Dokument & lagar (315 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:410 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2015/16:410 Fler åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Den just nu mycket snabba befolkningsökningen i Sverige utgör en stor utmaning. Under den kommande tioårsperioden fram till år 2025 beräknas Sveriges befolkning ha ökat med över 1 miljon invånare, och prognoserna

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:410 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:398 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2015/16:398 Byggregler som likställer olika energilösningar för el och värme i nya byggnader av Lars Hjälmered M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I Sveriges finns byggregler som sätter ramarna för hur man får bygga nya bostäder. En del av dessa handlar om de energikrav som ställs på nya byggnader. Boverket har tagit

Inlämnad: 2015-12-01 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:398 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:374 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2015/16:374 Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet av Hans Rothenberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sveriges naturresurser har stor betydelse för samhället och ekonomin. Inte minst gäller det basnäringarna gruv- och stenindustrin som med de förädlande stål- och metallverken omsätter en kvarts

Inlämnad: 2015-11-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:374 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:285 av Ulrika Heindorff (M)

Fråga 2015/16:285 Utökning av skolidrotten av Ulrika Heindorff M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Barn och ungdomar är mer stillasittande i dag och allt fler unga drabbas av övervikt och fetma. Ca 20-25 procent av barn i tioårsåldern i Sverige är överviktiga och drygt 3 procent lider av sjukdomen fetma. Barn

Inlämnad: 2015-11-06 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:285 av Ulrika Heindorff (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:240 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:240 Bredband på landsbygden av Sten Bergheden M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Enligt medieuppgifter har Jordbruksverkets kostnadsberäkningar för en utbyggnad av bredbandet varit i underkant. Flera länsstyrelser hävdar nu att kostnaderna blir högre och att pengarna inte kommer att räcka. Jordbruksverket

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:240 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:228 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2015/16:228 Ökad digitalisering av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S Det digitala samhället innebär många fördelar för individen, företagen och samhället i stort. Som land mår vi bra av att ha ett högt tekniskt kunnande i befolkningen. Därtill kan företag på landsbygden i det digitala samhället växa

Inlämnad: 2015-11-04 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:228 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:140 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:140 Försöksverksamhet med undantag från kösystemet av Betty Malmberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Med tanke på den mycket stora utmaning som Sverige möter just nu med tillströmningen av flyktingar behöver alla hjälpa till så att barn och unga snabbt kan få en plats på förskola eller skola.

Inlämnad: 2015-10-14 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:140 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:130 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2015/16:130 Bidrag till kommunerna för planarbete av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Regeringen har nyligen i sin budgetproposition för 2016 aviserat att 1,85 miljarder kronor ska fördelas till kommunerna för att kommunerna ska kunna möta det stora behovet av bostäder. Dock är det okänt hur pengarna

Inlämnad: 2015-10-12 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:130 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:118 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:118 100 dagar av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I valrörelsen 2014 lovade utbildningsminister Gustav Fridolin att vända skolan på 100 dagar. Tycker utbildningsministern att han lyckats med det

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:118 av Ida Drougge (M) (pdf, 60 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:116 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:116 Det fria skolvalet av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Skolkommissionens ordförande och utbildningsministern har de senaste veckorna beskyllt skolvalet för att vara den stora anledningen till att elever ges olika och orättvisa förutsättningar att lyckas i skolan. Detta göra man trots

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:116 av Ida Drougge (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:115 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:115 Det fria skolvalet av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Vilka begränsningar i skolvalet är utbildningsminister Gustav Fridolin beredd att göra

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:115 av Ida Drougge (M) (pdf, 61 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:109 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:109 Kopplingen mellan gymnasieskolan och arbetsmarknaden av Ida Drougge M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Många unga har i dag svårt att få ett jobb, och elever vittnar om att kopplingen mellan skolan och arbetslivet är för dålig. Framför allt är kontakten mellan de studieförberedande programmen

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:109 av Ida Drougge (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:96 av Fredrik Schulte (M)

Fråga 2015/16:96 Effekter av regeringens åtgärder för att öka bostadsbyggandet av Fredrik Schulte M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Hur många bostäder uppskattar statsrådet Mehmet Kaplan kommer att byggas enbart till följd av de förslag som nuvarande regering presenterat alltså inte hur många bostäder som ändå hade byggtsoch

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:96 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:87 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:87 Skolans koppling till arbetslivet av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola och utbildning står inför stora utmaningar. I en alltmer snabbrörlig värld med stor tillgång till kunskap och höga krav på kompetens ställs allt högre krav på skolans förmåga att lära ut kunskaper

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:87 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:49 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:49 Outnyttjade statsbidrag av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP De senaste åren har den skolpolitiska debatten tagit alltmer plats. Det med all rätt för skola och utbildning tillhör välfärdens absoluta kärna och förtjänar stort utrymme. En viktig och växande del av diskussionen

Inlämnad: 2015-09-29 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:49 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:47 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:47 Prao och arbetslivsanknytning i skolan av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola och utbildning stor inför stora utmaningar. I en alltmer snabbrörlig värld med stor tillgång till kunskap och höga krav på kompetens ställs allt högre krav på skolans förmåga att lära ut

Inlämnad: 2015-09-28 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:47 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:44 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:44 Skolverkets styrning av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Skolverket är ett av statens enskilt viktigaste instrument för skolutveckling och skolstyrning. I Statskontorets myndighetsanalys av Skolverket 2015:16 riktar Statskontoret svidande kritik mot regeringen och Skolverket.

Inlämnad: 2015-09-28 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:44 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:42 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2015/16:42 Satsningen på lågstadiet av Betty Malmberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Regeringen har tidigare aviserat att den ska sätta av 2,0 miljarder kronor för sin satsning Lågstadielöftet eller Fler anställda i lågstadietsom satsningen tydligen heter nu. Det är lika mycket som alliansregeringen

Inlämnad: 2015-09-25 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:42 av Betty Malmberg (M) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:34 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:34 Skolgång för barn till EU-migranter av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP De senaste årens rörlighet för inte minst den romska minoriteten i Europa har vållat mycket debatt. Ett alltför ofta bortglömt perspektiv i diskussionen är dock utbildning för EU-migranternas barn. Utanförskap

Inlämnad: 2015-09-24 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:34 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:33 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:33 Skolgång för nyanlända av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP De senaste årens oroligheter i främst Syrien och Irak har nu lett fram till en fullständig humanitär katastrof. Med förhoppning om ett bättre liv, eller med den enkla önskan om att försöka värna sitt och sin familjs

Inlämnad: 2015-09-24 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:33 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 76 kB)