Dokument & lagar (451 träffar)

Interpellation 2015/16:191 av Bengt Eliasson (FP)

Interpellation 2015/16:191 Utredning om finansieringen av public service av Bengt Eliasson FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vill du ha en snigel på ögat Denna slogan kommer från Radiotjänsts uppmärksammade kampanj från 1994 med syfte att öka betalningsgraden av radio och tv-licensen. Även om kampanjen

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:191 av Bengt Eliasson (FP) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:186 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:186 Ett nationellt skogsmuseum av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sverige är ett land där skogsindustrin historiskt såväl som i dag spelar en viktig roll. Skogen berikar oss med en av våra viktigare basvaror trä. Skogsindustrin utgör en viktig ekonomisk motor

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:186 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:132 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:132 Nationellt skogsmuseum av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sverige är ett land där skogsindustrin såväl historiskt som i dag spelar en viktig roll. Skogen berikar oss med en av våra viktigare basvaror trä. Skogsindustrin utgör en viktig ekonomisk motor för

Inlämnad: 2015-11-03 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:132 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:735 Hemmasittare av Michael Svensson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP År 2010 undersökte Skolverket långvarig skolfrånvaro och kom fram till att 1 650 elever hade varit helt frånvarande i minst en månad i sträck under det föregående läsåret. Det ska tilläggas att detta bara gällde ogiltig

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2015/16:111 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:111 Vidareutveckling av Välfärdsakademin av Anette Åkesson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Under Alliansens tid vid regeringsmakten påbörjades ett åtgärdsprogram av Försäkringskassans förre generaldirektör Dan Eliasson för att hejda ökningen av antalet sjukskrivningar och de

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:111 av Anette Åkesson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:247 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:247 Fysisk aktivitet för att minska sjukfrånvaro av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Försäkringskassan skriver i sin rapport till regeringen att inget tyder på att ökningen av sjukfrånvaron kommer att brytas. Försäkringskassan räknar med att regeringens mål att sänka sjukpenningtalet

Inlämnad: 2015-12-03 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:247 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2015/16:259 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2015/16:259 Handel med stulna kulturföremål av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I december ska de nordiska kulturministrarna träffas inom ramen för Nordiska ministerrådet. Konflikten i Irak och Syrien påverkar även kulturområdet, inte minst genom den omfattande

Inlämnad: 2015-12-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:259 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:446 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:446 Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S När regeringen föreslog att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle tas bort varnade flera viktiga remissinstanser för att en sådan åtgärd skulle leda till längre

Inlämnad: 2016-02-29 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:446 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:417 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2015/16:417 Utredning om finansieringen av public service av Bengt Eliasson L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vill du ha en snigel på ögat Denna slogan kommer från Radiotjänsts uppmärksammade kampanj från 1994 med syfte att öka betalningsgraden av radio- och tv-licensen. Även om kampanjen

Inlämnad: 2016-02-17 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:417 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utredning om finansieringen av public service

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2015/16:529 Samverkan för bästa skola av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Samverkan för bästa skola och det kunskapskontrakt som Moderaterna länge haft som förslag har många likheter. Det handlar om att rikta resurser till skolor och huvudmän som har stora utmaningar. Vi har

Inlämnad: 2016-04-04 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:474 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:474 Regionala skillnader i sjukskrivningar av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Kvinnor i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län har flest sjukdagar i landet, enligt färska siffror från Försäkringskassan. I Östergötland, Stockholm och Skåne är kvinnors

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:474 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regionala skillnader i sjukskrivningar

Interpellation 2015/16:473 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:473 Radio- och tv-avgiften av Sten Bergheden M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I april förra året gav riksdagen regeringen till känna att radio- och tv-avgiften bör ses över genom en parlamentarisk utredning. Trots det har det ännu inte hänt något från regeringens sida, ingen

Inlämnad: 2016-03-09 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:473 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Radio- och tv-avgiften

Interpellation 2015/16:478 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2015/16:478 Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen av Johan Forssell M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S När regeringen föreslog att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle tas bort varnade flera viktiga remissinstanser för att en sådan åtgärd skulle leda till längre

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:478 av Johan Forssell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen

Interpellation 2015/16:447 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2015/16:447 Åtgärder mot handel med stulna kulturföremål av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I december ska de nordiska kulturministrarna träffas inom ramen för Nordiska ministerrådet. Konflikten i Irak och Syrien påverkar även kulturområdet, inte minst genom den

Inlämnad: 2016-03-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:447 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot handel med stulna kulturföremål

Interpellation 2015/16:773 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2015/16:773 Filminstitutet och branschråden av Cecilia Magnusson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Riksdagen beslutade i juni om ett tillkännagivande till regeringen att utreda Svenska Filminstitutets SFI roll och framtida organisationsform. Regeringen hade föreslagit att låta SFI,

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:773 av Cecilia Magnusson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:240 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2015/16:240 Skolans simundervisning av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP År 2014 gjorde Skolverket en undersökning bland 400 skolor i syfte att ta reda på hur många av eleverna i årskurs 6 som nådde upp till kraven för simkunnighet. Undersökningen visade att 5 procent av eleverna

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:240 av Daniel Riazat (V) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolans simundervisning

Interpellation 2015/16:276 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2015/16:276 Radikalisering av Roger Haddad L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Demokratiministern medverkade nyligen i tv-programmet SVT Agenda för att diskutera radikalisering till jihadism och annan våldsbejakande extremism. I frågan om huruvida Sverige varit alltför naivt fanns

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:276 av Roger Haddad (L) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Radikalisering

Interpellation 2015/16:265 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:265 Karensvillkor för företagare som fyllt 55 år av Hans Rothenberg M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S För en tid sedan ställde jag en fråga till statsrådet Ylva Johansson angående att ta initiativ till en ändring av regeln som innebär att den som har fyllt 55 år inte kan ändra

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:265 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Karensvillkor för företagare som fyllt 55 år

Interpellation 2015/16:263 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2015/16:263 Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet av Hans Rothenberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För en tid sedan ställde jag en fråga till statsrådet Gustav Fridolin om regeringen avsåg att vidta några åtgärder för att lyfta fram geologiämnet i såväl grundskolan som gymnasiet.

Inlämnad: 2015-12-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:263 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet

Interpellation 2015/16:271 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:271 Nationellt skogsmuseum av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sverige är ett land där skogsindustrin såväl historiskt som i dag spelar en viktig roll. Skogen berikar oss med en av våra viktigare basvaror trä. Skogsindustrin utgör en viktig ekonomisk motor för

Inlämnad: 2015-12-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:271 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nationellt skogsmuseum