Dokument & lagar (56 träffar)

Interpellation 2003/04:538 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:538 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning För tio år sedan beslöt den borgerliga regeringen på förslag av jämställdhetsminister, tillika vice statsminister, Bengt Westerberg att tillsätta en utredning

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:225 av Lundström, Nina (fp)

den 13 januari Interpellation 2003/04:225 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ökad tillväxt i Stockholmsregionen Krisen i Stockholm fortsätter i snabb takt och Sveriges tillväxtmotor har uppenbara problem. Stockholms utveckling har debatterats i riksdagen flertalet gånger och ansvariga statsråd

Inlämnad: 2004-01-13 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:205 av Lundström, Nina (fp)

den 15 december Interpellation 2003/04:205 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bristen på bostäder för studerande Socialdemokraternas vallöften handlade om 120 000 bostäder under mandatperioden, 30 000 bostäder under år 2003. Presskonferenser hölls i sensommarvärmen inför det stundande valet år

Inlämnad: 2003-12-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:148 av Danielsson, Peter (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:148 av Peter Danielsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kooperativa hyresrätter I proposition 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt fastslås att den kooperativa hyresrättsföreningen själv ska bestämma hyran för de lägenheter som har upplåtits med kooperativ hyresrätt. Det vill

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:147 av Pålsson, Margareta (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:147 av Margareta Pålsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om underhåll av bostäder Enligt Boverket behöver en miljon lägenheter renoveras inom 20 år, och då framför allt inom miljonprogrammets bestånd. Stammar, el, ventilation, fönster, balkonger och fasader måste underhållas

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:146 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:146 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om räntebidragen I början av 1990-talet utgjorde utgifterna för räntebidragen en stor post i statsbudgeten. Därför införde den borgerliga regeringen ett system för en successiv nedtrappning av utgifterna för

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:138 av Pilsäter, Karin (fp)

den 20 november Interpellation 2003/04:138 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Mona Sahlin om löneskillnader mellan könen Rålönegapet, den totala skillnaden mellan mäns och kvinnors löner, har bitit sig fast på bortåt 20 för varje tia en man i genomsnitt tjänar får kvinnan drygt 8 kr. Rålönegapet är ett uttryck för

Inlämnad: 2003-11-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:229 av Danielsson , Peter (m)

den 16 januari Interpellation 2003/04:229 av Peter Danielsson m till statsrådet Pär Nuder om utredning av regionförsöken Regeringen har tillsatt Ansvarskommittén för att utreda hela den svenska samhällsorganisationen. Det är en ambitiös utredning som bland annat berör regionfrågan och regionförsöken. Tidigare har regionförsöken

Inlämnad: 2004-01-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:484 av Lundström, Nina (fp)

den 11 maj Interpellation 2003/04:484 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm Det är nu första gången sedan 1991 som det är fler kommuner i Sverige som har brist 107 än som har överskott 98 på bostäder. Bostadsmarknadsenkäten visar att antalet kommuner med

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:479 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 7 maj Interpellation 2003/04:479 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statens styrning av kommunala bostadsbolag Det åligger enligt regeringsformen det allmänna att trygga rätten till bostad. För att uppnå detta, liksom bostadspolitikens övriga mål, finns en tydlig ansvarsfördelning mellan

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:455 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 april Interpellation 2003/04:455 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Heby kommuns länsbyte I samband med 1998 års val anordnades en folkomröstning i Heby. Medborgarna hade att ta ställning till vilket län Heby kommun skulle tillhöra i framtiden. Resultatet av folkomröstningen blev att

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:437 av Darvik, Axel (fp)

den 19 april Interpellation 2003/04:437 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ungdomars bostadssituation Unga personer är i dag de mest utsatta på bostadsmarknaden. Bostadsbristen som ökat kraftigt enligt Boverkets rapporter slår extra hårt mot dem som är i början av sin boendekarriär. Den generella

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:421 av Stenmark, Rigmor (c)

den 7 april Interpellation 2003/04:421 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen Riksdagen har givit i uppdrag till regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag innebärande att det är riksdagen som ska avgöra hur länsindelningen

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:411 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 april Interpellation 2003/04:411 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Bostadsutskottet har gjort en sammanställning av beslut i ärenden om tillstånd till överlåtelse enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. En lag som vi moderater vill avskaffa. Av sammanställningen

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:354 av Stenmark, Rigmor (c)

den 16 mars Interpellation 2003/04:354 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostad till nya invånare Regeringen har presenterat en skrivelse med förslag till övergångsregler för arbetskraft från de länder som blir EU-medlemmar den 1 maj 2004. Förslagen innebär bland annat krav på arbetstillstånd,

Inlämnad: 2004-03-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:37 av Ask, Beatrice (m)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:37 av Beatrice Ask m till finansminister Bosse Ringholm om skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:33 av Darvik, Axel (fp)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:33 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om subventioner till studentboende Bostadsbristen för landets studenter är i dag mycket svår. Problemet att finna tak över huvudet för dem som studerar på högskola och universitet har aldrig tidigare varit så akut. Enligt beräkningar

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:32 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:32 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:55 av Andrén, Gunnar (fp)

den 27 oktober Interpellation 2003/04:55 av Gunnar Andrén fp till finansminister Bosse Ringholm om utjämningssystemen för landstingen och kommunerna Jag har tidigare vid olika tillfällen ställt frågor om konsekvenserna av de statliga inkomstomfördelningssystemen för kommunerna inkomst- respektive kostnadsutjämningssystemen

Inlämnad: 2003-10-27 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:72 av Stenmark, Rigmor (c)

den 31 oktober Interpellation 2003/04:72 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Stockholm Mälardalsregionen Mälardalen står för drygt 33 av befolkningen i Sverige. Nästan 50 av rikets ekonomi samt ännu större andel av den ekonomi som är i tillväxt finns här. Detta är ett vanligt sätt att beskriva

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Paginering