Dokument & lagar (168 träffar)

Interpellation 2001/02:490 av N Hedström, Lotta (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:490 av Lotta N Hedström mp till jordbruksminister Margareta Winberg om gifter i födan De nyligen presenterade uppgifterna om cancerframkallande halter av akrylamid i vår mat har aktualiserat en viktig fråga, nämligen matens koppling till vår totala hälsa. Ett ad hoc artat förhållningssätt

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:440 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:440 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om Vänerns översvämning Klimatförändringarna har förorsakat många människor stor skada genom olika naturkatastrofer. I u-länderna är befolkningen mindre rustad att hantera de skador naturkatastroferna för med

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:436 av Jonsson, Göte (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:436 av Göte Jonsson m till näringsminister Björn Rosengren om sysselsättningen inom de areella näringarna De areella näringarna är mycket viktiga för såväl sysselsättningen som ekonomin i vårt land. På landsbygden är dessa näringar basen för all verksamhet och helt nödvändig för

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: sysselsättningen inom de areella näringarna

Interpellation 2001/02:416 av Holma, Siv (v)

den 25 april Interpellation 2001/02:416 av Siv Holma v till statsminister Göran Persson om kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna I rapporten från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter vilken avlämnades i början av april år 2002 framkommer stark kritik mot Sverige. Av rapporten framgår

Inlämnad: 2002-04-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna

Interpellation 2001/02:410 av Sundell, Ola (m)

den 24 april Interpellation 2001/02:410 av Ola Sundell m till jordbruksminister Margareta Winberg om rennäringspolitiken När nya regler övervägs inom rennäringspolitiken är det viktigt att ta hänsyn till sådana faktorer som helhetssyn, ömsesidig respekt, avvägningar, gränsbestämningar av rättigheter, lokala lösningar

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: rennäringspolitiken

Interpellation 2001/02:409 av Sjölund, Anders (m)

den 24 april Interpellation 2001/02:409 av Anders Sjölund m till jordbruksminister Margareta Winberg om dubbelregistrering av älgjakten Den s.k. dubbelregistreringen av älgjakt, tillsammans med andra jaktfrågor, blev olyckligt nog inte behandlade i den rennäringspolitiska utredningen. Mot denna bakgrund verkar det

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: dubbelregistreringen av älgjakten

Interpellation 2001/02:408 av Sjölund, Anders (m)

den 24 april Interpellation 2001/02:408 av Anders Sjölund m till jordbruksminister Margareta Winberg om gränsdragningskommissionen Frågan om vilka markområden som genom hävdvunnen rätt kan räknas som renbetesområde, ska nu äntligen utredas av en gränsdragningskommission. Kommissionens direktiv ger emellertid ingen

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gränsdragningskommissionen

Interpellation 2001/02:390 av Oscarsson, Yvonne (v)

den 19 april Interpellation 2001/02:390 av Yvonne Oscarsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om jämställdheten i Jämtland Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till statsrådet Margareta Winberg med anledning av den jämställdhetssatsning som gjorts vid Polismyndigheten i Jämtland. Regeringen gav myndigheten

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: jämställdheten i Jämtland

Interpellation 2001/02:363 av Högström, Tomas (m)

den 11 april Interpellation 2001/02:363 av Tomas Högström m till jordbruksminister Margareta Winberg om den småskaliga slakteriverksamheten EU har genom kommissionens förordning EG 270/2002 av den 14 februari 2002 skärpt regelverket vad gäller SRM-hanteringen fr.o.m. den 1 april 2002. Förtydligandet innebär enligt

Inlämnad: 2002-04-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: den småskaliga slakteriverksamheten

Interpellation 2001/02:349 av Erlandsson, Eskil (c)

den 4 april Interpellation 2001/02:349 av Eskil Erlandsson c till jordbruksminister Margareta Winberg om statligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet inom jordbruket Food From Sweden FFS verksamhet startade upp i nuvarande form 1992. Organisationen har sedan dess erhållit ett statligt anslag på genomsnittligt

Inlämnad: 2002-04-04 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: statligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet inom jordbruket

Interpellation 2001/02:333 av René, Inger (m)

den 21 mars Interpellation 2001/02:333 av Inger René m till jordbruksminister Margareta Winberg om jämställdhet och mänskliga rättigheter I ett påhittat exempel skriver jämställdhetsminister Margareta Winberg i ett flertal tidningar följande plötsligt känner hon en hand på hennes ena bröst. Det är platschefen som klämmer

Inlämnad: 2002-03-21 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: jämställdhet och mänskliga rättigheter

Interpellation 2001/02:267 av Nordlund, Harald (fp)

den 19 februari Interpellation 2001/02:267 av Harald Nordlund fp till statsrådet Lena Sommestad om hotet mot fisket Det svenska fisket har drastiskt förändrats under de senaste tio åren. Det storskaliga fiske som bedrivits under många år har lett till att många av de viktigaste fiskbestånden är fullt utnyttjade eller

Inlämnad: 2002-02-19 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:227 av G Nilsson, Carl (m)

den 1 februari Interpellation 2001/02:227 av Carl G Nilsson m till jordbruksminister Margareta Winberg om administrationen av EU-stödet De sena utbetalningarna av EU-stöden är en fråga som irriterar både jordbrukarna och de administrerande länsstyrelserna. Jordbrukarna är givetvis angelägna att få sina ersättningar

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:212 av Stenmark, Rigmor (c)

den 28 januari Interpellation 2001/02:212 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Margareta Winberg om EU:s jordbruksstöd Vi är nu en bra bit inne på det nya året 2002 och ännu har inte alla jordbrukare som har rätt till pengar fått sina medel utbetalda från Jordbruksverket. Länsstyrelsens handläggare i Uppsala

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:147 av Larsson, Maria (kd)

den 18 december Interpellation 2001/02:147 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om lönegapet mellan män och kvinnor Trots att Sverige i relation till andra länder kan räknas som ett av de mer jämställda är vägen till ett fullständigt jämställt samhälle fortfarande mycket lång. I FN:s färska

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:138 av Larsson, Maria (kd)

den 12 december Interpellation 2001/02:138 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om lönegapet mellan män och kvinnor Trots att Sverige i relation till andra länder kan räknas som ett av de mer jämställda är vägen till ett fullständigt jämställt samhälle fortfarande mycket lång. I FN:s färska

Inlämnad: 2001-12-12 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:125 av Runegrund, Rosita (kd)

den 5 december Interpellation 2001/02:125 av Rosita Runegrund kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnor i ledande befattningar Jämställdhet är en fråga om demokrati. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen. En jämn representation är en viktig

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:43 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 29 oktober Interpellation 2001/02:43 av Maria Wetterstrand mp till jordbruksminister Margareta Winberg om hönsburar I våras förbjöd Storbritannien pälsfarmar. Nu har den tyska förbundsdagen beslutat, på förslag av den gröna konsument- och jordbruksministern, om skärpta krav som i praktiken innebär förbud mot hönsburar.

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:29 av Pålsson, Chaterine (kd)

den 17 oktober Interpellation 2001/02:29 av Chatrine Pålsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om djurskyddet på svenska slakterier Det har på senare tid framkommit att djurhållningen på svenska slakterier är bristfällig. Besiktningsveterinärer har med stillbilder och filmer vid ett flertal tillfällen dokumenterat

Inlämnad: 2001-10-17 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: djurskyddet på svenska slakterier

Interpellation 2001/02:13 av Nordlund, Harald (fp)

den 24 september Interpellation 2001/02:13 av Harald Nordlund fp till jordbruksminister Margareta Winberg om den gröna boxen Sedan den beryktade tullstriden för drygt hundra år sedan, över andra världskrigets livsmedelskris, och bildandet av EEC som lett fram till, och gett oss, vår nuvarande jordbrukspolitik har det

Inlämnad: 2001-09-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: den gröna boxen