Dokument & lagar (50 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1055 av Godin, Sigge (fp)

Fråga 1997/98:1055 av Sigge Godin fp till försvarsministern om dammsäkerheten i de utbyggda älvarna den 27 augusti Sommarens regnande har inneburit att de utbyggda älvarna svämmar över sina bräddar. Fulla magasin tvingar vattenkraftbolagen att dumpa stora mängder vatten som orsakar översvämningar av hus och anläggningar.

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1043 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:1043 av Ola Karlsson m till försvarsministern om arbetstillfällen inom försvarsindustrin den 26 augusti Bofors kan tvingas slå igen fabriker och säga upp hundratals anställda nästa år på grund av försvarets neddragningar av materielbeställningar. Det visar den rapport som redovisades i medierna under

Inlämnad: 1998-08-26 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1021 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:1021 av Sten Tolgfors m till finansministern om utvärdering av ekonomiskt stöd den 18 augusti Lärarnas Riksförbund har undersökt om de extra statsbidragen till kommunerna verkligen kommit skolan till nytta. Svaret är nej enligt deras undersökning. 80 av de tillfrågade 400 rektorerna menar att de inte

Inlämnad: 1998-08-18 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:953 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:953 av Birger Schlaug mp till statsrådet Leif Pagrotsky om miljöprövning vid exportkrediter och riskgarantier den 22 juli De statliga exportkrediterna underställs inte några som helst krav på miljöprövning. Följderna av detta blir att svenska institutioner stöttar projekt och investeringar som strider

Inlämnad: 1998-07-22 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:945 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1997/98:945 av Rolf Gunnarsson m till inrikesministern om ny länsgräns den 20 juli Regeringen har den 17 juni 1998 beslutat att skänka bort en bit av Dalarnas län till Gävleborgs län. Det gäller ett ärende som berör byn Lumsheden, Falu kommun. Regeringens beslut får till följd att såväl församlings-kommun- som

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:929 av Lönnroth, Johan (v)

Fråga 1997/98:929 av Johan Lönnroth v till inrikesministern om tvätteriet i Torup den 13 juli På grund av juridiska knivigheter hotas det av landstinget i Halland ägda tvätteriet i Torup, Hylte kommun, av nedläggning. Trots att tvätteriet är modernt, effektivt och klarar sig utmärkt med egna inkomster och kan hålla

Inlämnad: 1998-07-13 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:917 av Andersson, Sten (m)

Fråga 1997/98:917 av Sten Andersson m till statsrådet Leif Pagrotsky om svenska byggföretag i Tyskland Sedan en tid tillbaka diskrimineras svenska byggföretag, främst de som gör korttidsjobb i form av husmontering, i Tyskland. Svenska företag betalar i Sverige semesterersättning enligt gällande regler, men tvingas vid

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:906 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:906 av Birger Schlaug mp till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenexport till Indien Enligt uppgift från Svenska Freds DN Debatt den 26 juni tvingas Sverige bryta ett regeringsavtal med Indien, rörande fullföljande av leveranser av materiel till Bofors haubitsar, om EU fattar beslut om ett vapenembargo mot

Inlämnad: 1998-07-02 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:878 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:878 av Marianne Samuelsson mp till statsrådet Leif Pagrotsky om tillstånd till utförsel av vapenmateriel När konflikt bröt ut i Jugoslavien sommaren 1991 offentliggjorde UD att det fanns tre beviljade utförseltillstånd som ännu inte lett till leverans. Regeringen återtog två av tillstånden. De senaste

Inlämnad: 1998-06-16 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:860 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:860 av Eva Goës mp till miljöministern om miljötillsynen på Länsstyrelsen i Västernorrland Västernorrland är särskilt hårt miljöbelastat sedan lång tid tillbaka, och här krävs särskilt offensiva åtgärder. Den senaste månaden har prover som tagits under 1996 visat på att bottendöden är värre än tidigare

Inlämnad: 1998-06-08 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:838 av Francke Ohlsson, Bodil (mp)

Fråga 1997/98:838 av Bodil Francke Ohlsson mp till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenleveranser till Indien och Pakistan Sverige krävde vid EU:s utrikesministermöte i slutet av maj ett vapenembargo mot Indien och Pakistan med anledning av deras provsprängningar. Den säkerhetspolitiska situationen i Asien har förändrats

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:813 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:813 av Owe Hellberg v till socialministern om bostaden som social rättighet I den bostadspolitiska utredningen föreslog en bred majoritet av utredningens ledamöter en ny portalparagraf med följande lydelse: Bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:812 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:812 av Owe Hellberg v till inrikesministern om stödet till krisårgångarna I frågestunden vecka 22 påstod ministern att Vänsterpartiet i bostadsutskottet gett stöd till ett borgerligt förslag när det gäller hjälp och stöd till de s.k. krisårgångarna, dvs. det byggda från 1989 och framåt. Vänsterpartiets

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:811 av Hellberg, Owe (v)

Fråga 1997/98:811 av Owe Hellberg v till inrikesministern om stöd till kommunala bostadsbolag Regeringen föreslår att en delegation inrättas för att hantera stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Det är bra, men begränsningen i delegationens direktiv, som säger att det är kommunens förmåga att klara

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:800 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:800 av Dan Ericsson kd till miljöministern om sopningen av gatorna I vår iver att försöka lösa de stora globala miljöproblemen som t.ex. växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet finns risken att vi inte ser de omedelbara insatser som skulle kunna göras i mindre skala. Ett exempel på ett bortglömt

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:796 av Bill, Per (m)

Fråga 1997/98:796 av Per Bill m till statsrådet Leif Pagrotsky om export av programvara som innehåller stöd för kryptering Mjukvarubranschen är i dag en av Sveriges mest lovande branscher. Inspektionen för strategiska produkter ISP lägger dock till synes onödiga hinder i vägen för svenska företag som vill exportera

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:761 av Björklund, Ulf (kd)

Fråga 1997/98:761 av Ulf Björklund kd till inrikesministern om mål för boendepolitiken Utgifterna för boendet är en stor post för de flesta barnfamiljer. För många går över 30 av nettoinkomsten till boendet. Bostadsbidragen har ofta gjort det möjligt för barnfamiljer att välja ett boende efter familjens behov och önskemål.

Inlämnad: 1998-05-18 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:737 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:737 av Eva Goës mp till statsrådet Leif Pagrotsky om vapenhandel till Indien Det är obegripligt att Sveriges regering kunnat motivera export av vapen till Indien trots decenniers oroligheter i dess närområde. Nu har Indien visat att de har egna kärnvapen och det borde genast ge upphov till totalstopp av

Inlämnad: 1998-05-13 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:688 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:688 av Bertil Persson m till statsministern om Östersjömiljarderna och Hansaregionen Hansaregionen hör också till Östersjöområdet. Den senaste Östersjömiljarden avses användas så att Östersjösamarbetet gynnar svenskt näringsliv. Ingenstans är dynamiken så stor som i Nordtyskland och norra Polen, med Berlin

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 1997/98:677 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:677 av Eva Goës mp till statsrådet Leif Pagrotsky om handel med sälskinn Bilder från den barbariska sälungeslakten i bl.a. Kanada visades upp i världens etermedier i början på 80-talet. Sälungar flåddes levande inför sina frustrerande mödrar. Detta väckte ett ramaskri. De högljudda protesterna mot djurplågeriet,

Inlämnad: 1998-04-27 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Paginering