Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:919 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:919 av Bertil Persson m till kulturministern om museer På mina tidigare frågor om tillskapande av ett nationalmuseum för idrott i Malmö har såväl kulturministern som idrottsministern angett att frågan om en museimässig dokumentation av Sveriges största folkrörelse är idrottsrörelsens ensak. Detta är ett

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:744 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:744 av Bertil Persson m till kulturministern om nationalmuseum för idrott Idrottsrörelsen är landets största folkrörelse. Dess historia behöver förvisso dokumenteras med en nationell museiinstitution. Landets första idrottsmuseum upprättades i Malmö. Visserligen har riksidrottsförbundet senare bortfört

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:502 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:502 av Bertil Persson m till kulturministern om skånskt kulturarv Skånes historia är inte Sveriges mer än under de senaste drygt 300 åren. Detta kan vara orsak till det bristande intresse som ägnas de skånska kulturmiljöerna. Ingenting i det rika skånska kulturarvet har av regeringen befunnits värdigt

Inlämnad: 1998-03-03 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:274 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:274 av Bertil Persson m till kulturministern om det framtida filmstödet I Sverige produceras varje år ca 30 långfilmer och 120 kortfilmer. Det mesta blir liggande på magasinshyllor. Mycket finns inte ens att tillgå på video. Det samhälleliga stödet uppskattas till sammantaget ca 350 miljoner kronor. Av

Inlämnad: 1997-12-17 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:103 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:103 av Bertil Persson m till finansministern om projektbidrag De statliga anslagen till den reguljära verksamheten i kommuner, landsting och högskolor minskar successivt. Anslagen till olika projekt minskar däremot sällan, och i en del fall ökar de rent av i reella termer. På fältet kallas dessa anslag

Inlämnad: 1997-11-03 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)