Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2015/16:383 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2015/16:383 Nationellt förbud mot mikroplast av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den 15 januari i år överlämnade Kemikalieinspektionen ett förslag till regeringen angående ett nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter som sköljs av. Det är välkommet

Inlämnad: 2016-02-04 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:383 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nationellt förbud mot mikroplast

Skriftlig fråga 2015/16:885 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:885 Sanering av mark för att underlätta bostadsbyggande av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Riksdagen har gjort ett tillkännagivande till regeringen om att bostadsbyggandet ska vara en styrande faktor vid prioriteringen av områden för sanering av mark. På många orter i Sverige

Inlämnad: 2016-03-01 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:885 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:792 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:792 En svensk CCS-strategi av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige är ett föregångsland i frågor som rör klimat och miljö. Genom teknikutveckling, välavvägda ekonomiska styrmedel och internationella samarbeten är vi en stark spelare när det gäller dessa områden.

Inlämnad: 2016-02-11 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:792 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:512 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:512 Nollutsläpp i svensk basindustri av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sveriges basindustri står för en betydande del av den svenska varuexporten. Till detta räknas i allmänhet stålindustrin, gruvindustrin, skogsindustrin och den kemiska industrin. Något som är gemensamt

Inlämnad: 2015-12-17 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:512 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:278 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:278 Fossilfritt Sverige av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har genom statsminister Stefan Löfven och statsrådet Åsa Romson lanserat initiativet Fossilfritt Sverige. Syftet är att snabba på omställningen från fossila bränslen i Sverige och på sikt säkerställa

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:278 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:265 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:265 Fossilfritt Sverige av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har genom statsminister Stefan Löfven och statsrådet Åsa Romson lanserat initiativet Fossilfritt Sverige. Syftet är att snabba på omställningen från fossila bränslen i Sverige och på sikt säkerställa

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:265 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:264 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:264 Fossilfritt Sverige av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har genom statsminister Stefan Löfven och statsrådet Åsa Romson lanserat initiativet Fossilfritt Sverige. Syftet är att snabba på omställningen från fossila bränslen i Sverige och på sikt säkerställa

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:264 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:260 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:260 Fossilfritt Sverige av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har genom statsminister Stefan Löfven och statsrådet Åsa Romson lanserat initiativet Fossilfritt Sverige. Syftet är att snabba på omställningen från fossila bränslen i Sverige och på sikt säkerställa

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:260 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:20 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2015/16:20 Beredningen av nya Natura 2000-områden på norra Gotland av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen utlyser 15 nya Natura 2000-områden på Gotland, samtidigt som regeringen utökar 10 befintliga

Inlämnad: 2015-09-22 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:20 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)