Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1052 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1052 av Dan Ericsson kd till arbetsmarknadsministern om diskriminering av a-kassemedlemmar den 27 augusti Under sommaren har det strömmat in rapporter om att a-kassor inte lyckats betala ut ersättningar till arbetslösa inom rimlig tid. Främst verkar Kommunals a-kassa ha stora problem. Det handlar då såväl

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:800 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:800 av Dan Ericsson kd till miljöministern om sopningen av gatorna I vår iver att försöka lösa de stora globala miljöproblemen som t.ex. växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet finns risken att vi inte ser de omedelbara insatser som skulle kunna göras i mindre skala. Ett exempel på ett bortglömt

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:794 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:794 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om lantbruksgymnasiernas framtid Under riksdagsåret 1995/96 lade regeringen fram propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. vilken syftade till att möjliggöra större flexibilitet mellan kommuner och landsting vad gäller gymnasieskolan. Landsting

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:699 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:699 av Ann-Kristin Føsker fp till arbetsmarknadsministern om datorteken För cirka tre å sedan startades datortek på olika platser i Sverige. Datortekens vara, eller icke vara, har också debatterats vid olika tillfällen. På en del platser fungerar datorteken bra på andra platser mindre bra. Vad som nu diskuteras

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:528 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:528 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om barntillägg Regeringsförklaringen anger att Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politikRegeringen har drivit igenom att barntillägget i svux och svuxa har tagits bort. Med anledning av detta vill jag fråga

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:525 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:525 av Karin Pilsäter fp till arbetsmarknadsministern om lön att leva på Regeringsförklaringen anger att Lika lön för lika arbete är ett självklart mål, liksom varje människas möjlighet till självständig försörjningUnder 1997 har antalet kvinnor som faktiskt har jobb sjunkit kraftigt, medan antalet män

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:515 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:515 av Ann-Kristin Føsker fp till statsrådet Pierre Schori om iranskt medborgarskap Enligt många utländska medborgarskapslagar medför en medborgares naturalisation i annan stat automatiskt förlust av det tidigare medborgarskapet. Men i vissa länder däribland Iran måste en begäran om befrielse från sitt

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:237 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:237 av Karin Pilsäter fp till inrikesministern om Nykvarn som egen kommun Folkpartiet i Södertälje har varit drivande för att Nykvarn skall bli en egen kommun. I våras genomfördes en folkomröstning i Nykvarn i Södertälje. Valdeltagandet var nära 70 av de röstberättigade invånarna. Av dessa röstade 80 ja

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:124 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1997/98:124 av Karin Pilsäter fp till utbildningsministern om utlandsstudier Till min glädje har det framgått att socialdemokraterna i utbildningsutskottet backat när det gäller besparingen på utlandsstudenter. Det är mycket bra att problemet för 1998 blivit löst genom att utskottet tillskjuter de medel som behövs

Inlämnad: 1997-11-10 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)