Dokument & lagar (86 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1080 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1997/98:1080 av Åke Carnerö kd till statsrådet Thomas Östros om tullens transporter för farligt gods den 8 september Svenska tullen vid Svinesund klarerade 107 000 fordon med last 1996 vilket innebär en lastbil var femte minut dygnet runt varje dag. Tyngdpunkten för kontrollverksamheten är den inkommande trafiken

Inlämnad: 1998-09-08 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1051 av Jonsson, Göte (m)

Fråga 1997/98:1051 av Göte Jonsson m till statsrådet Thomas Östros om inbetalning av tullräkningar den 27 augusti Under viss tid på sommaren är inbetalningen av moms uppskjuten. När det gäller betalning av tullräkningar är inte samma princip tillämpad. Jag anser att inbetalning av tullräkningar också borde kunna skjutas

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1021 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:1021 av Sten Tolgfors m till finansministern om utvärdering av ekonomiskt stöd den 18 augusti Lärarnas Riksförbund har undersökt om de extra statsbidragen till kommunerna verkligen kommit skolan till nytta. Svaret är nej enligt deras undersökning. 80 av de tillfrågade 400 rektorerna menar att de inte

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1017 av Anderberg, Christel (m)

Fråga 1997/98:1017 av Christel Anderberg m till statsrådet Thomas Östros om avdrag för dubbel bosättning den 17 augusti I ett glesbygdslän som Dalarna har vi satt vårt hopp till att den nya IT-tekniken skall kunna bidra till att stoppa avfolkningen genom arbete på distans och att nya möjligheter till arbete skall skapas

Inlämnad: 1998-08-17 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:995 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:995 av Eva Goës mp till statsrådet Thomas Östros om skatteväxling den 7 augusti SJ:s generaldirektör har uttalat att SJ inte skall ägna sig åt regionalpolitik och att SJ inte kan betala olönsam tågtrafik. Enligt regeringens proposition om kommunikationer skall varje transportslag för sig ha som delmål

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:959 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:959 av Sten Tolgfors m till statsrådet Thomas Östros om skattesänkningar för barnfamiljer den 28 juli En svensk barnfamiljs ekonomiska standard ligger långt under den familjer har i huvuddelen av OECD-länderna. I 17 av OECD-länderna har barnfamiljerna en högre och många gånger mycket högre köpkraft än

Inlämnad: 1998-07-28 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:945 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:945 av Rolf Gunnarsson m till inrikesministern om ny länsgräns den 20 juli Regeringen har den 17 juni 1998 beslutat att skänka bort en bit av Dalarnas län till Gävleborgs län. Det gäller ett ärende som berör byn Lumsheden, Falu kommun. Regeringens beslut får till följd att såväl församlings-kommun- som

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:941 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:941 av Ola Karlsson m till statsrådet Thomas Östros om marginalskatt för ungdomar den 16 juli Feriearbetande skolungdomar som tjänar 8 800 kr får betala 600 kr i skatt på den sista hundralappen, det ger en marginalskatt på 600 Detta har beskrivits de senaste dagarna i min länstidning. Resultatet kommer

Inlämnad: 1998-07-16 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:939 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:939 av Sten Tolgfors m till statsrådet Thomas Östros om beskattningen av skolornas undervisningssprit den 15 juli I många av landets skolor används spriten etanol i bl.a. kemiundervisningen. När högskolor och universitet köper undervisningssprit sker detta skattefritt, enligt uppgift med hänvisning till

Inlämnad: 1998-07-15 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:929 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:929 av Johan Lönnroth v till inrikesministern om tvätteriet i Torup den 13 juli På grund av juridiska knivigheter hotas det av landstinget i Halland ägda tvätteriet i Torup, Hylte kommun, av nedläggning. Trots att tvätteriet är modernt, effektivt och klarar sig utmärkt med egna inkomster och kan hålla

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:879 av Brendt, Agneta (s)

Fråga 1997/98:879 av Agneta Brendt s till statsrådet Thomas Östros om råtallolja Arizona Chemical AB i Sandarne i Hälsingland är ett företag, som förädlar råolja till kemiska produkter, bl.a. råvaror för tillverkning av färg- och tryckfärg. För tillverkningen är företaget helt beroende av tillgången på råtallolja. Genom

Inlämnad: 1998-06-16 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:861 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:861 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Thomas Östros om namnfrågan för Skattemyndigheten i Gävle Dalarna blöder Inte nog med att länet Dalarna som helhet minskar i befolkning, även Falun minskar i befolkning. Det är en dyster utveckling som vårt län genomgått de senaste åren. Skogsvårdsstyrelsen hade

Inlämnad: 1998-06-09 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:860 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:860 av Eva Goës mp till miljöministern om miljötillsynen på Länsstyrelsen i Västernorrland Västernorrland är särskilt hårt miljöbelastat sedan lång tid tillbaka, och här krävs särskilt offensiva åtgärder. Den senaste månaden har prover som tagits under 1996 visat på att bottendöden är värre än tidigare

Inlämnad: 1998-06-08 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:858 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:858 av Sten Tolgfors m till statsrådet Thomas Östros om beskattningsnivåer Det är klart att vi ska inte ta in en krona för mycket i skatt och vi ska ha så låga marginalskatter som möjligt.Det sade skatteministern i Aktuellt den 2 juni. Det är dock inte en korrekt beskrivning av regeringens politik. Regeringen

Inlämnad: 1998-06-08 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:849 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:849 av Birgitta Gidblom s till statsrådet Thomas Östros om båtregister och båtskatt Det båtregister som infördes 1988 avvecklades fr.o.m. 1992 års utgång. Båtregister och båtskatt har aktualiserats i riksdagen vid ett flertal tillfällen därefter. I betänkandet 1997/98:SkU18 skriver utskottet att regeringen

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:822 av Berggren, Inga (m)

Fråga 1997/98:822 av Inga Berggren m till statsrådet Thomas Östros om fastighetsskatten Regeringen gör helt om fastighetsskatten. Skatten sänks från 1,7 till 1,5 Det är bra men definitivt inte tillräckligt. Uppgörelsen med Centerpartiet i finansutskottet innebär uppenbarligen att fastighetsskatten hädanefter kommer

Inlämnad: 1998-06-03 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:815 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1997/98:815 av Inger Lundberg s till statsrådet Thomas Östros om beskattning av veteranfordon Riksdagen har tidigare fattat beslut om att befria s.k. veteranfordon från fordonsskatt. Beslutet hade sin bakgrund i att bilarna normalt inte går i trafik på samma sätt som de nyare bilarna och därmed inte belastar vägnätet

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:813 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:813 av Owe Hellberg v till socialministern om bostaden som social rättighet I den bostadspolitiska utredningen föreslog en bred majoritet av utredningens ledamöter en ny portalparagraf med följande lydelse: Bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:812 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:812 av Owe Hellberg v till inrikesministern om stödet till krisårgångarna I frågestunden vecka 22 påstod ministern att Vänsterpartiet i bostadsutskottet gett stöd till ett borgerligt förslag när det gäller hjälp och stöd till de s.k. krisårgångarna, dvs. det byggda från 1989 och framåt. Vänsterpartiets

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:811 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:811 av Owe Hellberg v till inrikesministern om stöd till kommunala bostadsbolag Regeringen föreslår att en delegation inrättas för att hantera stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Det är bra, men begränsningen i delegationens direktiv, som säger att det är kommunens förmåga att klara

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)