Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2015/16:643 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2015/16:643 Införande av nytt betalningsdirektiv av Mathias Sundin L till Statsrådet Per Bolund MP Sverige och Stockholm är en av de hetaste startup-scenerna i världen. Ett område som särskilt har seglat upp under de senaste åren är den svenska fintechsektorn: innovativa startups som förändrar den finansiella

Inlämnad: 2016-05-16 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2015/16:643 av Mathias Sundin (L) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Införande av nytt betalningsdirektiv

Skriftlig fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L)

Fråga 2015/16:1579 Återinförande av elevstyrda skolor av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Mellan 1997 och 2007 genomförde Socialdemokraterna och Miljöpartiet en försöksverksamhet som gav landets gymnasier rätt att tillsätta lokala styrelser med elevmajoritet. Själva tanken att eleverna vet

Inlämnad: 2016-09-09 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1579 av Christer Nylander (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1204 av Mathias Sundin (L)

Fråga 2015/16:1204 EU:s betalningsdirektiv av Mathias Sundin L till Statsrådet Per Bolund MP Sverige och Stockholm är en av de hetaste startup-scenerna i världen. Ett område som särskilt har seglat upp under de senaste åren är den svenska fintechsektorn: innovativa startups som förändrar den finansiella industrin med

Inlämnad: 2016-05-12 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1204 av Mathias Sundin (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:999 av Barbro Westerholm (L)

Fråga 2015/16:999 AP-fondernas investeringar i tobaksindustriföretag av Barbro Westerholm L till Statsrådet Per Bolund MP Röktobak är den enda vara som när den används som avsett leder till för tidig död. I Sverige dör årligen runt 12 000 människor av sin rökning. Uppskattningvis insjuknar 100 000 personer per år i tobaksrelaterade

Inlämnad: 2016-03-17 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:999 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:965 av Mats Persson (L)

Fråga 2015/16:965 Dolda avgifter i pensionssystemet av Mats Persson L till Statsrådet Per Bolund MP Det är viktigt att människor känner förtroende för pensionssystemet. En viktig del i detta är att människor kan känna trygghet i en rimlig pension och att inte dolda avgifter minskar värdet på pensionerna. Som konsument

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:965 av Mats Persson (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:508 av Robert Hannah (L)

Fråga 2015/16:508 Lönsamt byggande på mindre orter av Robert Hannah L till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Byggandet av flerfamiljshus har länge varit otillräckligt, och nu står landet inför en historisk befolkningstillväxt. I många mindre och medelstora orter som saknar storstädernas problem med marktillgång och långsamma

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:508 av Robert Hannah (L) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:417 av Christer Nylander (L)

Fråga 2015/16:417 Färre pensionerade lärare i skolan på grund av höjd löneskatt för äldre av Christer Nylander L till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola har stora utmaningar på både kort och lång sikt. I det långa perspektivet handlar det om att Sverige återigen ska bli en framgångsrik kunskapsnation

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:417 av Christer Nylander (L) (pdf, 81 kB)