Dokument & lagar (425 träffar)

Interpellation 2015/16:786 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:786 Kilometerskatt av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har sagt sig vilja införa en kilometerskatt för tung lastbilstrafik och utreder nu frågan. Initialt rörde det sig om en skatt på omkring 14 kronor per mil för tunga transporter, men nu kommer uppgifter om

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:786 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kilometerskatt

Interpellation 2015/16:785 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:785 Uteblivna skattesänkningar för pensionärer av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Ända sedan Alliansen införde jobbskatteavdraget har Socialdemokraterna talat om att skattegapet måste slutasoch i två valrörelser i rad utställde Socialdemokraterna detta som ett vallöfte.

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:785 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uteblivna skattesänkningar för pensionärer

Interpellation 2015/16:784 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:784 Jobbskatteavdragets effekter av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Såväl statsministern som finansministern har upprepade gånger hävdat, i strid med all ekonomisk forskning, att jobbskatteavdraget varit verkningslöstEnligt Finanspolitiska rådet har jobbskatteavdraget

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:784 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobbskatteavdragets effekter

Interpellation 2015/16:783 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:783 Uppräkning av brytpunkt för statlig inkomstskatt av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Inför valet 2014 lovade Magdalena Andersson att inte höja skatten för vanligt folk som arbetar. Kort därefter presenterade hon en budget med förslag på skattehöjningar som berörde

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:783 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uppräkning av brytpunkt för statlig inkomstskatt

Interpellation 2015/16:782 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:782 Lån till bidragshöjningar av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Under åtta år av alliansstyre lånades i kronor räknat 99 miljarder för att stimulera svensk ekonomi under den värsta globala ekonomiska kris som världen upplevt sedan depressionen. I dag, trots att Sverige

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:782 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lån till bidragshöjningar

Interpellation 2015/16:778 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:778 Ränteavdragen av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringens syn på ränteavdragen har under det senaste året varit allt annat än tydlig. I valrörelsen lovade Magdalena Andersson S att inte röra dem. I början av 2016 deklarerade dock dåvarande bostadsministern Mehmet

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:778 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ränteavdragen

Interpellation 2015/16:777 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:777 Återinförande av förmögenhetsskatt av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Det påstås att den tidigare socialdemokratiske statsministern Göran Persson i förhandling inför statsbudgeten för 2004 gav Vänsterpartiet valet att välja vilken av arvs- och gåvoskatten eller förmögenhetsskatten

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:777 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Återinförande av förmögenhetsskatt

Interpellation 2015/16:776 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:776 EU-kommissionens förslag om förenklingar av momsdirektivet av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S EU:s momsregelverk syftar till att säkerställa den inre marknadens funktionssätt och undvika en snedvridning av konkurrensen. Regelverket utformades dock för mer än två decennier

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:776 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: EU-kommissionens förslag om förenklingar av momsdirektivet

Interpellation 2015/16:772 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2015/16:772 Information till skatteutskottet av Larry Söder KD till Finansminister Magdalena Andersson S OECD har arbetat fram rekommendationer för länder när det gäller skattebas och hur man ska förhindra vinster att flyttas mellan länder i syfte att undgå skatter. EU har tagit på sig ett arbete att göra

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:772 av Larry Söder (KD) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Information till skatteutskottet

Interpellation 2015/16:763 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2015/16:763 Utvecklingen för företag inom ROT-sektorn av Maria Malmer Stenergard M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringens uttryckliga ambition är att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Trots denna uttalade ambition har regeringen valt ett antal åtgärder som sannolikt minskar

Inlämnad: 2016-08-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:763 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen för företag inom ROT-sektorn

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M)

Interpellation 2015/16:735 Hemmasittare av Michael Svensson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP År 2010 undersökte Skolverket långvarig skolfrånvaro och kom fram till att 1 650 elever hade varit helt frånvarande i minst en månad i sträck under det föregående läsåret. Det ska tilläggas att detta bara gällde ogiltig

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2015/16:735 av Michael Svensson (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2015/16:726 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2015/16:726 Kassaregister av Ulf Berg M till Finansminister Magdalena Andersson S De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda seriösa företagare

Inlämnad: 2016-06-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:726 av Ulf Berg (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kassaregister

Interpellation 2015/16:686 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:686 Främjande av svensk export av Anette Åkesson M till Statsrådet Ann Linde S Statsrådet Ann Linde har fått statsministerns tydliga uppdrag att värna den svenska exporten. Den internationella återhämtningen efter den globala finanskrisen går trögt. I OECD-länderna är tillväxten svag, och vi ser

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:686 av Anette Åkesson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:685 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2015/16:685 Riskerna med att försvagade drivkrafter leder till minskade skatteinkomster av Maria Malmer Stenergard M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen genomförde i sin budget för 2016 en rad skattehöjningar, bland annat genom avtrappning av jobbskatteavdraget, utebliven uppräkning av

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:685 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riskerna med att försvagade drivkrafter leder till minskade skatteinkomster

Interpellation 2015/16:681 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:681 Fler kvinnor på chefspositioner av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Jämställdhet har länge haft en naturlig plats i den svenska debatten. Ändå finns det flera exempel på hur svenska kvinnor halkar efter i internationella jämförelser. Detta visar tankesmedjan Timbro

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:681 av Helena Bouveng (M) (pdf, 97 kB)

Interpellation 2015/16:680 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2015/16:680 Införandet av bonusmalus-system av Johan Hultberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Moderaterna och Alliansen har länge drivit på för att ett nytt bonusmalus-system ska införas. Detta i syfte att påskynda omställningen av fordonsflottan för att därigenom bryta transportsektorns fossilberoende

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:680 av Johan Hultberg (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införandet av bonus-malus-system

Interpellation 2015/16:679 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:679 Transparent och öppen redovisning av vårpropositionen 2016 av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har utfäst ett löfte till väljarna om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Regeringen har upprepade gånger fått kritik för att den inte redovisar

Inlämnad: 2016-05-23 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:679 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:667 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:667 Åtgärder för fler jobb av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige befinner sig i en högkonjunktur och har därmed sjunkande arbetslöshet. Samtidigt står vi inför stora strukturella utmaningar på arbetsmarknaden med en sysselsättning som sjunker med nästan 0,5 procentenheter

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:667 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för fler jobb

Interpellation 2015/16:666 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:666 Provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter av Fredrik Schulte M till Statsrådet Per Bolund MP Sedan EU:s Mifid-direktiv, som syftade till att stärkta skyddet för investerare och öka konkurrensen i handeln med finansiella instrument på värdepappersmarknaderna, infördes under 2007

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2015/16:666 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter

Interpellation 2015/16:665 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:665 Regeringens hantering av överskottsmålet av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Efter nästan sju år av svag internationell efterfrågan och recession i stora delar av världsekonomin ser läget nu äntligen ut att ljusna. Då det under samma tidsperiod funnits en bred politisk

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:665 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens hantering av överskottsmålet