Dokument & lagar (205 träffar)

Interpellation 1999/2000:402 av Persson, Siw (fp)

den 28 april Interpellation 1999/2000:402 av Siw Persson fp till justitieminister Laila Freivalds om plötslig död vid omhändertagande RÅ har nyligen beslutat att icke ta upp en ny förundersökning i fallet Osmo Vallo. Samtidigt pekar RÅ på de problem för de rättsliga utredningarna som det ofullständiga rättsmedicinska

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:393 av Järrel, Henrik S (m)

den 28 april Interpellation 1999/2000:393 av Henrik S Järrel m till justitieminister Laila Freivalds om grupptalan Med tanke på den kritik som framfördes av flertalet remissinstanser efter det att 1995 års förslag presenterades, samt mot bakgrund av den debatt som följde, är det högst anmärkningsvärt att frågan nu

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:392 av Westerberg, Per (m)

den 28 april Interpellation 1999/2000:392 av Per Westerberg m till justitieminister Laila Freivalds om polisens kommunikationsmöjligheter I en intervju bara några dagar in på det nya året deklarerade statsministern att regeringen avsåg att under året redovisa en större satsning på rättsväsendet. Sedan 1994 har rättsstaten

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:389 av Burman, Ingrid (v)

den 28 april Interpellation 1999/2000:389 av Ingrid Burman v till socialminister Lars Engqvist om Socialstyrelsens rättsliga råd och RMV Ett antal utredningar om dödsfall i samband med omhändertagande av personer har påtalat brister i Socialstyrelsens rättsliga råd och Rättsmedicinalverkets RMV hantering av ärendena.

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:378 av Nyström, Elizabeth (m)

den 27 april Interpellation 1999/2000:378 av Elizabeth Nyström m till justitieminister Laila Freivalds om påföljder för narkotikabrott Jag har tidigare ställt en fråga till justitieministern om vilka åtgärder som avses vidtagas för att minska missbruket av drogen kat. Eftersom det ansågs vara en fråga för socialministern

Inlämnad: 2000-04-27 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:337 av Anderberg, Christel (m)

den 4 april Interpellation 1999/2000:337 av Christel Anderberg m till justitieminister Laila Freivalds om preventiv ekonomisk kontroll För att efterkomma regeringens uttalanden bl.a. i budgetpropositionen att det problemorienterade arbetssättet ska ligga till grund för allt polisarbete på alla nivåer har vissa polismyndigheter,

Inlämnad: 2000-04-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:325 av Wallin, Gunnel (c)

den 30 mars Interpellation 1999/2000:325 av Gunnel Wallin c till justitieminister Laila Freivalds om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet Preventiv ekonomisk kontroll PEK är en informations- och kontrollverksamhet som bedrivs gemensamt av Ekobrottsmyndigheten, polismyndigheten, skattemyndigheten och Försäkringskassan

Inlämnad: 2000-03-31 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:324 av Hellsvik, Gun (m)

den 29 mars Interpellation 1999/2000:324 av Gun Hellsvik m till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvården I budgetpropositionen kan man läsa att kriminalvårdens prioriterade uppgifter innevarande år är att vidtaga åtgärder som bidrar till att den dömde inte återfaller i brott, att förstärka frigivningsförberedelserna,

Inlämnad: 2000-03-31 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:323 av Ekendahl, Maud (m)

den 28 mars Interpellation 1999/2000:323 av Maud Ekendahl m till justitieminister Laila Freivalds om frivården Kriminalvårdens uppgift är att främja den dömdes anpassning i samhället och genom olika åtgärder och insatser förhindra återfall i kriminalitet. Kriminalvården utgör tillsammans med polisen, åklagarmyndigheterna

Inlämnad: 2000-03-31 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:322 av Sidén, Anita (m)

den 30 mars Interpellation 1999/2000:322 av Anita Sidén m till justitieminister Laila Freivalds om vårdares behov av kompetensutveckling Inom kriminalvården har ett antal utredningar vad gäller personalens kompetens genomförts. Utredningarna visar att det finns ett stort behov av utbildningsinsatser. För anställning

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:321 av Johnsson, Jeppe (m)

den 30 mars Interpellation 1999/2000:321 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvården Besparingarna på kriminalvården har varit omfattande under de senaste åren. Budgetåret 1995/96 uppgick besparingskravet till 208 miljoner beräknat på tolv månader samt budgetåret 1997 och 1998 till 287

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:320 av Magnusson, Cecilia (m)

den 30 mars Interpellation 1999/2000:320 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvården Under de senaste åren har klienterna såväl på våra anstalter som i frivården blivit alltmer svårhanterliga. Fler långtidsdömda, grövre brott och ökat antal psykiskt störda ställer nya krav på kriminalvården.

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:311 av Åström, Alice (v)

Pass 322 den 21 mars Interpellation 1999/2000:311 av Alice Åström v till justitieminister Laila Freivalds om Echelon Den senaste tiden har såväl svenska som utländska medier varit fulla av rapporter om det s.k. Echelon-samarbetet. Samarbetet har bl.a. bekräftats av CIA-chefen George Tenet Le Monde den 10 mars 2000Fler

Inlämnad: 2000-03-22 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:302 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 mars Interpellation 1999/2000:302 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Laila Freivalds om lagstiftning mot porr genom Internet Lärare har i dag inte fått stöd, inte heller utbildning i tillräcklig omfattning, för att ligga steget före eleverna och kunna ge handledning för en källkritisk sökning på

Inlämnad: 2000-03-17 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:292 av Ask, Beatrice (m)

den 13 mars Interpellation 1999/2000:292 av Beatrice Ask m till justitieminister Laila Freivalds om samverkan mellan polis och sociala myndigheter Den 29 februari blev en kvinna brutalt knivhuggen av sin f.d. man på barnavårdscentralen i Märsta. Kvinnans två barn blev vittne till hela händelsen. Vid två tidigare tillfällen

Inlämnad: 2000-03-14 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:283 av Andersson, Sten (m)

den 8 mars Interpellation 1999/2000:283 av Sten Andersson m till statsminister Göran Persson om Malmöpolisens resurser I ett brev till statsminister Göran Persson skriver kommunstyrelsens ordförande i Malmö, socialdemokraten Ilmar Reepalu, att staden har en hög brottslighet, god tillgång på narkotika och att klassklyftorna

Inlämnad: 2000-03-08 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:269 av Andreasson, Kia (mp)

den 1 mars Interpellation 1999/2000:269 av Kia Andreasson mp till justitieminister Laila Freivalds om ordningsvakter och väktare Det saknas ett granskningsinstitut för anmälningar mot ordningsvakter och väktare. När poliser anmäls för brott utförs en granskning men för ordningsvakter som i vissa situationer har polisbefogenheter

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:247 av Israelsson, Margareta (s)

den 21 februari Interpellation 1999/2000:247 av Margareta Israelsson s till justitieminister Laila Freivalds om åtgärder mot klotter Klotter är ett gissel på många orter. Ofta är det ganska få människor som är mycket aktiva och ständigt i verksamhet med sprayburkar för att i skydd av mörkret förstöra husfasader, tunnelväggar

Inlämnad: 2000-02-21 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:242 av Magnusson, Cecilia (m)

den 17 februari Interpellation 1999/2000:242 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Laila Freivalds om permissionskontroller Den senaste tidens uppmärksammade våldsdåd mot kvinnor väcker en rad frågor inom rättsväsendet. En angelägen fråga är möjligheten till permissioner för dessa kvinnomisshandlare. Våldsbrottslingars

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 1999/2000:241 av Johnsson, Jeppe (m)

den 17 februari Interpellation 1999/2000:241 av Jeppe Johnsson m till justitieminister Laila Freivalds om våld mot kvinnor De anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor fortsätter att öka. Under hela 1990-talet har vi haft en kraftigt stigande brottskurva över antalet anmälda våldsbrott mot kvinnor. År 1998 uppgick ökningen

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)