dessa behöver vägarna

Inlämnad: 2017-03-22 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:390 av Katarina Brännström (M) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2016/17:352 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:352 Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. De allra flesta har relativt enkelt att hitta jobb, men samtidigt växer den grupp som står utan arbete en längre tid. För

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:352 av Katarina Brännström (M) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2016/17:351 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:351 Nya utstationeringsregler och bostadsbyggandet av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Tillsammans med Sverigedemokraterna vill regeringen försvåra för utländska företag och arbetstagare att verka i Sverige genom att riva upp den så kallade lex

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:351 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2016/17:241 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:241 Arbetsförmedlingens upphandlingar av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Den senaste tiden har det än en gång rapporterats om stora brister hos Arbetsförmedlingen när det gäller upphandling av utbildningar. Valideringen av yrkeskompetenser saknas

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:241 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens upphandlingar

Interpellation 2016/17:240 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:240 Avvecklingen av sysselsättningsfasen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Drygt ett år har gått sedan regeringen påbörjade avvecklingen av sysselsättningsfasen. Deltagarna blev, inte minst i valrörelsen 2014, lovade bland annat extratjänster

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:240 av Katarina Brännström (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avvecklingen av sysselsättningsfasen

Interpellation 2016/17:153 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:153 Upphandlingsbrister hos Arbetsförmedlingen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Den senaste tiden har det än en gång rapporterats om stora brister hos Arbetsförmedlingen när det gäller upphandling av utbildningar. Valideringen av yrkeskompetenser

Inlämnad: 2016-11-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:153 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2016/17:88 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:88 Arbetsmiljöverkets försämrade resultat av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Arbetsmiljöverket har fått utökade resurser för att öka tillsynen. Trots det har antalet arbetsmiljöinspektioner på svenska arbetsplatser sjunkit rejält de senaste två

Inlämnad: 2016-10-26 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:88 av Katarina Brännström (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmiljöverkets försämrade resultat

Interpellation 2016/17:75 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:75 Statligt subventionerade jobb av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Många nyanlända och utrikesfödda kvinnor saknar arbete och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nystartsjobb och instegsjobb är de vanligaste jobb som den som är nyanländ får.

Inlämnad: 2016-10-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:75 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statligt subventionerade jobb

Interpellation 2016/17:60 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:60 Snabbspåren av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringens satsning för att snabba på nyanländas inträde på arbetsmarknaden genom snabbspår går trögt. Enligt Arbetsförmedlingens siffror är ca 2 400 personer i snabbspår, av totalt 58 000

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:60 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Snabbspåren

Interpellation 2016/17:58 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:58 Förenkling av lönestöden av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Många arbetsgivare upplever att antalet lönestöd är för många och att det är svårt att ha koll på vad som är tillämpligt i olika situationer. Vidare vittnar många arbetsförmedlare om

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:58 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förenkling av lönestöden

Interpellation 2016/17:23 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:23 Jobb för dem som saknar högre utbildning av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige har ett underskott på enkla jobb utan krav på särskild yrkesutbildning. Även arbetsmarknadsministern har påtalat detta. Behovet förstärks när många med

Inlämnad: 2016-09-27 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:23 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobb för dem som saknar högre utbildning

Interpellation 2016/17:9 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2016/17:9 Arbetsmarknadsåtgärder av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige står inför gigantiska utmaningar och problem med ett nytt växande utanförskap och ökat bidragsberoende. Den stora grupp människor som kommit till Sverige de senaste åren har visat

Inlämnad: 2016-09-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:9 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknadsåtgärder

Skriftlig fråga 2016/17:937 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2016/17:937 A-kassa för egenanställda av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Svensk arbetsmarknad blir alltmer tudelad. De som har svårast att få jobb har ofta låg utbildningsnivå och ringa arbetslivserfarenhet. Detta ställer krav på fler vägar in på arbetsmarknaden.

Inlämnad: 2017-02-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:937 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:182 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2016/17:182 Utstationering av Katarina Brännström M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringen har arbetat hårt för att få till stånd en revidering av direktivet som styr utstationering inom EU. EU-kommissionen lade ett förslag som den svenska regeringen var mycket nöjd med. Det var

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:182 av Katarina Brännström (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2015/16:590 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:590 Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Svensk arbetsmarknad är väldigt het just nu och det finns goda förutsättningar att kunna hjälpa fler arbetssökande till jobb. I detta läge är arbetsmarknadsutbildningar ett viktigt

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:590 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:476 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:476 Regeringens hantering av fas 3 av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I LO-tidningen Arbetet nr 7, den 26 februari, finns en artikel om fas 3 och vad regeringen gör för att avveckla densamma. Man frågar om fas 3 verkligen kommer att vara avvecklad den 31 januari

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:476 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens hantering av fas 3
Paginering