Dokument & lagar (2 754 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:415 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2015/16:415 Elevhälsogaranti av Tina Ghasemi M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP De flesta barn i Sverige mår bra det får vi aldrig glömma. Men det finns de barn som växer upp med blåmärken, inte bara på kroppen utan i själen. Mörkertalet av barn som lider av ångest, depression och självskadebeteende är

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:415 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:410 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2015/16:410 Fler åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Den just nu mycket snabba befolkningsökningen i Sverige utgör en stor utmaning. Under den kommande tioårsperioden fram till år 2025 beräknas Sveriges befolkning ha ökat med över 1 miljon invånare, och prognoserna

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:410 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:398 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2015/16:398 Byggregler som likställer olika energilösningar för el och värme i nya byggnader av Lars Hjälmered M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I Sveriges finns byggregler som sätter ramarna för hur man får bygga nya bostäder. En del av dessa handlar om de energikrav som ställs på nya byggnader. Boverket har tagit

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:398 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:374 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2015/16:374 Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet av Hans Rothenberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sveriges naturresurser har stor betydelse för samhället och ekonomin. Inte minst gäller det basnäringarna gruv- och stenindustrin som med de förädlande stål- och metallverken omsätter en kvarts

Inlämnad: 2015-11-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:374 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:317 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2015/16:317 Byggavgifter av Caroline Szyber KD till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Onsdagen den 11 november lyfte David Johnsson, vd för Trä- och möbelföretagen tillsammans med Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH fram problemet med de snabbt stigande byggavgifterna. Lind och Johnsson utgick från en rapport

Inlämnad: 2015-11-12 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:317 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:285 av Ulrika Heindorff (M)

Fråga 2015/16:285 Utökning av skolidrotten av Ulrika Heindorff M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Barn och ungdomar är mer stillasittande i dag och allt fler unga drabbas av övervikt och fetma. Ca 20-25 procent av barn i tioårsåldern i Sverige är överviktiga och drygt 3 procent lider av sjukdomen fetma. Barn

Inlämnad: 2015-11-06 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:285 av Ulrika Heindorff (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:240 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:240 Bredband på landsbygden av Sten Bergheden M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Enligt medieuppgifter har Jordbruksverkets kostnadsberäkningar för en utbyggnad av bredbandet varit i underkant. Flera länsstyrelser hävdar nu att kostnaderna blir högre och att pengarna inte kommer att räcka. Jordbruksverket

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:240 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:228 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2015/16:228 Ökad digitalisering av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S Det digitala samhället innebär många fördelar för individen, företagen och samhället i stort. Som land mår vi bra av att ha ett högt tekniskt kunnande i befolkningen. Därtill kan företag på landsbygden i det digitala samhället växa

Inlämnad: 2015-11-04 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:228 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:212 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2015/16:212 Den digitala planprocessen av Caroline Szyber KD till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Statskontoret fick under 2013 i uppdrag att utreda och föreslå med vilka styrmedel regeringen bör påverka utvecklingen mot en sammanhållen digital planprocess. Statskontoret har presenterat sina resultat i rapporten Från

Inlämnad: 2015-11-03 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:212 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:177 av Hans Hoff (S)

Fråga 2015/16:177 Högre utbildning för elever med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning av Hans Hoff S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För att få behörighet till studier på högskola behöver man godkänt i alla kärnämnen under gymnasieutbildningen. En elev som har högsta betyg i alla ämnen men inte i

Inlämnad: 2015-10-22 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:177 av Hans Hoff (S) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:140 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:140 Försöksverksamhet med undantag från kösystemet av Betty Malmberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Med tanke på den mycket stora utmaning som Sverige möter just nu med tillströmningen av flyktingar behöver alla hjälpa till så att barn och unga snabbt kan få en plats på förskola eller skola.

Inlämnad: 2015-10-14 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:140 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:130 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2015/16:130 Bidrag till kommunerna för planarbete av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Regeringen har nyligen i sin budgetproposition för 2016 aviserat att 1,85 miljarder kronor ska fördelas till kommunerna för att kommunerna ska kunna möta det stora behovet av bostäder. Dock är det okänt hur pengarna

Inlämnad: 2015-10-12 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:130 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:118 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:118 100 dagar av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I valrörelsen 2014 lovade utbildningsminister Gustav Fridolin att vända skolan på 100 dagar. Tycker utbildningsministern att han lyckats med det

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:118 av Ida Drougge (M) (pdf, 60 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:116 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:116 Det fria skolvalet av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Skolkommissionens ordförande och utbildningsministern har de senaste veckorna beskyllt skolvalet för att vara den stora anledningen till att elever ges olika och orättvisa förutsättningar att lyckas i skolan. Detta göra man trots

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:116 av Ida Drougge (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:115 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:115 Det fria skolvalet av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Vilka begränsningar i skolvalet är utbildningsminister Gustav Fridolin beredd att göra

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:115 av Ida Drougge (M) (pdf, 61 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:109 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:109 Kopplingen mellan gymnasieskolan och arbetsmarknaden av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Många unga har i dag svårt att få ett jobb, och elever vittnar om att kopplingen mellan skolan och arbetslivet är för dålig. Framför allt är kontakten mellan de studieförberedande programmen

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:109 av Ida Drougge (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:96 av Fredrik Schulte (M)

Fråga 2015/16:96 Effekter av regeringens åtgärder för att öka bostadsbyggandet av Fredrik Schulte M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Hur många bostäder uppskattar statsrådet Mehmet Kaplan kommer att byggas enbart till följd av de förslag som nuvarande regering presenterat alltså inte hur många bostäder som ändå hade byggtsoch

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:96 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:87 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:87 Skolans koppling till arbetslivet av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola och utbildning står inför stora utmaningar. I en alltmer snabbrörlig värld med stor tillgång till kunskap och höga krav på kompetens ställs allt högre krav på skolans förmåga att lära ut kunskaper

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:87 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:49 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:49 Outnyttjade statsbidrag av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP De senaste åren har den skolpolitiska debatten tagit alltmer plats. Det med all rätt för skola och utbildning tillhör välfärdens absoluta kärna och förtjänar stort utrymme. En viktig och växande del av diskussionen

Inlämnad: 2015-09-29 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:49 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:47 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:47 Prao och arbetslivsanknytning i skolan av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola och utbildning stor inför stora utmaningar. I en alltmer snabbrörlig värld med stor tillgång till kunskap och höga krav på kompetens ställs allt högre krav på skolans förmåga att lära ut

Inlämnad: 2015-09-28 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:47 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 76 kB)