Dokument & lagar (113 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1098 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1098 av Eva Goës mp till miljöministern om MOX-bränsle den 29 september Vid den nyss avslutade IAEA-konferensen i Wien, framkom det att Belgien håller på att framställa MOX-bränsle, och att en av Belgiens kunder är Sverige. Jag har tidigare ställt frågor med anledning av OKG:s kärnavfall som tyvärr upparbetats

Inlämnad: 1998-09-29 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1095 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:1095 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om farligt miljöavfall den 23 september Ständigt dyker det upp miljöproblem i form av övergivna dammar, soptippar m.m. Det finns ett sådant problem i Malå kommun, en övergiven sligdamm. Dammen är på 44 ha, och härrör från en tidigare gruvbrytning. Dammen

Inlämnad: 1998-09-23 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1074 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:1074 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om miljöprövning riksväg 60 den 4 september Boverket har yttrat sig över ett förslag att bygga om riksväg 60 genom Ludvika tätort och framfört mycket stark kritik mot den föreslagna sträckningen. Boverket påpekar bl.a. att den föreslagna vägsträckningen

Inlämnad: 1998-09-04 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1067 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1067 av Eva Goës mp till miljöministern om radioaktivt skrot som ett hot den 31 augusti För en vecka sedan den 21 augusti besökte jag Avesta Sheffield och frågade då om det kunde hända att radioaktivt skrot kunde komma in i processen vid smältning. Platschefen lugnade den besökande gruppen från Miljöpartiet

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1050 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1997/98:1050 av Maggi Mikaelsson v till miljöministern om omprövning av vattendomar den 27 augusti Under de senaste tio åren har några av de stora reglerade älvarna i Jämtlands och Västerbottens län svämmat över sina bräddar, med dramatiska konsekvenser för de människor som har hus inom de drabbade områdena.

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1021 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:1021 av Sten Tolgfors m till finansministern om utvärdering av ekonomiskt stöd den 18 augusti Lärarnas Riksförbund har undersökt om de extra statsbidragen till kommunerna verkligen kommit skolan till nytta. Svaret är nej enligt deras undersökning. 80 av de tillfrågade 400 rektorerna menar att de inte

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1008 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:1008 av Gullan Lindblad m till miljöministern om skjutfältet vid Gravberget den 11 augusti I en interpellationsdebatt i riksdagen den 17 april 1997 initierad av undertecknad diskuterade vi de norska planerna på ett eventuellt skjutfält i Gravberget, beläget i Hedmarks fylke, nära gränsen till orter i

Inlämnad: 1998-08-11 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:994 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:994 av Bertil Persson m till miljöministern om återvinning av papper den 7 augusti Utländska miljötekniker förundrar sig ofta över att Sverige odlar energiskog för att elda upp samtidigt som man återvinner papperet. Att elda upp veden och samtidigt återvinna papperet är naturligtvis politiskt korrekt.

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:975 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:975 av Ulf Björklund kd till miljöministern om kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet den 3 augusti I den gemensamma länsstrategin för Dalarna Med förenade krafter mot år 2007finns målsättningen och ambitionen att göra Dalarna till ett föregångslän för miljöanpassning och långsiktigt hållbar utveckling.

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:966 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:966 av Eva Goës mp till miljöministern om Barsebäck 1 den 29 juli Barsebäck Kraft AB, BKAB, är försiktig med siffervärden i sina redovisningar, men det framgår av redovisningen av den 11 juni 1998 att de nya PSA-analyserna kan ge härdskadefrekvenser på 1/10 000 år eller något däröver. Redan i november

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:961 av Lager, Per (mp)

Fråga 1997/98:961 av Per Lager mp till miljöministern om kadmium den 28 juli En rad nya rapporter om kadmium i livsmedel och därav orsakade njurskador visar att situationen är mycket allvarlig. Det är en alldeles för stor mängd kadmium i omlopp vilket medför höga koncentrationer i bl.a. jordbruksmarken. För att komma

Inlämnad: 1998-07-28 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:958 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:958 av Eva Goës mp till miljöministern om säkerheten i kärnkraftverkens datorsystem den 27 juli I våras ställde jag frågan om millennieskiftet och kärnkraften. Då fick jag följande lugnande besked: att senast den 1 april 1998 redovisa till regeringen om de bedömer att det finns allvarliga problem och

Inlämnad: 1998-07-27 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:956 av Bager, Erling (fp)

Fråga 1997/98:956 av Erling Bager fp till miljöministern om strandstädning på västkusten den 27 juli Enligt uppgifter i medierna är det stor risk att strandstädningen på västkusten upphör nästa år. Staten har under de senaste åren bidragit med hjälp genom länsarbetsnämnderna så att ALU-arbetare kunnat städa stränderna.

Inlämnad: 1998-07-27 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:951 av Daléus, Lennart (c)

Fråga 1997/98:951 av Lennart Daléus c till miljöministern om kärnsäkerhet den 21 juli Det har i bl.a. dansk press förekommit uppgifter om att man vid Barsebäck Sydkraft AB redan i början av året haft information om att sannolikheten för en härdsmälta vid de egna reaktorerna låg över gällande riktlinjer. Vilka åtgärder

Inlämnad: 1998-07-21 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:945 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:945 av Rolf Gunnarsson m till inrikesministern om ny länsgräns den 20 juli Regeringen har den 17 juni 1998 beslutat att skänka bort en bit av Dalarnas län till Gävleborgs län. Det gäller ett ärende som berör byn Lumsheden, Falu kommun. Regeringens beslut får till följd att såväl församlings-kommun- som

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:942 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:942 av Åke Carnerö kd till miljöministern om strandstädning den 16 juli Varje år driver ca 6 000 kubikmeter skräp i land förutom trä utmed den omkring 20 mil långa Bohuskusten. Förr bestod det mestadels av drivved eller andra naturmedel som bröts ned eller samlades upp och återanvändes som bränsle. På

Inlämnad: 1998-07-16 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:940 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:940 av Ewa Larsson mp till miljöministern om datorer som miljöproblem den 16 juli I Sverige säljs i år ca 800 000 persondatorer. Detta fantastiska kommunikationsmedel har dock en mörk sida, de är svåra att bli av med den dag de inte längre duger. En vanlig PC består till stor del av blandade plaster som

Inlämnad: 1998-07-16 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:929 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:929 av Johan Lönnroth v till inrikesministern om tvätteriet i Torup den 13 juli På grund av juridiska knivigheter hotas det av landstinget i Halland ägda tvätteriet i Torup, Hylte kommun, av nedläggning. Trots att tvätteriet är modernt, effektivt och klarar sig utmärkt med egna inkomster och kan hålla

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:918 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:918 av Bertil Persson m till miljöministern om skyddszoner runt vindkraftverk I Tyskland införes enligt enstämmiga tidningsuppgifter nu skyddszoner runt vindkraftverken. I Nordrhein-Westfalen skall numera minsta avstånd mellan vindkraftverk och bostäder vara 950 meter och i Brandenburg 1 200-1 500 meter

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:913 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:913 av Eva Goës mp till näringsministern om kontroll av radioaktivitet vid nedsmältning av skrot Den 13 juni slogs det larm om förhöjda halter av cesium-137 över Väst- och östeuropa. Ett stålverk med ursprung i Spanien har erkänt att man olyckligtvis smält ned en kapsel som innehöll cesium-137. Hur denna

Inlämnad: 1998-07-06 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)