Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:991 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:991 av Ann-Kristin Føsker fp till kulturministern om kulturhuvudstadsåret den 7 augusti Kulturhuvudstadsbolagets hanterande av olika frågor har under senaste tiden, i olika medier, diskuterats och utsatts för en hel del kritik. Det har bl.a. handlat om en alldeles för kostsam invigning av kulturhuvudstadsåret,

Inlämnad: 1998-08-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:919 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:919 av Bertil Persson m till kulturministern om museer På mina tidigare frågor om tillskapande av ett nationalmuseum för idrott i Malmö har såväl kulturministern som idrottsministern angett att frågan om en museimässig dokumentation av Sveriges största folkrörelse är idrottsrörelsens ensak. Detta är ett

Inlämnad: 1998-07-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:756 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:756 av Ewa Larsson mp till kulturministern om nåjdtrummor Nordiska museet har ett tiotal av samernas heliga trummor s.k. trolltrummor. Dessa trummor användes av samernas andliga ledare, nåjderna. På olika museum i Europa finns det nåjdtrummor, men den största samlingen innehas av Nordiska museet i Stockholm.

Inlämnad: 1998-05-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:744 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:744 av Bertil Persson m till kulturministern om nationalmuseum för idrott Idrottsrörelsen är landets största folkrörelse. Dess historia behöver förvisso dokumenteras med en nationell museiinstitution. Landets första idrottsmuseum upprättades i Malmö. Visserligen har riksidrottsförbundet senare bortfört

Inlämnad: 1998-05-14 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:730 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:730 av Ewa Larsson mp till kulturministern om digital marksänd TV Departementspromemorian om digital marksänd TV föreslår vissa ändringar i radio- och TV-lagen, med syfte att underlätta införandet av digitala TV-sändningar. Förslaget innebär att skyldigheten att vidarebefordra TV-sändningar i kabelnät

Inlämnad: 1998-05-12 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:699 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:699 av Ann-Kristin Føsker fp till arbetsmarknadsministern om datorteken För cirka tre å sedan startades datortek på olika platser i Sverige. Datortekens vara, eller icke vara, har också debatterats vid olika tillfällen. På en del platser fungerar datorteken bra på andra platser mindre bra. Vad som nu diskuteras

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:571 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:571 av Ewa Larsson mp till kulturministern om nyckelharpan som nationalinstrument Det finns ett positivt intresse i allmänhet för folkmusik i dag, och intresset växer. Det vore en uppmuntran för det ökade intresset att kora ett nationalinstrument. Nyckelharpan är ett instrument som utvecklats genom århundradena

Inlämnad: 1998-03-16 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:551 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:551 av Ann-Kristin Føsker fp till kulturministern om fria teatergrupper inom opera och musik Föregående vecka ställde jag en fråga, 1997/98:521, till kulturministern om det varit en medveten satsning att undanhålla de fria teatergrupperna inom opera och musik ur Kulturhuvudstadsårets satsning. Kulturministern

Inlämnad: 1998-03-13 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:521 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:521 av Ann-Kristin Føsker fp till kulturministern om kulturhuvudstadsåret och de fria teatergrupperna Vid kulturministerns information om kulturhuvudstadsåret i kammaren den 4 december 1997, fick vi veta att Det skall handla om att nå en ny publik, inte bara den redan frälsta. Därför skall man använda

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:515 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Fråga 1997/98:515 av Ann-Kristin Føsker fp till statsrådet Pierre Schori om iranskt medborgarskap Enligt många utländska medborgarskapslagar medför en medborgares naturalisation i annan stat automatiskt förlust av det tidigare medborgarskapet. Men i vissa länder däribland Iran måste en begäran om befrielse från sitt

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:502 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:502 av Bertil Persson m till kulturministern om skånskt kulturarv Skånes historia är inte Sveriges mer än under de senaste drygt 300 åren. Detta kan vara orsak till det bristande intresse som ägnas de skånska kulturmiljöerna. Ingenting i det rika skånska kulturarvet har av regeringen befunnits värdigt

Inlämnad: 1998-03-03 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:318 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:318 av Ewa Larsson mp till kulturministern om kommunal musik- och kulturskola I dag går 340 000 barn och ungdomar i kommunal musikskola. Under kulturåret 1998 riskerar det att bli betydligt färre, eftersom minst fem kommuner redan beslutat lägga ned musikskolorna. Det gäller Dorotea, Markaryd, Sorsele,

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:274 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:274 av Bertil Persson m till kulturministern om det framtida filmstödet I Sverige produceras varje år ca 30 långfilmer och 120 kortfilmer. Det mesta blir liggande på magasinshyllor. Mycket finns inte ens att tillgå på video. Det samhälleliga stödet uppskattas till sammantaget ca 350 miljoner kronor. Av

Inlämnad: 1997-12-17 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:272 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:272 av Ewa Larsson mp till kulturministern om Göteborgs stadsteater Mycket är att säga om de ekonomiska svårigheterna som Teatersverige brottas med i dag. Orsakerna är lika många som teatrar men generellt kan sägas att det ibland inte räcker med att spela för utsålda hus, det går ändå inte ihop. Den dramatik

Inlämnad: 1997-12-17 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:242 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:242 av Ewa Larsson mp till kulturministern om stöd till ickekommersiell radio och TV Såväl det amerikanska som tyska samhället har sedan flera år gett ett markerat stöd till de s.k. access kanalerna, dvs. radio- och TV-kanaler som drivs vid sidan av statligt helfinansierade eller kommersiellt finansierade

Inlämnad: 1997-12-09 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:103 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1997/98:103 av Bertil Persson m till finansministern om projektbidrag De statliga anslagen till den reguljära verksamheten i kommuner, landsting och högskolor minskar successivt. Anslagen till olika projekt minskar däremot sällan, och i en del fall ökar de rent av i reella termer. På fältet kallas dessa anslag

Inlämnad: 1997-11-03 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)